Raziskave

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

Začetek projekta "Sovražni govor na spletnih družbenih omrežjih v Sloveniji"

V sredini aprila je potekal uvodni sestanek projekta "Sovražni govor na spletnih družbenih omrežjih v Sloveniji", ki ga koordinira Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno informatiko, partnerja v projektu pa sta Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Mirovni inštitut. Vodja projekta je dr. Vasja Vehovar.

14. maj 2018 | Raziskave

Rok Zupančič in Nina Pejič izdala monografijo o vlogi EU v izgradnji miru na Kosovu ​

Pri založbi Springer izšla nova knjiga Limits to the European Union's Normative Power in a Post-conflict Society: EULEX and Peacebuilding in Kosovo avtorjev Roka Zupančiča in Nine Pejič. Knjiga je namenjena raziskovalcem, študentom in odločevalcem, ki jih zanima zunanje delovanje EU v pokonfliktnih družbah t. i. evropskega obrobja.

26. april 2018 | Raziskave, Nova knjiga

Fakulteta za družbene vedeje gostila projektne partnerje na drugem sestanku projekta BLUES

Fakulteta za družbene vede, Univerze v Ljubljani je gostila projektne partnerje na drugem sestanku projekta BLUES, gre za evropski program namenjen razvoju podjetniških kompetenc za študente s poudarkom na mešanem učenju.

9. april 2018 | Raziskave

Populizem v Evropski uniji

V veliki dvorani fakultete je včeraj potekala zanimiva in živahna razprava o populizmu v Evropski uniji. V okviru projekta »Anti EU-rhetoric versus own national interests? Nationalistic populism and its reception in Central Europe« se je v petih sodelujočih državah izvedla enaka anketa o odnosu do EU, članstva in ključnih problemov za posamezne države, kot jih vidijo njihovi državljani.

15. marec 2018 | Raziskave, Dogodek, Mednarodno

Inštitut za družbene vede

Raziskovalne centre vodijo predstojniki in predstojnice, Inštitut za družbene vede pa vodi in zastopa prodekan za znanstvenoraziskovalno področje: izr. prof. dr. Iztok Prezelj.

Upravljanje omrežij javnega in zasebnega sektorja

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Hajdeja Iglič | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2023 | CESTRA

Obramboslovje

Nosilec projekta: prof.dr. Marjan Malešič | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2023 | ORC

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Samo Pavlin | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2019 | CPS

P5-0200 Kakovost življenja družbenih skupin

Nosilec projekta: prof.dr. Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2020 | CDB

CRP - Javnomnenjska raziskava družbenih vrednost o prostoru in okolju: longitudinalna študija med leti 2003 in 2018 ARRS del

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Marjan Hočevar | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 31. marec 2019 | CPS

CRP - Sovražni govor na spletnih družbenih omrežjih v Sloveniji, ARRS del

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 31. marec 2020 | CDI

CRP - Izzivi religijsko pluralne družbe za javno šolo, ARRS del

Nosilec projekta: prof.dr. Aleš Črnič | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 31. marec 2020 | CPKR

CRP - Radikalizacija in celoviti protiukrepi v RS ARRS del

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Iztok Prezelj | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 31. julij 2020 | ORC

EU PET-SCAN Plateform Experts and Tools: Specialised Cyber Activists Network

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. maj 2018 - 30. april 2020 | CDI

MP/Active and Assistive Living (AAL) programme: i-evAALution – integrating and evaluating AAL solutions

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Vesna Dolničar | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 30. september 2020 | CDI

MP/CESSDA: Dataverse - CESSDA-DataverseEU 2018

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2018 | ADP

MP/CESSDA: RDM/DMM 2 – CESSDA Data Discovery & Research Data Management training

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2018 | ADP