Za bodoče študente

Ključe povezave

Ključne povezave za bodoče dijake, ki jih zanima študij Družboslovne informatike. Več inofmacij najdete na naši Facebook strani FDV - Družboslovna informatika.