Skoči do osrednje vsebine

Oddelek za kulturologijo

  • Oddelek za kulturologijo

  • Oddelek za kulturologijo

  • Oddelek za kulturologijo

  • Oddelek za kulturologijo

Oddelek za kulturologijo je bil ustanovljen leta 1995, z namenom povezave različnih humanističnih in družboslovnih pristopov k preučevanju kulture. Kultura namreč ni zgolj umetnost v ožjem smislu besede pač pa široka mreža simbolov in pomenov, znotraj katere se gibljemo posamezniki v svojem vsakdanjem življenju, s tem pa tudi pojav, h kateremu je treba pristopati interdisciplinarno – iz različnih zornih kotov.

Oddelek skrbi za razvoj kulturološkega raziskovanja in kulturoloških študijskih programov. Kot tesno povezana skupnost znanstvenikov, pedagogov, strokovnjakov in študentov se udejstvuje tudi v širšem družbenem kulturnem kontekstu, kjer angažirano in kreativno soustvarja svet, v katerem živimo.

Predstojnik/-ca oddelka je: Mirt Komel.