[Založba FDV] Janja Vuga Beršnak: Kulturne značilnosti slovenske družbe in njen odnos do varnosti : vojska na stičišču zahtev države, pričakovanj družbe in lastne pohlepnosti

Znanstvena monografija preučuje posameznikov/-čin odnos do vojske, preko odnosa do varnosti in kulturnih značilnosti slovenske družbe. Za opredeljevanje te je v središču Hofstedejeva (2001) klasifikacija kulturnih dimenzij, k čemur avtorica dodaja ugotovitve nekaterih slovenskih avtoric in avtorjev. Odnos do varnosti je tako uokvirjen s slovensko kulturo in pojasnjevan skozi longitudinalne meritve javnega mnenja (SJM). Pri tem sta poudarjena odnos do tveganja, ki je v slovenski družbi izrazito negativen, in percepcija okolja kot varnostnega mehurčka.

14. junij 2021 | Nova knjiga

Inštitut kralja Sejonga v Sloveniji

Univerza v Ljubljani od 9. junija 2021 obeležuje še en mejnik. S tem dnem je postala gostiteljica Inštituta kralja Sejonga (IKS) v Sloveniji. Fundacija kralja Sejonga od leta 2012 pod geslom »Mala Koreja v vsakem delu sveta« ustanavlja jezikovne in kulturne inštitute, katerih temeljno poslanstvo je učenje korejščine in spoznavanje korejske kulture.

14. junij 2021 | Mednarodno

Mladi raziskovalci

Univerza v Ljubljani razpisuje 100 mest za mlade raziskovalce. Kandidati prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije; rok za prijavo je 23. junij 2021 do 13. ure.

11. junij 2021 | Razpis

Univerza in država

V sredo, 9. junija, je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani v okviru njene 60. obletnice potekal posvet Univerza in država.

10. junij 2021 |