55 let Fakultete za družbene vede

Fakulteta za družbene vede (FDV), članica Univerze v Ljubljani, je največja interdisciplinarna družboslovna fakulteta v Sloveniji in tudi med večjimi v Evropi. Ustanovljena je bila leta 1961 kot Visoka šola za politične vede, ki se je v nekaj letih razvila v Visoko šolo za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Leta 1970 se je ob vključitvi v Univerzo v Ljubljani preimenovala v Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo (FSPN). Sedanje ime je Fakulteta za družbene vede dobila leta 1991, natanko trideset let po ustanovitvi svoje prve predhodnice.

FDV s pedagoško in raziskovalno dejavnostjo na področju številnih temeljnih in aplikativnih disciplin že 55 let utemeljuje družboslovje na Slovenskem. Profesorji in znanstveniki na FDV v okviru temeljnih področij – sociologije, politologije, komunikologije, novinarstva in kulturologije – razvijajo tudi mednarodne odnose, evropske študije, obramboslovje, družboslovno informatiko, tržno komuniciranje, odnose z javnostmi, antropologijo, religiologijo in številne druge družboslovne discipline.

Kot utemeljiteljica družboslovja je FDV v zadnjih letih z bolonjsko reformo prenovila stare in uvedla nove dodiplomske ali prvostopenjske in podiplomske magistrske ali drugostopenjske študijske programe. FDV tako ponuja široko paleto 12 univerzitetnih dodiplomskih, 1 visokošolskega dodoiplomskega in 12 podiplomskih magistrskih študijskih programov:

Fakulteta sodeluje s številnimi tujimi univerzami, inštituti in strokovnimi združenji, ki delujejo na družboslovnem področju. Njeno osrednjost in pomen potrjujeta tudi Inštitut za družbene vede ter Osrednja družboslovna knjižnica Jože Goričar, ki delujeta v sklopu fakultete.

Fakulteta se uveljavlja tudi kot založnik in izdajatelj. Založba FDV usklajuje in opravlja založniško dejavnost fakultete, povezano z izobraževalnimi in znanstvenoraziskovalnimi programi. Založniška dejavnost je organizirana v okviru knjižnih zbirk in revij, ki jih vodijo uredniški odbori.

Na fakulteti je 266 zaposlenih, od tega 112 učiteljev in visokošolskih sodelavcev,73 znanstvenih sodelavcev, 14 strokovnih delavcev na raziskovalnih projektih ter 67 strokovnih, administrativnih in tehničnih delavcev.

Fakulteta za družbene vede v študijskem letu 2016/17 obeležuje 55 let obstoja

V 55 letih je na fakulteti:

  • diplomiralo 12.884,
  • specializiralo 50,
  • magistriralo 2.418 in
  • doktoriralo 430 družboslovcev. 

Oddelki in katedre

Oddelek za komunikologijo

Katedra za medijske in komunikacijske študije

Katedra za novinarstvo

Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

Oddelek za kulturologijo

Katedra za kulturologijo

Oddelek za politologijo

Katedra za teoretsko analitsko politologijo

Katedra za analizo politik in javno upravo

Katedra za mednarodne odnose

Katedra za obramboslovje

Oddelek za sociologijo


Katedra za analitsko sociologijo

Katedra za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov

Katedra za družboslovno informatiko in metodologijo

Katedra za tuje jezike