Skoči do osrednje vsebine

Komisija za študijske zadeve

  • izr. prof. dr. Maja Garb
  • doc. dr. Andrej Kohont
  • izr. prof. dr. Anže Burger
  • iz. prof. dr. Matjaž Nahtigal
  • izr. prof. dr. Ilija Tomanić Trivundža
  • lekt. mag. Nina Bishop Bostič
  • izr. prof. dr. Aljoša Pužar
  • Staša Kolar, študentka
  • Nejc Laznik, študent

Datumi sej Komisije za študijske zadeve (KŠZ) in datumi za oddajo gradiv/prošenj za obravnavo na sejah:

datum za oddajo gradiva /prošenj*

datum seje KŠZ

18.10.2023

26.10.2023

8.11.2023 16.11.2023
13.12.2023

21.12.2023

 21.1.2024  29.1.2024
 7.2.2024  15.2.2024
 13.3.2024  21.3.2024
 17.4.2024  25.4.2024
 8.5.2024  16.5.2024
 5.6.2024  13.6.2024
 14.8.2024  22.8.2024
 11.9.2024  19.9.2024


*Datum oddaje gradiva/prošenj za obravnavo na seji KŠZ predvideva, da je gradivo (do zapisanega roka) popolno.