Skoči do osrednje vsebine

Raziskave

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

Raziskovalni dan FDV

Letošnji raziskovalni dan smo posvetili krepitvi vidnosti in vpliva kakovostnega raziskovanja.

29. maj 2024 | Raziskave, Dogodek

Z vami rešujemo življenja

Na fakulteti smo gostili društvo AED, ki je z namestitvijo novega defibrilatorja pri glavnem vhodu in delavnico temeljnih postopkov oživljanja poskrbelo, da bodo prostori naše fakultete in okolica odslej varnejši.

27. maj 2024 | Raziskave, Dogodek

Diskurz "dobrega" staševanja: vpliv starševske podpore na neenakosti v izobraževanju

Diskurz »dobrega« starševanja in ustrezne prakse so večinoma prilagojeni srednjemu razredu, pri tem pa ne upoštevajo družbenih, ekonomskih in političnih ovir ter neenakosti. Norma »dobrega« starševanja je zaradi tega pogosto nedosegljiva za družine z nižjim socialnim in kulturnim kapitalom ter še posebej za družine iz deprivilegiranih družbenih okolij.

18. september 2023 | Raziskave, Znanost

RAZISKOVALNI DAN FDV 2023: o umetni inteligenci v družboslovnem raziskovanju

Del programa letošnjega Raziskovalnega dne smo namenili tudi predstavitvi pilotnih rezultatov ankete o rabi umetne inteligence, ki jih je predstavil dr. Gregor Petrič s Centra za metodologijo in informatiko UL FDV. Gre za prvo tovrstno raziskavo, ki smo jo izvedli med študenti FDV.

25. maj 2023 | Dogodek, Raziskava

Inštitut za družbene vede

Raziskovalne centre vodijo predstojniki in predstojnice, Inštitut za družbene vede pa vodi in zastopa prodekanja za znanstvenoraziskovalno področje: prof. dr. Andreja Jaklič.

IP Spletno usposabljanje za ravnanje z odprtimi (FAIR) raziskovalnimi podatki za potrebe JRO

Vodja projekta na FDV: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. oktober 2023 - 31. december 2030 | ADP

Podpora delu RDA vozlišče Slovenija

Vodja projekta na FDV: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. oktober 2023 - 31. december 2030 | ADP

NRP Produkcija smisla in znanja v času krize: kulturološki, religiološki in znanstveno-razvojni vidiki družb v Sloveniji, na Balkanu, v Evropi MR del

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Aljoša Pužar | Trajanje projekta: 1. november 2022 - 31. december 2024 | CPKR

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi - ostanek MR Blatnik

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Matjaž Uršič | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 31. december 2025 | CPS

TAP FWI WEAVE GreTA Stališča do zelenega prehoda: Socialna tveganja in zaslužnost v kontekstu klimatskih sprememb

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Maša Filipovič Hrast | Trajanje projekta: 1. maj 2024 - 30. april 2027 | CDB

Zadrževanje kadrov v Slovenski vojski

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Janja Vuga Beršnak | Zunanji vodja: Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani | Trajanje projekta: 3. januar 2024 - 31. december 2025 | ORC

Digitalni inženiring: temeljne kompetnce za zelene tehnologije (UL za trajnostno družbo - ULTRA)

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Franc Mali | Trajanje projekta: 1. januar 2024 - 31. december 2025 | DS ULTRA

NOO NTF, Prenova VŠ programov na NTF za zelen in digitalen prehod v Družbo 5.0

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Andreja Jaklič | Trajanje projekta: 1. januar 2024 - 31. december 2025 | DS ULTRA

MP CESSDA ERIC, SECONDMENT AGREEMENT 2024

Vodja projekta na FDV: asist.mag. Irena Vipavc Brvar | Trajanje projekta: 1. junij 2024 - 31. januar 2025 | ADP

Infra4NextGen: Providing research infrastructure services to support Next Generation EU - ADP

Vodja projekta na FDV: asist.mag. Irena Vipavc Brvar | Trajanje projekta: 1. marec 2024 - 29. februar 2028 | ADP

Next Generation EU

Vodja projekta na FDV: viš.znan.sod.dr. Slavko Kurdija | Trajanje projekta: 1. marec 2024 - 1. marec 2026 | CJMMK

SIC-SI Safer Internet Centre Slovenia 2024-2025

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Vasja Vehovar | Zunanji vodja: Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. februar 2024 - 31. december 2025 | CDI