Skoči do osrednje vsebine

Raziskave

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

Objava rezultatov raziskave o podpornem sistemu e-oskrbe s funkcijo spremljanja telesne dejavnosti

Avtorice doc. dr. Simona Hvalič Touzery, Mojca Šetinc in izr. prof. dr. Vesna Dolničar s Centra za družboslovno informatiko UL FDV med med drugim ugotavljajo, da so bili pozitivni učinki uporabe testirane storitve večja telesna dejavnost, osveščenost o njenem pomenu in večji občutek varnosti.

31. januar 2023 | Raziskave

Krepitev druženja, samopredstavljanja in igranja: študija digitalnih scenarijev osnovnošolcev v kontekstu epidemije

Prof. dr. Tanja Oblak Črnič in asist. dr. Barbara Neža Brečko sta na dnevu ARRS 2022 prejeli priznanje Odličnost v znanosti za prispevek o vrstah digitalnih scenarijev, ki so jih vzpostavljali otroci, medtem ko so se soočali z izzivi vsakodnevne izolacije v času epidemije Covid-19.

7. december 2022 | Dosežki, Raziskave, FDV

Raziskava E-armagedon

Slovenija je dobro pripravljena na izpad električne energije.

6. december 2022 | FDV

Internet slabo vpliva na duševno dobrobit deklet

Anketa, ki so jo februarja in marca 2022 izvedli med osnovnošolci tretjega triletja in srednješolci na točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, je pokazala, da se vpliv interneta na dekleta in fante razlikuje. Dekleta so bolj prezasedena z internetom, se bolj primerjajo z drugimi na internetu in jih negativne izkušnje bolj prizadenejo.

14. september 2022 | Raziskave, FDV

Inštitut za družbene vede

Raziskovalne centre vodijo predstojniki in predstojnice, Inštitut za družbene vede pa vodi in zastopa prodekanja za znanstvenoraziskovalno področje: prof. dr. Andreja Jaklič.

NRP Produkcija smisla in znanja v času krize: kulturološki, religiološki in znanstveno-razvojni vidiki družb v Sloveniji, na Balkanu, v Evropi MR del

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Aljoša Pužar | Trajanje projekta: 1. november 2022 - 31. december 2024 | CPKR

Obramboslovje - ostanek MR

Nosilec projekta: prof.dr. Marjan Malešič | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 31. december 2023 | ORC

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi - ostanek MR

Nosilec projekta: prof.dr. Samo Pavlin | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 31. december 2025 | CPS

Množični mediji, javna sfera in družbene spremebe - ostanek MR

Nosilec projekta: prof.dr. Alojzij Slavko Splichal | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 31. december 2027 | CDK

Religijske skupnosti v virtualni dobi

Nosilec projekta: prof.dr. Aleš Črnič | Trajanje projekta: 1. november 2022 - 31. oktober 2024 | CPKR

CRP V5-2288 Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti ARRS

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Tatjana Rakar | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023 | CDB

CRP V5-2288 Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti MJU del

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Tatjana Rakar | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023 | CDB

CRP V6-2276 Upravljanje jezikovne politike visokega šolstva: pregled stanja, dobrih praks in ukrepi MIZŠ

Nosilec projekta: prof.dr. Monika Kalin-Golob | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023 | CDTPR

EU-H-TRUEDEM HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-08 – Representative democracy in flux.

Nosilec projekta: prof.dr. Alenka Krašovec | Trajanje projekta: 1. januar 2023 - 31. december 2026 | CPR

Empowering youth to engage in coMbating gender stereotyOes by Addressing Toxic masculinity, patterns and beHaviour

Nosilec projekta: doc.dr. Jasna Mikić Ljubi | Trajanje projekta: 1. november 2022 - 31. oktober 2024 | CPOČV

BuildEU/ Do močnejše Evrope s poučevanjem in izobraževanjem

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Meta Novak | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2025 | CPR

What are Opinions? Integrating Theory and Methods for Automatically Analyzing Opinionated Communication

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Ilija Tomanić-Trivundža | Trajanje projekta: 1. september 2022 - 30. september 2026 | CDK