Vodstvo fakultete

DEKANJA
prof. dr. Monika Kalin Golob

PRODEKANJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE
izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda

PRODEKAN ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNO PODROČJE
prof. dr. Iztok Prezelj

PRODEKAN ZA RAZVOJ, KAKOVOST IN MEDNARODNO SODELOVANJE
izr. prof. dr. Samo Kropivnik

TAJNIK FAKULTETE
Matej Zavrl, univ. dipl. prav.