Arhiv družboslovnih podatkov

O ADP

Arhiv družboslovnih podatkov je osrednji slovenski raziskovalni podatkovni center s področja družboslovja. Njegovo temeljno poslanstvo je prevzem raziskovalnih podatkov, zanimivih za proučevanje slovenske družbe, njihova hramba in dokumentacija ter priprava za nadaljnjo uporabo. Z opravljanjem podporne znanstveno-raziskovalne dejavnosti arhiv povezuje ustvarjalce podatkov z njihovimi uporabniki in jim nudi podporo pri predaji gradiva oziroma pri njegovi uporabi.

Arhiv v svojih zbirkah hrani več kot 650 raziskav. Številne med njimi so del večjih mednarodnih raziskav. Doma in v tujini ADP aktivno sodeluje v raziskovalnih in infrastrukturnih projektih, programih s področij ravnanja z raziskovalnimi podatki in pri množičnem spodbujanju druge rabe podatkov. Podatkovna zbirka predstavlja pomembno zakladnico za slovensko družboslovje, v katero so že prispevali številni slovenski raziskovalci, mnogi pa so iz nje že črpali nova spoznanja.

Arhiv družboslovnih podatkov - infrastrukturni

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 1999 - 31. december 2020

Arhiv družboslovnih podatkov - infrastrukturni DODATNI

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 1999 - 31. december 2020

MP/CESSDA: Dataverse - CESSDA-DataverseEU 2018

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2018

MP/CESSDA: RDM/DMM 2 – CESSDA Data Discovery & Research Data Management training

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2018

MP/CESSDA: Trust – CESSDA Trust Working Group

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2018

MP/CESSDA: Widening – CESSDA Widening Activities 2018

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2018

MP/CESSDA: ERAN – European Remote Access Network Pathfinder

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. november 2017 - 31. maj 2018

MP/CESSDA: CMM2 – CESSDA Metadata Management Phase

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 31. december 2018

MP/CESSDA: RDM-DMM - Collaborative data management module for comparative social science researchers.

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2017