Mednarodni odnosi (vpis 2021/22)

Program ponuja poglobljena in razširjena znanja s področja znanosti o mednarodnih odnosih. K vpisu so vabljeni vsi diplomanti 1. stopnje, ki se zanimajo za svetovno politiko in imajo vsaj predhodno znanje za aktivno vključitev v študij s področja družboslovja, še posebno pa politologije, ekonomije, prava ali območnih študij ali študija jezika. V programu bodo študenti in študentke usvojili kompetence samostojnega analitičnega razmišljanja o sodobnem svetu v njegovih razvojnih in strukturnih razsežnostih ter o delovanju mednarodnih institucij in drugih mednarodnih akterjih. Vsebine, ki jih obravnava program, so klasični interes ravnotežja moči v mednarodnem sistemu, razporeditev dohodka po svetu, ekonomski razvoj in revščina, ki jih osmišljajo teorije mednarodnih odnosov. Hkrati so vsako leto predmeti aktualizirani glede na sočasne probleme, vprašanja in spremembe, kot so podnebne spremembe, proces globalizacije, neenakosti, konflikti, umetna inteligenca, vloga lažnih novic, migracije in regionalno povezovanje, multilateralizem in spreminjajoče se velesile. Študij se osredotoča na razvoj nekaterih posebnih veščin, kot so znanje strokovnih tujih jezikov, razumevanje in prakticiranje procesov odločanja, vodenje, organizacija in komunikacija. Študenti in študentke bodo imeli priložnost spoznati in poslušati gostujoče predavatelje in predavateljice z najuglednejših evropskih univerz ter goste s praktičnimi izkušnjami, sodelovati na strokovnih ekskurzijah v tujini. Katedra za mednarodne odnose, ki izvaja program, v sodelovanju študenti in študentkami ter alumni organizira tudi številne strokovne in družabne dejavnosti. 

Za kandidate/-tke, ki niso s področja mednarodnih odnosov, pripravljamo program, ki jim bo omogočil nadaljevanje študija na drugostopenjskem programu Mednarodni odnosi. Več informacij v drugi polovici marca 2021.

Predstavitveni zbornik

Kontakt

Skrbnica progama:
prof. dr. Petra Roter

Kontakt: 

referat@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 2 leti.
ECTS: 120
Strokovni naslov diplomanta: magister mednarodnih odnosov oz. magistrica mednarodnih odnosov
Okrajšava strokovnega naslova: mag. medn. odn.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal ...

Predmetniki

Izvedba letnikov

Zakaj na program

Študenti bodo z uspešno zaključenim programom postali strokovnjaki na področju mednarodnih odnosov, s čimer bodo lahko razvijali svojo kariero...

Predmeti

Zaposlitev in kariera

S svojim znanjem in veščinami bodo lahko magistranti programa Mednarodni odnosi izbirali med zelo različnimi delovnimi mesti, program jim omogoča tudi...

Katedra za mednarodne odnose

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v poučevanju in proučevanju mednarodnih odnosov, ki prispeva k dobrobiti ljudi in okolja v Sloveniji in na svetu.