Skoči do osrednje vsebine

Založba FDV

Celoten program založbe si lahko ogledate v spletni knjigarni, kjer lahko opravite tudi nakup knjig.

Predparlamentarni zakonodajni proces

Monografija analitično prikazuje tisti del zakonodajne dejavnosti, ki zajema pripravljanje besedil zakonskih predlogov preden so posredovani v sprejem predstavniškemu telesu. Že v tej fazi oblikovanja zakonov je navzoč tesen stik politike in prava, kar se v naslovni študiji odraža v ustreznem metodičnem pristopu. V celotni monografiji se namreč dopolnjujejo in prepletajo politološki in sociološki pristopi s pravno- normativnimi vidiki pripravljanja zakonodajnih aktov.

18. julij 2023 |

Na dvorišču poganov: katoliška cerkev in družbeno zlo

Knjiga prinaša natančen (in) kronološki pregled odnosov, idej in zapovedi, ki jih je Katoliška cerkev (Cerkev) (so)oblikovala v svoji želji po ohranitvi tistega njenega družbenega položaja in utrditvi tistega »tradicionalnega« družbenega reda, ki so ga ogrozile revolucije (bodisi francoska in kasneje oktobrska, ki sta, kot pravi avtorica v svojem uvodu, »sprožili širjenje upornosti podrejenih plasti in zmanjševanje zaupanja v pravilnost zakonov, ki so omogočali veliko družbeno neenakost«).

18. junij 2023 |

RECENT CHALLENGES IN CORPORATE GOVERNANCE

This monograph is a collection of contemporary critical views on corporate governance in the 21st century in terms of both, social responsibility and sustainable development, as well as efficiency and adaptation to modern business flows.

18. junij 2023 |

Slovenski diplomatski pojmovnik

V zadnjih dveh, treh letih lahko v mednarodni skupnosti opazujemo prelomna dogajanja, ki jih angleško govoreči označujejo z inflection point, nemško pa z zeitenwende. V tem je glavni razlog za drugo dopolnjeno, za zdaj elektronsko izdajo Slovenskega diplomatskega pojmovnika v relativno kratkem času po prvi izdaji.

25. april 2023 |

Komunikacijska odličnost

Lastnosti komunikacijske odličnosti kot razvitega modela komuniciranja organizacij v družbenem okolju, vpetosti komuniciranja v organizacijah ter kompetence in naloge individualnega izvajanja funkcije komuniciranja avtorji predstavijo skozi devet trendov. Prvi trije trendi definirajo organizacije, ki so proaktivno vpete v lokalno in globalno okolje (so globalizirane, mediatizirane, refleksivne). Drugi trije trendi se nanašajo na vplivne oddelke strateškega komuniciranja, kar pomeni, da se nanašajo na način, kako so oddelki strateškega komuniciranja institucionalno vpeta v organizacijo na način, da dosega najboljše rezultate (so vpeti, upodatkovljeni, strategizirani). Zadnji trije trendi se nanašajo na različne vidike individualnega profesionalnega izvajanja vloge strateških komunikatorjev (so preudarni, povezani, zanesljivi).

21. april 2023 |

Založba FDV

Kontakti:
Telefon: 01 5805-230
E-pošta: zalozba.fdv@fdv.uni-lj.si

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 8:00 - 20:00
sobota: 8:00 - 14:00

Lokacija:
Prodajalna se nahaja v knjižnici ODKJG, nasproti izposoje.

O založbi

Založba izda letno približno 30 novih knjig s področja pedagoške in raziskovalne dejavnosti fakultete...
V spletni knjigarni lahko opravite nakup knjig.