Raziskave

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

Obisk kolegov z Oddelka za sociologijo Univerze v Gradcu

V ponedeljek, 13. novembra 2017, smo na Centru za raziskovanje javnega mnenja gostili kolege z Oddelka za sociologijo Univerze v Gradcu. Obiskala nas je skupina petih raziskovalcev, ki se ukvarja z mednarodnim primerjalnim raziskovanjem in s katero sodelujemo v okviru mednarodnega programa ISSP.

16. november 2017 | Dogodek, Mednarodno

Lekt. dr. Nina Gorenc zaključila gostovanje na Univerzi La Sapienza v Rimu

Lekt. dr. Nina Gorenc je zaključila enomesečno študijsko/raziskovalno gostovanje na Univerzi La Sapienza v Rimu, kjer se je raziskovalno ukvarjala z uporabo javne diplomacije v okviru ameriške zunanje in varnostne politike.

16. november 2017 | Dogodek, Mednarodno

Boštjan Udovič s soavtorji objavil članek v prestižni znanstveni reviji na Kitajskem

Doc. dr. Boštjan Udovič iz Katedre za mednarodne odnose je skupaj z dr. Matevžem Raškovićem, Davorjem Vuchkovskim in dr. Barbaro Mörec objavil znanstveni članek Business student determinants of doing business: a 7-country study of national stereotypes and ethnic distance in former Yugoslavia v reviji Guoji shangwu yanjiu (International Business Research).

10. november 2017 | Dosežki, Raziskave

Zunanjepolitične priložnosti in omejitve Slovenije: analiza medsebojne povezanosti zunanjepolitičnih okolij

Članek se osredotoča ne medsebojno povezanost zunanjepolitičnih okolij (domače notranje in domače zunanje okolje ter tuje okolje), da bi pojasnil pomen priložnosti in omejitev, izhajajočih iz teh okolij, za zunanjepolitično delovanje Slovenije.

8. november 2017 | Publikacija

Inštitut za družbene vede

Raziskovalne centre vodijo predstojniki in predstojnice, Inštitut za družbene vede pa vodi in zastopa prodekan za znanstvenoraziskovalno področje: izr. prof. dr. Iztok Prezelj.

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi

Nosilec projekta: docent Samo Pavlin | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2019 | CPS

P5-0200 Kakovost življenja družbenih skupin

Nosilec projekta: redni profesor Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2020 | CDB

Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja

Nosilec projekta: redni profesor Mirjana Ule Nastran | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2021 | CSP

ESS v okviru MRIC UL - samo plačni del od 2016

Nosilec projekta: docent Slavko Kurdija | Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. december 2020 | CJMMK

Mlada raziskovalka Nina Pejič

Nosilec projekta: Nina Pejič | Trajanje projekta: 1. november 2017 - 31. oktober 2021 | CMO

Mladi raziskovalec Robin Fabrin Petersen

Nosilec projekta: Robin Fabrin - Petersen | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 30. september 2021 | CDB

Mladi raziskovalec Klemen Ploštajner

Nosilec projekta: asistent Klemen Ploštajner | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 30. september 2021 | CESTRA

Mladi raziskovalec Otto Gerdina

Nosilec projekta: Otto Gerdina | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 30. september 2021 | CJMMK

EU/E+/SP-HE: EDY-CARE – Innovative School Education Methodologies and Tools for Guaranteeing Social Inclusion of Young Carers

Nosilec projekta: redni profesor Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 31. marec 2020 | CDB

EU/Europe for Citizens: PopEU - Anti EU-rhetoric versus own national interests? Nationalistic populism and its reception in Central Europe

Nosilec projekta: redni profesor Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. september 2017 - 28. februar 2019 | CMO

EU/E+/Jean Monnet-Network: VIADUCT - Enhancing VIsibility of the Academic DialogUe on EU-Turkey

Nosilec projekta: redni profesor Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. september 2017 - 31. avgust 2020 | CMO

EU/Rights, Equality and Citizenship Programme: CYBERVAW - Cyber Violence and Harrasment against Women and Girls

Nosilec projekta: redni profesor Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. julij 2017 - 31. december 2019 | CDI