Za dijake in bodoče študente

  • Družboslovna informatika: Digitalne tehnologije in družba

  • Družboslovna informatika: Uporabna družboslovna informatika

Ključne informacije in povezave

Ključne informacije in povezave za dijake in bodoče študente, ki jih zanima študij Družboslovne informatike. Še več o nas pa najdete na naši Facebook strani FDV - Družboslovna informatika.