Skoči do osrednje vsebine

Arhiv družboslovnih podatkov

O ADP

Arhiv družboslovnih podatkov je osrednji slovenski raziskovalni podatkovni center s področja družboslovja. Njegovo temeljno poslanstvo je prevzem raziskovalnih podatkov, zanimivih za proučevanje slovenske družbe, njihova hramba in dokumentacija ter priprava za nadaljnjo uporabo. Z opravljanjem podporne znanstveno-raziskovalne dejavnosti arhiv povezuje ustvarjalce podatkov z njihovimi uporabniki in jim nudi podporo pri predaji gradiva oziroma pri njegovi uporabi.

Arhiv v svojih zbirkah hrani več kot 650 raziskav. Številne med njimi so del večjih mednarodnih raziskav. Doma in v tujini ADP aktivno sodeluje v raziskovalnih in infrastrukturnih projektih, programih s področij ravnanja z raziskovalnimi podatki in pri množičnem spodbujanju druge rabe podatkov. Podatkovna zbirka predstavlja pomembno zakladnico za slovensko družboslovje, v katero so že prispevali številni slovenski raziskovalci, mnogi pa so iz nje že črpali nova spoznanja.

RSF, A.II.1, Odprta učna gradiva z uporabo odprtih raziskovalnih podatkov, Štebe

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. november 2023 - 29. februar 2024

Arhiv družboslovnih podatkov - infrastrukturni DODATNI

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 1999 - 31. december 2020

OSCARS: Open Science Clusters Action for Research and Society

Nosilec projekta: asist.mag. Irena Vipavc Brvar | Trajanje projekta: 1. januar 2024 - 31. december 2027

EU ERASMUS OPEN4UA Open science for Ukrainian Higher Education System

Nosilec projekta: asist.mag. Irena Vipavc Brvar | Trajanje projekta: 1. november 2023 - 31. oktober 2026

MP- Training - 2023

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. april 2023 - 31. december 2023

MP-CESSDA-CVS-2023

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. april 2023 - 31. december 2023

EU-H2020 BY-COVID

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024

EU-H2020 EOSC FUTURE

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. april 2021 - 30. september 2023

EU-H2020 Coordinate, Cohort Communitty Research and Development Infrastructure Network for Access Through Europe

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. april 2021 - 31. marec 2025