Raziskave

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

BledCom 2017: rok za zgodnje prijave je 5. maj

BledCom 2017 z naslovom Korporativna družbena odgovornost v hipermodernih časih (CSR in Hypermodern Times) bo 30. junija in 1. julija 2017 v Hotelu Golf na Bledu. Predloge prispevkov in panelov lahko pošljete po e-pošti na naslov bledcom@fdv.uni-lj.si, do vključno 1. februarja 2017.

8. december 2016 | Obvestila

Nagrada »Pathfinder 2016« za izjemne dosežke

Dr. Dejan Verčič je 30. novembra 2016 v New Yorku prejel letošnjo nagrado Pathfinder award 2016.

8. december 2016 | Obvestila

Maja Bučar na konferenci evropskih raziskovalnih centrov o aktualnih izzivih Evropske unije

TEPSA_Malta3

Predstojnica Centra za mednarodne odnose Maja Bučar je 10. in 11. novembra 2016 sodelovala na konferenci 'Restoring faith in the European Union: Strengthen solidarity, unity and determination', ki jo je na Malti organizirala TEPSA. Dogodka se je udeležilo več kot 40 predstavnikov raziskovalnih centrov iz vse Evrope, ki so razpravljali o evropski sosedski politiki, migracijah in BREXIT-u. Na dogodku je potekala tudi generalna skupščina TEPSE, na kateri je bila v izvršni odbor združenja izvoljena zunanja sodelavka CMO Sabina Lange.

15. november 2016 | Obvestila

Inštitut za družbene vede

Raziskovalne centre vodijo predstojniki in predstojnice, Inštitut za družbene vede pa vodi in zastopa prodekanja za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno področje: red. prof. dr. Valentina Hlebec.

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi

Nosilec projekta: docent Samo Pavlin | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2019 | CPS

P5-0200 Kakovost življenja družbenih skupin

Nosilec projekta: redni profesor Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2020 | CDB

Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja

Nosilec projekta: redni profesor Mirjana Ule Nastran | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2021 | CSP

ESS v okviru MRIC UL - samo plačni del od 2016

Nosilec projekta: docent Slavko Kurdija | Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. december 2020 | CJMMK

Prepoznavanje in razumevanje vloge dejavnikov države blaginje za oskrbo starih ljudi živečih v skupnosti v Sloveniji in Avstriji

Nosilec projekta: redni profesor Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. junij 2017 - 31. maj 2020 | CDB

Model za kakovostno staranje v domačem bivalnem okolju

Nosilec projekta: Izredni profesor Maša Filipovič Hrast | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | CDB

Integracija mobilnih naprav v anketno raziskovanje v družboslovju: razvoj celostnega metodološkega pristopa

Nosilec projekta: redni profesor Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | CDI

Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi

Nosilec projekta: redni profesor Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020 | CDI

EU/INTERREG DANUBE: ReSTI-Excellence in research, social and technological innovation project management«

Nosilec projekta: izredni profesor Jaroslav Berce | Trajanje projekta: 1. februar 2017 - 31. julij 2019 | CDI

MP-DMM-CESSDA RDM "Collaborative data management module for comparative social science researchers.

Nosilec projekta: docent Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2017 | ADP

EU-E+ IEWEXHEIntegrating Entrepreneurship and Work Experience into Higher Education

Nosilec projekta: izredni profesor Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2019 | CPR

EU/INTERREG EUROPE: ITHACA - InnovaTion in Health And Care for All

Nosilec projekta: docent Vesna Dolničar | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2022 | CDI