Študij v tujini

  • Študij v tujini

    Na tem mestu želimo študentkam in študentom, ki bi želeli dopolniti obstoječa in pridobiti dodatna znanja in izkušnje na drugih univerzah, predstaviti možnosti študija v tujini.

Poletna šola Avtonomne univerze v Barceloni on-line

22. maj 2020 | Obvestila, Poletne šole

Poletna šola Univerze v Tampereju na Finskem

12. maj 2020 | Poletne šole, Razpisi

Poletne šole Masarykove univerze v Brnu

7. maj 2020 | Obvestila, Poletne šole

Redni razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje 2020/21 bo objavljen januarja 2021

30. april 2020 | Obvestila, Štipendije, Erasmus prakse, Erasmus+

Doktorske akademije/tematski seminarji - Venice International University

30. april 2020 | Obvestila, Poletne šole, Razpisi

Mednarodno sodelovanje in mobilnost osebja

mag. Maša Kolenbrand
Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljubljana
Telefon.: + 386 1 58 05 305
Faks: + 386 1 58 05 270
E-pošta: masa.kolenbrand@fdv.uni-lj.si

Mobilnost študentov

Danila Rijavec
Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljubljana
Telefon: + 386 1 58 05 279
Faks: + 386 1 58 05 270
E-pošta: int.office@fdv.uni-lj.si

Uradne ure: vsak dan med 11. in 13. uro, vsak četrtek tudi med 15. in 17. uro.