Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja FDV

Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon 01 58 05 100
Faks 01 58 05 101
email: fdv.faculty(at)fdv.uni-lj.si
Spletna stran: www.fdv.uni-lj.si

Odgovorna uradna oseba

Prof. dr. Iztok Prezelj, dekan

Datum prve objave kataloga: 09. 03. 2007

Datum zadnje spremembe: 01. 10. 2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
http://www.fdv.uni-lj.si/o-fdv/katalog-ijz/splosni-podatki-o-zavodu