Skoči do osrednje vsebine

Arhiv družboslovnih podatkov

O ADP

Arhiv družboslovnih podatkov je osrednji slovenski raziskovalni podatkovni center s področja družboslovja. Njegovo temeljno poslanstvo je prevzem raziskovalnih podatkov, zanimivih za proučevanje slovenske družbe, njihova hramba in dokumentacija ter priprava za nadaljnjo uporabo. Z opravljanjem podporne znanstveno-raziskovalne dejavnosti arhiv povezuje ustvarjalce podatkov z njihovimi uporabniki in jim nudi podporo pri predaji gradiva oziroma pri njegovi uporabi.

Arhiv v svojih zbirkah hrani več kot 650 raziskav. Številne med njimi so del večjih mednarodnih raziskav. Doma in v tujini ADP aktivno sodeluje v raziskovalnih in infrastrukturnih projektih, programih s področij ravnanja z raziskovalnimi podatki in pri množičnem spodbujanju druge rabe podatkov. Podatkovna zbirka predstavlja pomembno zakladnico za slovensko družboslovje, v katero so že prispevali številni slovenski raziskovalci, mnogi pa so iz nje že črpali nova spoznanja.

RSF, A.II.1, Odprta učna gradiva z uporabo odprtih raziskovalnih podatkov, Štebe

Vodja projekta na FDV: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. november 2023 - 29. februar 2024

Arhiv družboslovnih podatkov - infrastrukturni DODATNI

Vodja projekta na FDV: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 1999 - 31. december 2020

MP CESSDA ERIC, SECONDMENT AGREEMENT 2024

Vodja projekta na FDV: asist.mag. Irena Vipavc Brvar | Trajanje projekta: 1. junij 2024 - 31. januar 2025

Infra4NextGen: Providing research infrastructure services to support Next Generation EU - ADP

Vodja projekta na FDV: asist.mag. Irena Vipavc Brvar | Trajanje projekta: 1. marec 2024 - 29. februar 2028

OSCARS: Open Science Clusters Action for Research and Society

Vodja projekta na FDV: asist.mag. Irena Vipavc Brvar | Trajanje projekta: 1. januar 2024 - 31. december 2027

EU ERASMUS OPEN4UA Open science for Ukrainian Higher Education System

Vodja projekta na FDV: asist.mag. Irena Vipavc Brvar | Trajanje projekta: 1. november 2023 - 31. oktober 2026

MP- Training - 2023

Vodja projekta na FDV: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. april 2023 - 31. december 2023

MP-CESSDA-CVS-2023

Vodja projekta na FDV: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. april 2023 - 31. december 2023

EU-H2020 BY-COVID

Vodja projekta na FDV: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024