Arhiv družboslovnih podatkov

O ADP

Arhiv družboslovnih podatkov je osrednji slovenski raziskovalni podatkovni center s področja družboslovja. Njegovo temeljno poslanstvo je prevzem raziskovalnih podatkov, zanimivih za proučevanje slovenske družbe, njihova hramba in dokumentacija ter priprava za nadaljnjo uporabo. Z opravljanjem podporne znanstveno-raziskovalne dejavnosti arhiv povezuje ustvarjalce podatkov z njihovimi uporabniki in jim nudi podporo pri predaji gradiva oziroma pri njegovi uporabi.

Arhiv v svojih zbirkah hrani več kot 650 raziskav. Številne med njimi so del večjih mednarodnih raziskav. Doma in v tujini ADP aktivno sodeluje v raziskovalnih in infrastrukturnih projektih, programih s področij ravnanja z raziskovalnimi podatki in pri množičnem spodbujanju druge rabe podatkov. Podatkovna zbirka predstavlja pomembno zakladnico za slovensko družboslovje, v katero so že prispevali številni slovenski raziskovalci, mnogi pa so iz nje že črpali nova spoznanja.

Arhiv družboslovnih podatkov - infrastrukturni

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 1999 - 31. december 2020

Arhiv družboslovnih podatkov - infrastrukturni DODATNI

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 1999 - 31. december 2020

MP/CESSDA: TRUST - Trust working group 2019

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2019 - 31. december 2019

MP/CESSDA: WIDENING 2019

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2019 - 31. december 2019

MP/CESSDA: TRAINING 2019

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2019 - 31. december 2019

MP/CESSDA: Training WG Core 2019

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2019 - 31. december 2019

EU/H2020: SSHOC - Social Sciences & Humanities Open Cloud

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2019 - 31. december 2021

EU/H2020: RDA Node Slovenia

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. november 2018 - 31. maj 2020