Skoči do osrednje vsebine

Priznanja profesorja Klinarja

Na Fakulteti za družbene vede v letu 2017 obeležujemo že dvajsetletnico podeljevanja priznanj profesorja Klinarja, ko je bilo z ustanovitvijo Sklada profesorja Klinarja leta 1996, leta 1997 priznanje podeljeno prvič. V tem času so priznanja profesorja Klinarja postala sestaven in prepoznaven del raziskovalnih tematik, ki jih je celotno življenje razvijal in jim dal neizbrisen profesionalni pečat profesor Peter Klinar, priznanja Klinarjevih naslednikov – če smemo tako poimenovati skladove nagrajence – pa to tradicijo, ugled in spoznavno globino postavljajo v samo središče kritične misli in družboslovnih refleksij na FDV.

Namen priznanj profesorja Klinarja je vzpodbujati kritične študije in prispevati k raznovrstnosti teoretičnega in empiričnega raziskovanja na področjih, ki se jim je v svoji družboslovni karieri posvečal priznani profesor Peter Klinar. 

Zavezan družboslovju in predvsem sociološki stroki, je plodno ustvarjal predvsem na področjih migracij, begunstva, etničnosti, nacionalizmov in družbene slojevitosti ter s tem prispeval tudi k poglobljenim razmislekom v širši družboslovni teoriji. Na teh področjih danes tudi podeljujemo priznanja profesorja Klinarja. Skozi številne raziskovalne projekte je soustvarjal vrsto pomembnih raziskovalnih podatkov, zelo inovativno, kritično, analitsko poglobljeno in družbeno odgovorno pa je znal tudi osvetliti najrazličnejše družboslovne podatke skozi teoretsko perspektivo, zato se priznanja podeljujejo tudi za najboljša dela iz najširšega nabora tematik, ki temeljijo na analizah podatkov iz Arhiva družboslovnih podatkov na FDV. 

V sodobnem trenutku, ko je naš globaliziran vsakdanjik povsem prežet z vprašanji begunstva in migracij, nacionalističnimi panikami in družbenimi paranojami do »tujca«/«drugega«/«drugačnega«, porajanjem in kopičenjem etničnih konfliktov, vse hitrejšim povečevanjem socialne neenakosti, ni skrbi po zatonu tem, s katerimi se je na interdisciplinaren način ukvarjal profesor Klinar, hkrati pa te teme tudi kar same kličejo po inovativni teoretski prevetritvi in študijski poglobitvi. 

Od leta 1997 do leta 2016 smo na Fakulteti za družbene vede podelili že 55 priznanj profesorja Klinarja, od tega 39 za najboljša dela s področij migracij, begunstva, etničnosti, nacionalnosti ali družbene slojevitosti in 16 za najboljša dela, ki temeljijo na podatkih iz Arhiva družboslovnih podatkov na FDV. Nagrajena dela so izkazala inovativnost pri uporabi in razvijanju teoretskih in metodoloških instrumentov, teoretsko širino in analitsko poglobljenost, logično konsistentnost ter kvaliteto pisnega izražanja.

V želji po krepitvi kritične družboslovne obravnave tematik migracij, begunstva, etničnosti, nacionalnosti in družbene slojevitosti ter po družbeno kritični in analitsko poglobljeni uporabi podatkov iz Arhiva družboslovnih podatkov FDV vas vabimo, da še naprej radovedno pristopate k študiju omenjenih področij in se na tej osnovi aktivno vključite v proces izbora bodočih prejemnikov priznanj  profesorja Klinarja.