Skoči do osrednje vsebine

50 let Fakultete za družbene vede

Fakulteta za družbene vede je  v študijskem letu 2011/12 obeležila 50-letnico ustanovitve. Obeležitev jubileja je potekala pod naslovom “50 let znanosti o družbi”. Ta ponazarja njeno poslanstvo – pet desetletij razvoja, proučevanja in poučevanja »družboslovja kot znanosti, ki proučuje človeško družbo in zakonitost njenega razvoja« v različnih študijskih programih in prek različnih fakultetnih enot.

Nagovor dekana

Letos Fakulteta za družbene vede obeležuje svojo petdesetletnico. Pol stoletja je za znanstveno ustanovo še vedno adolescentno obdobje, obdobje odraščanja in zorenja, vendar, ko pogledamo prehojeno pot, smo lahko zadovoljni. Postali smo največja in najpomembnejša ustanova za znanstveno raziskovanje in poučevanje družboslovja v Sloveniji, ustanova, ki je cenjena daleč onkraj državnih meja. Naši raziskovalci in pedagogi so spoštovani v znanstvenih in strokovnih krogih v tujini in naši nekdanji študentje se lepo uveljavljajo tako doma kot v svetu. Dosežki fakultete kažejo, da smo bili in da smo na pravi poti. Pri tem nas pretekli uspehi zavezujejo, da moramo v prihodnje delati še bolje. V skupnem prizadevanju učiteljev, študentov in strokovnih služb verjamem, da nam bo to tudi uspelo. Z znanstvenimi spoznanji in etosom moramo kazati pot naprej.

dekan red. prof. dr. Bojko Bučar

Logotip

Knjiga

Ob 50 letnici je izšla knjiga: