Skoči do osrednje vsebine

Družboslovna informatika

Družboslovna informatika

Družboslovna informatika (Social Informatics) je multidisciplinarna veda, ki povezuje informatiko, podatkovno znanost in družboslovje. Primarno naslavlja tri veje oz. področja družbe in informacijsko-komunikacijsih tehnologij (IKT):

- načrtovanje informacijskih sistemov v kontekstu družbe, razvoj informacijske družbe;

- raziskovanje učinkov razvoja in uporabe IKT na posameznika in družbo;

- uporaba IKT za podporo družboslovnemu raziskovanju.

Potreba po informatičnih in računalniških kompetencah v družboslovju (v znanosti, organizacijah in poslovanju) je vzajemno ustvarila tudi potrebo po razvoju novih predmetov in študijskih programov, ki omogočajo pridobivanje teh kompetenc. Študijski program Družboslovne informatike na Fakulteti za družbene vede, ki se je začel izvajati leta 1984, je tako prvi program svoje vrste v svetovnem merilu.

Program že od samega začetka odlikujeta širina in multidisciplinarnost: z njim študenti pridobijo družboslovna, metodološka, informatična in statistična znanja. Osnovni profil kompetenc družboslovnega informatika je torej družboslovec, ki zna analizirati podatke, zna upravljati z internetnimi vsebinami in storitvami ter razume, kaj je informatika.


Dodiplomski program 1. stopnje

V študijskem letu 2018/19 se je začel izvajati prenovljen 3-letni dodiplomski program Družboslovna informatika z dvema smerema, ki ju študenti lahko izberejo v 2. letniku študija: Digitalne tehnologije in družba ter Uporabna družboslovna informatika.

Skupne vsebine obeh smeri

Metode zbiranja kvalitativnih in kvantitativnih podatkov.
Osnove podatkovne analitike, ki vključujejo podatkovno rudarjenje in obdelavo podatkov na spletu.
- Osnovna in napredna tehnična, družboslovna in informatična znanja o delovanju internetih in spletih storitev.  
- Razumevanje sodobnih trendov in dinamike na trgu IKT storitev z vidika končnih uporabnikov.
- Razumevanje osnov poslovanja na internetu ter upravljanja in trženja spletnega nastopa.

Smer Digitalne tehnologije in družba

- Raziskovanje vplivov IKT na družbo, odnose, organizacije in posameznika.
- Uporaba podatkovne analitike pri preučevanju rab in posledic interneta.
- Sociološko razumevanje družbenih medijev.
- Poznavanje spletne analitike v internetnem poslovanju in trženju digitalnih vsebin na družbenih medijih.
Projektni menedžment za potrebe načrtovanja IKT storitev.

Smer porabna družboslovna informatika

- Razumevanje informacijskih sistemov in računalniških komunikacij, ki so osnova internetnih storitev.
- Poznavanje računalniških osnov za razvoj spletnih, mobilnih in internetnih aplikacij.           
- Poznavanje uporabniške izkušnje pri razvoju IKT storitev.
- Uporaba podatkovno-analitičnih pristopov za podporo pri postavljanju digitalnih vsebin/storitev.
Koordiniranje tehničnega kadra in odločevalcev v IKT sektorju.

Uporabne povezave

Več informacij o dodiplomskem programu Družboslovna informatika (vključno s predmetnikom in opisi predmetov)

Pogosta vprašanja o dodiplomskem programu Družboslovna informatika

10 razlogov za študij Družboslovne informatike na dodiplomski stopnji

Intervjuji z diplomanti in magistri o karierah družboslovnih informatikov

Facebook stran Družboslovna informatika

Spletno mesto Katedre za družboslovno informatiko in metodologijo


Magistrski program 2. stopnje

V študijskem letu 2021/22 se je začel izvajati prenovljen 2-letni magistrski program Družboslovna informatika z dvema moduloma: Načrtovanje digitalnih storitev in Podatkovna analitika.

Skupne vsebine obeh modulov

- Metode zbiranja kvalitativnih in kvantitativnih podatkov.
- Osnove podatkovne analitike, ki vključujejo podatkovno rudarjenje in obdelavo podatkov na spletu.
- Osnovna in napredna družboslovna in informatična znanja o vlogi IKT v družbi in delovanju internetnih in spletnih storitev.
- Projektno vodenje in seznanjenost s sodobnimi trendi na trgu IKT storitev z vidika končnih uporabnikov.

Modul Načrtovanje digitalnih storitev

- Sposobnost vodenja in koordiniranja razvoja novih digitalnih storitev, vsebin in produktov v javnem in zasebnem sektorju.
- Napredno poznavanje metod za analizo uporabniške izkušnje.
- Uporaba podatkovno-analitičnih pristopov za podporo pri vzpostavljanju in trženju digitalnih vsebin/storitev.
- Družboslovno razumevanje razvoja in vloge spletnih skupnosti in družbenih medijev v internetni družbi.
- Sposobnost inoviranja v digitalni ekonomiji in podjetništvu.

Modul Podatkovna analitika

- Poznavanje uni-, bi- in multivariatnih metod v podatkovni analitiki.
- Aplikativna uporaba statističnega programiranja in podatkovnega rudarjenja.
- Analiza velikih podatkov (ang. big data) in velikih omrežij.
- Uporaba naprednih digitalnih tehnologij in metod za (avtomatizirano) zbiranje, obdelavo in analizo podatkov.
- Napredno razumevanje osnov in praktične uporabe vizualizacij in grafičnih prikazov rezultatov statističnih analiz.

Uporabne povezave

Več informacij o magistrskem programu Družboslovna informatika (vključno s predmetnikom in opisi predmetov)

Pogosta vprašanja o magistrskem programu Družboslovna informatika

5 razlogov za študij Družboslovne informatike na magistrski stopnji

Intervjuji z diplomanti in magistri o karierah družboslovnih informatikov

Facebook stran Družboslovna informatika

Spletno mesto Katedre za družboslovno informatiko in metodologijo