Raziskave

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

Objavljeni izsledki raziskave o življenju vojaških družin v času prvega zaprtja države zaradi pandemije

Avtorice pritrjujejo mednarodnim podatkom iz civilnega okolja, ki ugotavljajo, da so v času zaprtja držav levji delež skrbstvenih, gospodinjskih in šolskih obveznosti prevzele ženske, matere.

11. oktober 2021 | Raziskave

Večina mladih cepljenju ne nasprotuje

Center za socialno psihologijo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani predstavlja prve izsledke raziskave o odzivih mladih na epidemijo in ukrepe ter o odnosu mladih do cepljenja. Raziskava temelji na reprezentativnem vzorcu oseb, starih med 15 in 30 let. Mladi večinsko cepljenju ne nasprotujejo, izrecno ga zavrača 30 odstotkov.

8. september 2021 | Raziskave, FDV

Raziskava: Vsakdanje življenje gejev in lezbijk, 2003

Namen raziskave je bil pridobiti prve sistematične podatke o vsakdanjem življenju gejev in lezbijk, ki predstavljajo raziskovalno težko dostopno oz. skrito socialno manjšino. Cilj je bil ugotoviti, kakšne so socio-demografske značilnosti te populacije ter s katerimi problemi se v vsakdanjem življenju srečujejo zaradi svoje spolne usmerjenosti.

1. februar 2021 | Raziskave

[Družboslovna misel] dr. Srna Mandič: Epidemija in ljubljanski bloki, da o sosedih ne govorimo

Pojav epidemije nas je prizadel, ko je vdrl v naša življenja in zamajal naš občutek varnosti in predvidljivosti. Spomladi, med prvim valom epidemije, smo raziskovalci s Centra za proučevanje družbene blaginje pokukali v življenja gospodinjstev v ljubljanskih blokih in poizvedovali, kako živijo in se borijo z epidemijo v svojem okolju.

26. oktober 2020 | Raziskave, FDV

Inštitut za družbene vede

Raziskovalne centre vodijo predstojniki in predstojnice, Inštitut za družbene vede pa vodi in zastopa prodekanja za znanstvenoraziskovalno področje: prof. dr. Andreja Jaklič.

PS Slovensko javno mnenje

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Mitja Hafner Fink | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2025 | CJMMK

PS Družbena pogodba v 21. stoletju

Nosilec projekta: prof.dr. Maruša Pušnik | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2025 | CPKR

PS Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

Nosilec projekta: prof.dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2025 | CPOČV

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi

Nosilec projekta: prof.dr. Samo Pavlin | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2025 | CPS

Politični potencial teorij zarote.Študija Poljske in Slovenije

Nosilec projekta: prof.dr. Miro Haček | Trajanje projekta: 1. januar 2022 - 31. december 2025 | ORC

CRP V5-2150 Podnebno pogojene naravne nesreče in odziv sistema ARRS del

Nosilec projekta: prof.dr. Miro Haček | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 31. marec 2023 | ORC

Krepitev domoljubne in državljanske zavesti med mladimi - ARRS del

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Vladimir Prebilič | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2023 | ORC

Mladi raziskovalec Tjaša Hudobivnik

Nosilec projekta: Tjaša Potočnik | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024 | CDB

EU-H2020 BY-COVID

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024 | ADP

ITHACA 2: InnovaTion in Health and Care for All

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Vesna Dolničar | Trajanje projekta: 1. september 2021 - 31. avgust 2022 | CDI

Euromedia Ownership Monitor – EurOMo

Nosilec projekta: prof.dr. Marko Milosavljević | Trajanje projekta: 1. september 2021 - 30. september 2022 | CDTPR

EU-H2020 EOSC FUTURE

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. april 2021 - 30. september 2023 | ADP