Komisija za etiko - častno razsodišče

  • prof. dr. Franc Mali
  • prof. dr. Marjan Malešič
  • prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela
  • prof. dr. Melita Poler Kovačič
  • Nela Babić
  • mag. Irena Vipavc Brvar
  • Tine Dobnik
  • Nejc Laznik