Skoči do osrednje vsebine

Poslanstvo fakultete

FDV je avtonomna in ustvarjalna akademska skupnost učiteljev, raziskovalcev, študentov in strokovnih sodelavcev. Njena akademska odličnost temelji na teoretski širini, empiriji in metodološki ostrini, na tesni povezanosti med empiričnim znanstvenoraziskovalnim delom in pedagoškim procesom ter na enakopravnih in partnerskih odnosih med vsemi, ki na fakulteti izvajajo različne dejavnosti. Fakulteta za družbene vede je edina institucija v Sloveniji, ki multidisciplinarno, interdisciplinarno ter transdisciplinarno povezuje družboslovna znanja pri reševanju kompleksnih družbenih problemov.

Vizija

FDV kot del družbeno odgovorne univerze proaktivno izobražuje, raziskuje in deluje za vključujočo, trajnostno in na znanju temelječo globalno družbo 21. stoletja. 
Proaktivno izobražujemo, raziskujemo in delujemo ne le za ključne potrebe družbe, ampak predvsem družbo sooblikujemo in spreminjamo skladno s skupnimi vrednotami in znanstvenimi spoznanji. Vključujemo formalno in neformalno izobraževanje ter delovanje in celostno oblikovanje strokovnjakov, državljanov in osebnosti. S svojim delovanjem prispevamo k razvoju univerze in družbe v mednarodnem in domačem okolju. Da bi to dosegli, se v strategiji osredotočamo na naslednje razvojne prioritete:
 1. Ob izhodiščnem izobraževanju strokovnjakov in strokovnjakinj FDV UL vedno bolj izobražuje za reševanje konkretnih družbenih izzivov in omogoča vseživljenjsko izobraževanje na matičnih disciplinarnih področjih.
 2. Kot mednarodno uveljavljena raziskovalna fakulteta razvija odličnost raziskovanja in se osredotoča na družbeno relevantne teme, interdisciplinarno sodelovanje v celotnem raziskovalnem ciklu, bolj proaktivno komuniciranje raziskovalnih rezultatov v širšo javnost, vključevanje različnih delov družbe v raziskovanje in zagotavljanje preverljivosti znanstvenih rezultatov. Z odličnim raziskovanjem ustvarja novo znanje, ki je temeljnega pomena za pedagoško delo.
 3. Krepi varno, vključujoče, demokratično in ustvarjalno okolje za študij in poučevanje, raziskovanje, strokovno delo ter družbeno in družabno delovanje

Vrednote

 • znanje kot javno dobro,
 • akademska odličnost in kakovost,
 • akademska svoboda in poštenost,
 • avtonomija v razmerju do države, političnih strank, gospodarskih, verskih in drugih ustanov,
 • upoštevanje načela nekonfliktnosti interesov,
 • enakost možnosti,
 • zavračanje vseh oblik diskriminacije,
 • etičen in odgovoren odnos do sveta.

Strategija