Raziskave

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

Petra Roter članica znanstvenega svetovalnega sveta inštituta za manjšinske pravice Eurac Research

Petra

Petra Roter s Centra za mednarodne odnose je postala članica znanstvenega svetovalnega sveta inštituta za manjšinske pravice Eurac Research. Gre za enega izmed vodilnih inštitutov s področja manjšinskih pravic v Evropi s sedežem v Bolzanu, v Italiji. Njen mandat v 5-članskem svetu bo trajal od leta 2017 do leta 2020.

8. junij 2017 | Obvestila

BledCom 2017: rok za zgodnje prijave je 5. maj

Bledcom012

BledCom 2017 z naslovom Korporativna družbena odgovornost v hipermodernih časih (CSR in Hypermodern Times) bo 30. junija in 1. julija 2017 v Hotelu Golf na Bledu. Predloge prispevkov in panelov lahko pošljete po e-pošti na naslov bledcom@fdv.uni-lj.si, do vključno 1. februarja 2017.

8. december 2016 | Obvestila

Nagrada »Pathfinder 2016« za izjemne dosežke

Dr. Dejan Verčič je 30. novembra 2016 v New Yorku prejel letošnjo nagrado Pathfinder award 2016.

8. december 2016 | Obvestila

Inštitut za družbene vede

Raziskovalne centre vodijo predstojniki in predstojnice, Inštitut za družbene vede pa vodi in zastopa prodekan za znanstvenoraziskovalno področje: izr. prof. dr. Iztok Prezelj.

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi

Nosilec projekta: docent Samo Pavlin | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2019 | CPS

P5-0200 Kakovost življenja družbenih skupin

Nosilec projekta: redni profesor Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2020 | CDB

Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja

Nosilec projekta: redni profesor Mirjana Ule Nastran | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2021 | CSP

ESS v okviru MRIC UL - samo plačni del od 2016

Nosilec projekta: docent Slavko Kurdija | Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. december 2020 | CJMMK

Mlada raziskovalka Nina Pejič

Nosilec projekta: Nina Pejič | Trajanje projekta: 1. november 2017 - 31. oktober 2021 | CMO

Mladi raziskovalec Robin Fabrin Petersen

Nosilec projekta: Robin Fabrin - Petersen | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 30. september 2021 | CDB

Mladi raziskovalec Klemen Ploštajner

Nosilec projekta: asistent Klemen Ploštajner | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 30. september 2021 | CESTRA

Mladi raziskovalec Otto Gerdina

Nosilec projekta: Otto Gerdina | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 30. september 2021 | CJMMK

CYBERVAW Cyber Violence and Harrasment against Women and Girls

Nosilec projekta: redni profesor Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. julij 2017 - 31. december 2019 | CDI

EU-ESS ERIC 2 European Social Survey

Nosilec projekta: znanstveni sodelavec Brina Malnar | Trajanje projekta: 1. junij 2017 - 31. maj 2019 | CJMMK

MP CMM2 – CESSDA METADATA MANAGEMENT Phase

Nosilec projekta: docent Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 31. december 2018 | ADP

EU/INTERREG DANUBE: ReSTI-Excellence in research, social and technological innovation project management«

Nosilec projekta: izredni profesor Jaroslav Berce | Trajanje projekta: 1. februar 2017 - 31. julij 2019 | CDI