Skoči do osrednje vsebine

Predmetniki

Prikaži predmetnik za letnik:

Izvedba letnikov

Za obdobje:

Vsi predmeti programa bodo v študijskem letu 2023/24 izvedeni v angleškem jeziku.

I. LETNIK
MODUL: NAČRTOVANJE DIGITALNIH STORITEV
MAGISTRSKI PROGRAM DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA - 2023/24
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 HLEBEC METODE DRUŽBOSLOVNEGA RAZISKOVANJA zimski 3
2 LOZAR MANFREDA, CUGMAS OSNOVE PODATKOVNE ANALITIKE zimski 6
3 PETROVČIČ PRAKTIKUM SPLETNEGA NASTOPA zimski 9
V študijskem letu 2023/24 se izvaja skupaj za študente 1. in 2. letnika
4 GROŠELJ OBVEZNI PREDMET IZ SEZNAMA A: STRATEGIJE RAZVOJA DIGITALNIH STORITEV zimski 6
5 PETROVČIČ, LOBE OBVEZNI PREDMET IZ SEZNAMA B: RAZISKOVANJE UPORABNIŠKE IZKUŠNJE poletni 6
6 ŠKULJ PREDMET IZ SEZNAMA C: ANALIZA VELIKIH PODATKOV zimski 6
7 DOLNIČAR PROJEKTNO VODENJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI poletni 9
8 ATANASOVA, DOLNIČAR INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IN DRUŽBA poletni 9
9 ZUNANJI IZBIRNI PREDMET poletni 6
OBVEZNI PREDMETI MODULA NAČRTOVANJE DIGITALNIH STORITEV - SEZNAM A
Vsako leto se izvaja le en izmed dveh predmetov. Študent v letniku vpiše predmet, ki se tisto leto izvaja. V dveh študijskih letih vpiše oba predmeta. Predmet označen z # se v 2023/24 ne bo izvajal.
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 DOLNIČAR NAČRTOVANJE INTERAKTIVNIH TEHNOLOGIJ # zimski 6
2 GROŠELJ STRATEGIJE RAZVOJA DIGITALNIH STORITEV zimski 6
OBVEZNI PREDMETI MODULA NAČRTOVANJE DIGITALNIH STORITEV - SEZNAM B
Vsako leto se izvaja le en izmed dveh predmetov. Študent v letniku vpiše predmet, ki se tisto leto izvaja. V dveh študijskih letih vpiše oba predmeta.
Predmeti označeni z # se v 2023/24 ne bodo izvajali.
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 PETRIČ, ATANASOVA, VRTAČIČ SPLETNE SKUPNOSTI # poletni 6
2 PETROVČIČ, LOBE RAZISKOVANJE UPORABNIŠKE IZKUŠNJE poletni 6
I. LETNIK
MODUL: PODATKOVNA ANALITIKA
MAGISTRSKI PROGRAM DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA - 2023/24
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 HLEBEC METODE DRUŽBOSLOVNEGA RAZISKOVANJA zimski 3
2 LOZAR MANFREDA,CUGMAS OSNOVE PODATKOVNE ANALITIKE zimski 6
3 ŽIBERNA, KRONEGGER STATISTIČNO PROGRAMIRANJE zimski 9
4 OBVEZNI PREDMET IZ SEZNAMA C: ANALIZA VELIKIH PODATKOV zimski 6
5 OBVEZNI PREDMET IZ SEZNAMA D: DIGITALNE TEHNOLOGIJE V DRUŽBOSLOVNEM RAZISKOVANJU poletni 6
6 GROŠELJ PREDMET IZ SEZNAMA A: STRATEGIJE RAZVOJA DIGITALNIH STORITEV zimski 6
7 DOLNIČAR PROJEKTNO VODENJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI poletni 9
8 ATANASOVA, DOLNIČAR INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IN DRUŽBA poletni 9
9 ZUNANJI IZBIRNI PREDMET poletni 6
OBVEZNI PREDMETI MODULA NAČRTOVANJE DIGITALNIH STORITEV - SEZNAM C
Vsako leto se izvaja le en izmed dveh predmetov. Študent v letniku vpiše predmet, ki se tisto leto izvaja. V dveh študijskih letih vpiše oba predmeta. Predmeti označeni z # se v 2023/24 ne bodo izvajali.
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točkei
1 ŠKULJ ANALIZA VELIKIH PODATKOV zimski 6
2 MRVAR ANALIZA VELIKIH OMREŽIJ # zimski 6
OBVEZNI PREDMETI MODULA PODATKOVNA ANALITIKA - SEZNAM D
Predvideno, da se vsako leto izvaja le en izmed dveh predmetov. Študent v letniku vpiše predmet, ki se tisto leto izvaja. V dveh študijskih letih vpiše oba predmeta. Predmeti označeni z # se v 2023/24 ne bodo izvajali.
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 ŽIBERNA, CUGMAS VIZUALIZACIJA IN EKSPLORATIVNA ANALIZA PODATKOV # poletni 6
2 LOZAR MANFREDA, LOBE DIGITALNE TEHNOLOGIJE V DRUŽBOSLOVNEM RAZISKOVANJU poletni 6
II. LETNIK
MODUL: NAČRTOVANJE DIGITALNIH STORITEV
MAGISTRSKI PROGRAM DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA - 2023/24
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 PETROVČIČ PRAKTIKUM SPLETNEGA NASTOPA zimski 9
V študijskem letu 2023/24 se izvaja skupaj za študente 1. in 2. letnika
2 GROŠELJ OBVEZNI PREDMET modula 1: STRATEGIJE RAZVOJA DIGITALNIH STORITEV zimski 9
3 PETROVČIČ, LOBE OBVEZNI PREDMET modula 2: RAZISKOVANJE UPORABNIŠKE IZKUŠNJE poletni 6
4 IZBIRNI PREDMET modula: zimski 6
ANALIZA VELIKIH PODATKOV ali zimski 9
ANALIZA VELIKIH OMREŽIJ ali zimski 6
ŽIBERNA STATISTIČNO PROGRAMIRANJE zimski 6
5 HLEBEC, LOBE MAGISTRSKO DELO DI celoletni 30
II. LETNIK
MODUL: PODATKOVNA ANALITIKA
MAGISTRSKI PROGRAM DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA - 2023/24
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 ŠKULJ OBVEZNI PREDMET modula 1: ANALIZA VELIKIH PODATKOV zimski 9
2 MRVAR OBVEZNI PREDMET modula 2: ANALIZA VELIKIH OMREŽIJ zimski 6
3 PETROVČIČ, LOBE IZBIRNI PREDMET modula 1: RAZISKOVANJE UPORABNIŠKE IZKUŠNJE poletni 6
4 IZBIRNI PREDMET modula 2: 9
PETROVČIČ PRAKTIKUM SPLETNEGA NASTOPA ali zimski 9
GROŠELJ STRATEGIJA RAZVOJA DIGITALNIH STORITEV zimski 9
6 HLEBEC, LOBE, VEHOVAR MAGISTRSKO DELO DI celoletni 30

PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV IN OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI