Komisija za etiko na raziskovalnem področju

  • prof. dr. Mirjana Ule
  • prof. dr. Anuška Ferligoj
  • znan. svet. dr. Metka Stare
  • akad. prof. dr. Slavko Splichal
  • prof. dr. Franc Mali
  • znans. sod. dr. Brina Malnar
  • izr. prof. dr. Uroš Svete
  • doc. dr. Vesna Dolničar
  • prof. dr. Valentina Hlebec
  • Matej Zavrl