Arhiv družboslovnih podatkov

O ADP

Arhiv družboslovnih podatkov je osrednji slovenski raziskovalni podatkovni center s področja družboslovja. Njegovo temeljno poslanstvo je prevzem raziskovalnih podatkov, zanimivih za proučevanje slovenske družbe, njihova hramba in dokumentacija ter priprava za nadaljnjo uporabo. Z opravljanjem podporne znanstveno-raziskovalne dejavnosti arhiv povezuje ustvarjalce podatkov z njihovimi uporabniki in jim nudi podporo pri predaji gradiva oziroma pri njegovi uporabi.

Arhiv v svojih zbirkah hrani več kot 650 raziskav. Številne med njimi so del večjih mednarodnih raziskav. Doma in v tujini ADP aktivno sodeluje v raziskovalnih in infrastrukturnih projektih, programih s področij ravnanja z raziskovalnimi podatki in pri množičnem spodbujanju druge rabe podatkov. Podatkovna zbirka predstavlja pomembno zakladnico za slovensko družboslovje, v katero so že prispevali številni slovenski raziskovalci, mnogi pa so iz nje že črpali nova spoznanja.

Arhiv družboslovnih podatkov - infrastrukturni

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 1999 - 31. december 2020

Arhiv družboslovnih podatkov - infrastrukturni DODATNI

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 1999 - 31. december 2020

MP - CESSDA NEW DATA TYPES 2020

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2020

MP-CESSDA Training activities 2020

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2020

MP-CESSDA Training Working Group 2020

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2020

MP-CESSDA Trust Support 2020

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2020

MP-CESSDA Widening Activities and Journals Outreach 2020

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2020

H2020 Triple - Transforming Research through innovative Practices for Linked interdisciplinary Exploration

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. oktober 2019 - 31. marec 2023

MP/CESSDA: TRUST - Trust working group 2019

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2019 - 31. december 2019