Skoči do osrednje vsebine

Založba FDV

Celoten program založbe si lahko ogledate v spletni knjigarni, kjer lahko opravite tudi nakup knjig.

Na ulice! Odraščanje v današnjem času

V monografiji najdemo zelo zanimiv spoj strokovnih analiz sodobnega otroštva, odraščanja, družinskega in starševskega življenja, socialnopedagoškega uličnega dela, odnosov in vrednot.

8. maj 2024 |

Growth models, industrial relations institutions and labour market policies in Ireland, Portugal and Slovenia

In this work author explores three national trajectories of recent economics development. He analyses three EU member states (Ireland, Portugal and Slovenia) from the mid-1980s onwards. This analysis is well situated in the rich multidisciplinary literature that in the last decades try to understand how capitalism functions and changes in the different parts of the global economic and political system.

29. april 2024 |

Upodatkovanje javnosti in mnenjske tehnologije

Monografija pojasnjuje tveganja in priložnosti za demokracijo v digitalnih in podatkovno vodenih družbah s poglobljenim teoretskim pregledom širokega nabora socioloških in politoloških razprav.

29. marec 2024 | Kumonikologija

History of the Western Balkans Gateway

Monografija v dvajsetih poglavjih obravnava raznolike premisleke geostrateških in vojaških vidikov slovenskega vojaškega okolja v zadnjih dveh stoletjih. Oprta na temeljito zgodovinopisno poznavanje avtorja analizirata politološke vidike nacionalne varnosti - osredotočeno na slovenski prostor in prebivalstvo, a upoštevaje dejstvo, da je bil slovenski prostor do pred 34 leti del večnacionalnih držav, ki so obsegale več kot le slovenski nacionalni prostor. In twenty chapters, the monograph deals with various considerations of the geostrategic and military aspects of the Slovenian military environment in the last two centuries. Based on a thorough historiographical knowledge, the authors analyze the political aspects of national security - focused on the Slovenian territory and population but considering the fact that until 34 years ago, the Slovenian territory was part of multinational states, which included more than just the Slovenian national territory.

27. marec 2024 | Politologija

Brezdomstvo v Sloveniji: stanje in pogledi ljudi

Monografija predstavlja celovit in poglobljen pogled na brezdomstvo tako iz mednarodne perspektive kot glede na stanje v Sloveniji in opozarja na nujno bolj strateško in celovito obravnavo te problematike.

21. marec 2024 | Sociologija

Založba FDV

Kontakti:
Telefon: 01 5805-147
E-pošta: zalozba.fdv@fdv.uni-lj.si

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 8:00 - 20:00
sobota: 8:00 - 14:00

Lokacija:
Prodajalna se nahaja v knjižnici ODKJG, nasproti izposoje.

O založbi

Založba izda letno približno 30 novih knjig s področja pedagoške in raziskovalne dejavnosti fakultete...
V spletni knjigarni lahko opravite nakup knjig.