Skoči do osrednje vsebine

Raziskave

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

Diskurz "dobrega" staševanja: vpliv starševske podpore na neenakosti v izobraževanju

Diskurz »dobrega« starševanja in ustrezne prakse so večinoma prilagojeni srednjemu razredu, pri tem pa ne upoštevajo družbenih, ekonomskih in političnih ovir ter neenakosti. Norma »dobrega« starševanja je zaradi tega pogosto nedosegljiva za družine z nižjim socialnim in kulturnim kapitalom ter še posebej za družine iz deprivilegiranih družbenih okolij.

18. september 2023 | Raziskave, Znanost

RAZISKOVALNI DAN FDV 2023: o umetni inteligenci v družboslovnem raziskovanju

Del programa letošnjega Raziskovalnega dne smo namenili tudi predstavitvi pilotnih rezultatov ankete o rabi umetne inteligence, ki jih je predstavil dr. Gregor Petrič s Centra za metodologijo in informatiko UL FDV. Gre za prvo tovrstno raziskavo, ki smo jo izvedli med študenti FDV.

25. maj 2023 | Dogodek, Raziskava

Medijska kultura in digitalna pismenost, strokovni posvet

Na posvetu so se udeleženci seznanili z nekaterimi ugotovitvami projekta Medijski repertoarji mladih: Socialni, politični in kulturni aspekti digitaliziranega vsakdana, nato pa sodelovali na delavnicah o digitalni pismenosti, branju v dobi digitalnih medijev in praksah mladih na družbenih omrežjih.

30. marec 2023 | Dogodek, Projekti

Revija Digital Health objavila članek o kvaliteti informacij, ki se izmenjujejo v spletni zdravstveni skupnosti Med.Over.Net

Rezultati kažejo, da je kvaliteta sporočil še posebej problematična v t.i. družabnih forumih, medtem ko posvetovalni forumi izkazujejo visoko stopnjo natančnosti, zaupljivosti, relevantnosti in argumentacije.

3. marec 2023 | Znanost, Objave

Inštitut za družbene vede

Raziskovalne centre vodijo predstojniki in predstojnice, Inštitut za družbene vede pa vodi in zastopa prodekanja za znanstvenoraziskovalno področje: prof. dr. Andreja Jaklič.

IP Spletno usposabljanje za ravnanje z odprtimi (FAIR) raziskovalnimi podatki za potrebe JRO

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. oktober 2023 - 31. december 2030 | ADP

Podpora delu RDA vozlišče Slovenija

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. oktober 2023 - 31. december 2030 | ADP

NRP Produkcija smisla in znanja v času krize: kulturološki, religiološki in znanstveno-razvojni vidiki družb v Sloveniji, na Balkanu, v Evropi MR del

Nosilec projekta: prof.dr. Aljoša Pužar | Trajanje projekta: 1. november 2022 - 31. december 2024 | CPKR

Obramboslovje - ostanek MR

Nosilec projekta: prof.dr. Marjan Malešič | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 31. december 2023 | ORC

PAVŠAL NOO CDIUL 9.01, Krepitev učenja in poučevanja za trajnostno družbo prihodnosti

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Katja Lozar Manfreda | Trajanje projekta: 1. januar 2024 - 31. december 2025 | CDI

NOO FS, Digitalni in v trajnostno družbo naravnan študijski program strojništva

Nosilec projekta: prof.dr. Andreja Jaklič | Trajanje projekta: 1. januar 2024 - 31. december 2025 | NOO VŽU

NOO NTF, Prenova VŠ programov na NTF za zelen in digitalen prehod v Družbo 5.0

Nosilec projekta: prof.dr. Andreja Jaklič | Trajanje projekta: 1. januar 2024 - 31. december 2025 | NOO VŽU

PAVŠAL NOO FŠ, 8.15, Gibalna pismenost za bivanje v družbi 5.0 - GIB5.0

Nosilec projekta: prof.dr. Andrej Rus | Trajanje projekta: 1. januar 2024 - 31. december 2025 | RCSU

SIC-SI Safer Internet Centre Slovenia 2024-2025

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. februar 2024 - 31. december 2025 | CDI

OSCARS: Open Science Clusters Action for Research and Society

Nosilec projekta: asist.mag. Irena Vipavc Brvar | Trajanje projekta: 1. januar 2024 - 31. december 2027 | ADP

WELL CARE: Investing in the mental wellbeing and resilience of long-term care workers and informal carers through the identification, evaluation and promotion of good practices across Europe

Nosilec projekta: prof.dr. Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. januar 2024 - 31. december 2027 | CDB

EU European homeless count

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Maša Filipovič Hrast | Trajanje projekta: 1. december 2023 - 31. december 2024 | CDB