Vodstvo fakultete

DEKAN
prof. dr. Rado Bohinc


PRODEKANJA ZA DODIPLOMSKI IN MAGISTRSKI ŠTUDIJ
prof. dr. Monika Kalin Golob

PRODEKANJA ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNO PODROČJE IN DOKTORSKI ŠTUDIJ
prof. dr. Valentina Hlebec

PRODEKAN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE
prof. dr. Zlatko Šabič

PRODEKAN ZA KAKOVOST IN RAZVOJ
izr. prof. dr. Tomaž Deželan

TAJNIK FAKULTETE
Matej Zavrl, univ. dipl. prav.