Študij v tujini

  • Študij v tujini

    Na tem mestu želimo študentkam in študentom, ki bi želeli dopolniti obstoječa in pridobiti dodatna znanja in izkušnje na drugih univerzah, predstaviti možnosti študija v tujini.

Konferenca LibertyCon Europe v Beogradu

10. januar 2019 | Obvestila

Štipenije Western Michigan University za podiplomske študente

10. januar 2019 | Obvestila, Štipendije

Poletne šole v Trentu, Italija

8. januar 2019 | Obvestila, Poletne šole

Poletna šola na Norveškem

8. januar 2019 | Obvestila, Poletne šole

Mednarodno sodelovanje in mobilnost osebja

mag. Maša Kolenbrand
Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljubljana
Telefon.: + 386 1 58 05 305
Faks: + 386 1 58 05 270
E-pošta: masa.kolenbrand@fdv.uni-lj.si

Mobilnost študentov

Danila Rijavec
Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljubljana
Telefon: + 386 1 58 05 279
Faks: + 386 1 58 05 270
E-pošta: int.office@fdv.uni-lj.si

Uradne ure: vsak dan med 11. in 13. uro, vsak četrtek tudi med 15. in 17. uro.

Pravila in obrazci

Na tej strani najdete...

Predstavniki kateder

za področje mednarodnega sodelovanja 2017-2021