Skoči do osrednje vsebine

Arhiv poročil

Na podstrani Arhiv poročil so shranjena različna poročila Fakultete za družbene vede od leta 2007 dalje. 

Letna poročila s poročilom o kakovosti

Poročila o kakovosti

Poročila o redni letni evalvaciji študijskih programov FDV UL

Evalvacijska poročila o študentskih anketah o zadovoljstvu študentov s študijem na fakulteti – splošni vidiki študija

Evalvacijska poročila o praktičnem usposabljanju študentov

Poročila o anketi o zadovoljstvu zaposlenih in organizacijski klimi

Poročila o delovanju tutorskega sistema

Poročila o matriki kakovosti FDV

Druga poročila s področja kakovosti

Projekt KUL