Soglasje o uporabi osebnih podatkov

S klikom na »Včlani se« dovoljujem, da sme Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju FDV) osebne podatke, ki jih v zvezi s članstvom v klubu Alumni in aktivnostmi povezanimi s klubom Alumni pridobi, obdelovati za namene obveščanja članov Alumni kluba o aktualnih dogodkih in aktivnostih, ki jih organizira in izvaja Fakulteta za družbene vede ter za zgodovinsko, statistično in znanstveno-raziskovalne namene.

Vaši osebni podatki (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, naslov elektronske pošte in vaša telefonska številka, pa bodo v okviru vaše spletne aplikacije dostopni vsem tistim članom Alumni kluba FDV, ki so se vpisali istega leta, na isto vrsto študija in v isti letnik fakultete kot vi. Študenti, ki so bili takrat vpisani s statusom pavziranja niso vključeni.