Raziskave

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

Obisk kolegov z Oddelka za sociologijo Univerze v Gradcu

V ponedeljek, 13. novembra 2017, smo na Centru za raziskovanje javnega mnenja gostili kolege z Oddelka za sociologijo Univerze v Gradcu. Obiskala nas je skupina petih raziskovalcev, ki se ukvarja z mednarodnim primerjalnim raziskovanjem in s katero sodelujemo v okviru mednarodnega programa ISSP.

16. november 2017 | Dogodek, Mednarodno

Lekt. dr. Nina Gorenc zaključila gostovanje na Univerzi La Sapienza v Rimu

Lekt. dr. Nina Gorenc je zaključila enomesečno študijsko/raziskovalno gostovanje na Univerzi La Sapienza v Rimu, kjer se je raziskovalno ukvarjala z uporabo javne diplomacije v okviru ameriške zunanje in varnostne politike.

16. november 2017 | Dogodek, Mednarodno

Boštjan Udovič s soavtorji objavil članek v prestižni znanstveni reviji na Kitajskem

Doc. dr. Boštjan Udovič iz Katedre za mednarodne odnose je skupaj z dr. Matevžem Raškovićem, Davorjem Vuchkovskim in dr. Barbaro Mörec objavil znanstveni članek Business student determinants of doing business: a 7-country study of national stereotypes and ethnic distance in former Yugoslavia v reviji Guoji shangwu yanjiu (International Business Research).

10. november 2017 | Dosežki, Raziskave

Zunanjepolitične priložnosti in omejitve Slovenije: analiza medsebojne povezanosti zunanjepolitičnih okolij

Članek se osredotoča ne medsebojno povezanost zunanjepolitičnih okolij (domače notranje in domače zunanje okolje ter tuje okolje), da bi pojasnil pomen priložnosti in omejitev, izhajajočih iz teh okolij, za zunanjepolitično delovanje Slovenije.

8. november 2017 | Publikacija

Inštitut za družbene vede

Raziskovalne centre vodijo predstojniki in predstojnice, Inštitut za družbene vede pa vodi in zastopa prodekan za znanstvenoraziskovalno področje: izr. prof. dr. Iztok Prezelj.

Upravljanje omrežij javnega in zasebnega sektorja

Nosilec projekta: izredni profesor Hajdeja Iglič | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2023 | CESTRA

Obramboslovje

Nosilec projekta: redni profesor Marjan Malešič | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2023 | ORC

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi

Nosilec projekta: docent Samo Pavlin | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2019 | CPS

P5-0200 Kakovost življenja družbenih skupin

Nosilec projekta: redni profesor Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2020 | CDB

TP-BledCom 2018, 25. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

Nosilec projekta: redni profesor Dejan Verčič | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2018 | CMOJ

ODK JG

Nosilec projekta: asistent Mirjam Kotar | Trajanje projekta: 1. december 2017 - 31. december 2018 | ODK JG

Mlada raziskovalka Nina Pejič

Nosilec projekta: Nina Pejič | Trajanje projekta: 1. november 2017 - 31. oktober 2021 | CMO

Mladi raziskovalec Robin Fabrin Petersen

Nosilec projekta: Robin Fabrin - Petersen | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 30. september 2021 | CDB

MP/Active and Assistive Living (AAL) programme: i-evAALution – integrating and evaluating AAL solutions

Nosilec projekta: docent Vesna Dolničar | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 30. september 2020 | CDI

MP/CESSDA: Dataverse - CESSDA-DataverseEU 2018

Nosilec projekta: docent Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2018 | ADP

MP/CESSDA: RDM/DMM 2 – CESSDA Data Discovery & Research Data Management training

Nosilec projekta: docent Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2018 | ADP

MP/CESSDA: Trust – CESSDA Trust Working Group

Nosilec projekta: docent Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2018 | ADP