• Doniraj svoj fon in #foniraj za zeleno prihodnost

  V leto 2022 vstopamo z akcijo #foniraj, ki omogoča zbiranje naših osebnih starih telefonov, njihovo reciklažo in doniranje zbranih sredstev v humanitarne namene. Gre za aktiven pristop k uresničevanju trajnostnih ciljev iz strategije FDV.

 • 60 let kasneje: UL FDV od A do Ž

  Fakulteta za družbene vede v jubilejno študijsko leto z e-knjigo >>

 • Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

  FDV je največja interdisciplinarna družboslovna fakulteta v Sloveniji ter med večjimi in sodobnejšimi v Evropi. S svojimi človeškimi viri, lastnim raziskovalnim inštitutom, osrednjo družboslovno knjižnico in založbo razvija vrsto družboslovnih disciplin, katerih preplet predstavlja optimalno sinergijo sodobnih družboslovnih znanj. Fakulteta sodeluje s številnimi tujimi univerzami, inštituti in strokovnimi združenji, ki delujejo na družboslovnem področju.

 • Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

  FDV ponuja raznovrstne dodiplomske, magistrske in doktorske programe. Skrbi za razvoj komunikologije, kulturologije, politologije in sociologije. Specifične in številne študijske programe krasi velik delež izbirnih vsebin in povezanost s prakso. Fakulteta omogoča mednarodne izmenjave, predvsem pa sodoben študij, ki zagotavlja širok nabor aplikativnih znanj in celovito razumevanje družbenega življenja.

 • Galerija FDV

  Galerija FDV že več kot 10 let združuje umetniške interpretacije družbenih pojavov z družboslovnimi.

Članek o povezavah med kolokacijo podružnic in vzpostavljanju transnacionalnih upravnih odborov s povezanimi direktorji na sedežih mednarodnih podjetij (soavtorica: Andreja Jaklič)

Andreja Jaklič s CMO (FDV UL) je v soavtorstvu z mednarodno interdisciplinarno skupino raziskovalcev v visoko rangirani znanstveni reviji International Business Review (revija beleži faktor vpliva 5,9 in faktor navajanja 8,9) objavila prispevek o povezavah med ko-lokacijo podružnic in vzpostavljanju transnacionalnih upravnih odborov s povezanimi direktorji na sedežih mednarodnih podjetij.

20. januar 2022 | Publikacija

[Založba FDV] Andrej Benedejčič: Rusija in slovanstvo: med velikodržavnostjo in vzajemnostjo

Knjiga Rusija in slovanstvo: med velikodržavnostjo in vzajemnostjo izhaja iz paradoksa. Čeprav se je po padcu Berlinskega zidu v Evropi pojavilo kar trinajst slovanskih držav, se tej novi stvarnosti ni posvečalo posebne pozornosti. In to navkljub temu, da so h koncu hladne vojne ključno prispevali ravno dogodki v slovanskem svetu, ki so usodno zaznamovali tudi kasnejše dogajanje, od spopadov na ozemlju bivše Jugoslavije, do izbruha krize v Ukrajini in okoli nje.

17. januar 2022 | Nova knjiga

Izzivi in ovire širitve Evropske unije na Zahodni Balkan

Doc. dr. Jure Požgan, red. prof. Ana Bojinović Fenko in asist. dr. Faris Kočan s Centra za mednarodne odnose (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija), so pri založbi IGI Global objavili dve poglavji v znanstveni monografiji z naslovom Challenges and Barriers to the European Union Expansion to the Balkan Region (slo. Izzivi in ovire širitve Evropske unije na Zahodni Balkan).

12. januar 2022 | Publikacija

Monografija Iris Koleša o identitetnem delu mednarodno napotenih menedžerjev podjetij iz manj razvitih držav

Iris Koleša s Centra za mednarodne odnose je pri založbi Springer objavila monografijo 'Becoming an International Manager: Identity Work by Managerial International Assignees from Emerging Markets' (slo. Nastajanje mednarodnih menedžerjev: identitetno delo mednarodno napotenih menedžerjev iz manj razvitih držav). Monografija je del zbirke 'Contributions to Management Science' (slo. Prispevki k znanosti menedžmenta) in je na voljo tako v elektronski kot tudi natisnjeni različici.

10. januar 2022 | Publikacija