Za dijake in bodoče študente

  • Družboslovna informatika: Digitalne tehnologije in družba (1. stopnja)

  • Družboslovna informatika: Uporabna družboslovna informatika (1. stopnja)