Raziskave

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

Raziskovanje menedžmenta talentov v južnokorejskih podjetjih

V okviru projekta H2020-MSCA-RISE Global Entrepeneurial Talent Management (GETM3) smo sodelavci FDV Andrej Kohont, Ivan Svetlik, Urša Golob Podnar in Klement Podnar v juliju v sodelovanju s raziskovalci iz Kyungpook National University (KNU) spoznavali prakse v južnokorejskih podjetjih.

10. september 2018 | Raziskave, Dogodek, Mednarodno

Raziskovalke s Fakultete za družbene vede predstavile prispevek na konferenci WAPOR 2018

Dr. Simona Zavratnik (Center za prostorsko sociologijo), mag. Živa Broder in Rebeka Falle Zorman (obe Center za raziskovanje javnega mnenja) so se udeležile konference WAPOR »71st Annual Conference: Public Opinion Research in a Changing World«. Predstavile so prispevek: »Public opinion and migration: the case study from Slovenian perspective«, ki je v letu 2017 izšel v Teoriji in praksi.

4. julij 2018 | Raziskave, Dogodek, Mednarodno

Pričetek projekta COOP4HEALTHCARE: Cross-sectoral Alliances for Smart Healthcare Solutions

Na Univerzi v Ljubljani smo maja kot partnerji pričeli z izvajanjem projekta COOP4HEALTHCARE (Cross-sectoral Alliances for Smart Healthcare Solutions), ki se izvaja v programu Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Skupni glavni cilj projekta COOP4HEALTHCARE je izboljšanje ponudbe storitev na področju zdravstva na podlagi konsekventnega čezmejnega sodelovanja relevantnih akterjev s programskega območja in sodelovanja s strateškimi evropskimi partnerji.

2. julij 2018 | Raziskave, Mednarodno

[Raziskave] RePAST – Krepitev evropske integracije skozi analizo konfliktnih diskurzov: pregled preteklosti v luči predvidevanja prihodnosti

Od 1. maja 2018 poteka na Fakulteti za družbene vede novi raziskovalni projekt z naslovom RePAST – Krepitev evropske integracije skozi analizo konfliktnih diskurzov: pregled preteklosti v luči predvidevanja prihodnosti. Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani je ena izmed dvanajstih evropskih partnerk na projektu, ki bo trajal tri leta in ga financira EU v okviru raziskovalnega programa Obzorje 2020.

22. junij 2018 | Raziskave

Inštitut za družbene vede

Raziskovalne centre vodijo predstojniki in predstojnice, Inštitut za družbene vede pa vodi in zastopa prodekan za znanstvenoraziskovalno področje: izr. prof. dr. Iztok Prezelj.

Upravljanje omrežij javnega in zasebnega sektorja

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Hajdeja Iglič | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2023 | CESTRA

Obramboslovje

Nosilec projekta: prof.dr. Marjan Malešič | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2023 | ORC

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Samo Pavlin | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2019 | CPS

P5-0200 Kakovost življenja družbenih skupin

Nosilec projekta: prof.dr. Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2020 | CDB

Podoktorski projekt - Vodenje lokalne skupnosti: birokratizacija politike ali politizacija birokracije?

Nosilec projekta: doc.dr. Simona Kukovič | Trajanje projekta: 1. september 2018 - 31. avgust 2020 | CPUPPI

TAP Kako pospešiti rast slovenskih podjetij: stukturna dinamizacija, granularnost, internacionalizacija in inovativnost

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Matija Rojec | Trajanje projekta: 1. julij 2018 - 30. junij 2021 | CMO

Novi načini in globalni vzorci (re)produkcije spletnih novic

Nosilec projekta: akad.prof.dr. Slavko Splichal | Trajanje projekta: 1. julij 2018 - 30. junij 2021 | CDK

MP/Eurisce: Up-date of the mapping of social enterprises and their eco-systems in Europe

Nosilec projekta: doc.dr. Tatjana Rakar | Trajanje projekta: 1. junij 2018 - 30. september 2019 | CDB

EU/H2020: STOP - Science and Technology in childhood Obesity Policy

Nosilec projekta: doc.dr. Luka Kronegger | Trajanje projekta: 1. junij 2018 - 31. maj 2022 | CMI

EU/INTERREG AT-SLO: COOP4HEALTHCARE - Cross-sectoral Alliances for Smart Helthcare Solutions

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Vesna Dolničar | Trajanje projekta: 1. maj 2018 - 30. april 2020 | CDI

EU/Rights, Equality and Citizenship Programme: PET-SCAN - Plateform Experts and Tools: Specialised Cyber Activists Network

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. maj 2018 - 30. april 2020 | CDI