Arhiv družboslovnih podatkov

O ADP

Arhiv družboslovnih podatkov je osrednji slovenski raziskovalni podatkovni center s področja družboslovja. Njegovo temeljno poslanstvo je prevzem raziskovalnih podatkov, zanimivih za proučevanje slovenske družbe, njihova hramba in dokumentacija ter priprava za nadaljnjo uporabo. Z opravljanjem podporne znanstveno-raziskovalne dejavnosti arhiv povezuje ustvarjalce podatkov z njihovimi uporabniki in jim nudi podporo pri predaji gradiva oziroma pri njegovi uporabi.

Arhiv v svojih zbirkah hrani več kot 650 raziskav. Številne med njimi so del večjih mednarodnih raziskav. Doma in v tujini ADP aktivno sodeluje v raziskovalnih in infrastrukturnih projektih, programih s področij ravnanja z raziskovalnimi podatki in pri množičnem spodbujanju druge rabe podatkov. Podatkovna zbirka predstavlja pomembno zakladnico za slovensko družboslovje, v katero so že prispevali številni slovenski raziskovalci, mnogi pa so iz nje že črpali nova spoznanja.

Arhiv družboslovnih podatkov - infrastrukturni

Nosilec projekta: docent Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 1999 - 31. december 2020

Arhiv družboslovnih podatkov - infrastrukturni DODATNI

Nosilec projekta: docent Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 1999 - 31. december 2020

MP CMM2 – CESSDA METADATA MANAGEMENT Phase

Nosilec projekta: docent Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 31. december 2018

MP-DMM-CESSDA RDM "Collaborative data management module for comparative social science researchers.

Nosilec projekta: docent Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2017

MP/CESSDA: CMM - CESSDA Metadata Management

Nosilec projekta: docent Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. november 2015 - 30. april 2017

EU/H2020: SAW - Strengthening and widening the European infrastructure for social science data archives

Nosilec projekta: docent Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. avgust 2015 - 31. julij 2017

MP/SNSF/SCOPES: SEEDS - South-Eastern European Data Services

Nosilec projekta: docent Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. maj 2015 - 30. april 2017

MP/FP7- Subcontract: FOSTER -Facilitate Open Science Training for European Research

Nosilec projekta: docent Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. junij 2014 - 31. januar 2015

EU/FP7: SERSCIDA - Support for Establishment of National/Regional Social Sciences Data Archives

Nosilec projekta: docent Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2012 - 30. junij 2014