Skoči do osrednje vsebine

Raziskave

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

Internet slabo vpliva na duševno dobrobit deklet

Anketa, ki so jo februarja in marca 2022 izvedli med osnovnošolci tretjega triletja in srednješolci na točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, je pokazala, da se vpliv interneta na dekleta in fante razlikuje. Dekleta so bolj prezasedena z internetom, se bolj primerjajo z drugimi na internetu in jih negativne izkušnje bolj prizadenejo.

14. september 2022 | Raziskave, FDV

Opolnomočenje za doseganje vedenjskih in družbenih sprememb

Mnogi oblikovalci politik in programov za spreminjanje vedenja in doseganja družbenih sprememb trdijo, da strmijo k opolnomočenju ljudi. Pa jim to uspeva?

2. junij 2022 | Raziskave

Objavljeni izsledki raziskave o življenju vojaških družin v času prvega zaprtja države zaradi pandemije

Avtorice pritrjujejo mednarodnim podatkom iz civilnega okolja, ki ugotavljajo, da so v času zaprtja držav levji delež skrbstvenih, gospodinjskih in šolskih obveznosti prevzele ženske, matere.

11. oktober 2021 | Raziskave

Večina mladih cepljenju ne nasprotuje

Center za socialno psihologijo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani predstavlja prve izsledke raziskave o odzivih mladih na epidemijo in ukrepe ter o odnosu mladih do cepljenja. Raziskava temelji na reprezentativnem vzorcu oseb, starih med 15 in 30 let. Mladi večinsko cepljenju ne nasprotujejo, izrecno ga zavrača 30 odstotkov.

8. september 2021 | Raziskave, FDV

Inštitut za družbene vede

Raziskovalne centre vodijo predstojniki in predstojnice, Inštitut za družbene vede pa vodi in zastopa prodekanja za znanstvenoraziskovalno področje: prof. dr. Andreja Jaklič.

NRP Produkcija smisla in znanja v času krize: kulturološki, religiološki in znanstveno-razvojni vidiki družb v Sloveniji, na Balkanu, v Evropi MR del

Nosilec projekta: izr.prof.ddr. Aljoša Pužar | Trajanje projekta: 1. november 2022 - 31. december 2024 | CPKR

Obramboslovje - ostanek MR

Nosilec projekta: prof.dr. Marjan Malešič | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 31. december 2023 | ORC

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi - ostanek MR

Nosilec projekta: prof.dr. Samo Pavlin | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 31. december 2025 | CPS

Množični mediji, javna sfera in družbene spremebe - ostanek MR

Nosilec projekta: akad.prof.dr. Slavko Splichal | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 31. december 2027 | CDK

Religijske skupnosti v virtualni dobi

Nosilec projekta: prof.dr. Aleš Črnič | Trajanje projekta: 1. november 2022 - 31. oktober 2024 | CPKR

CRP V5-2288 Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti ARRS

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Tatjana Rakar | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023 | CDB

CRP V5-2288 Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti MJU del

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Tatjana Rakar | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023 | CDB

CRP V6-2276 Upravljanje jezikovne politike visokega šolstva: pregled stanja, dobrih praks in ukrepi MIZŠ

Nosilec projekta: prof.dr. Monika Kalin Golob | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023 | CDTPR

Empowering youth to engage in coMbating gender stereotyOes by Addressing Toxic masculinity, patterns and beHaviour

Nosilec projekta: doc.dr. Jasna Mikić Ljubi | Trajanje projekta: 1. november 2022 - 31. oktober 2024 | CPOČV

Building stronger Europe through teaching and education

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Meta Novak | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2025 | CPR

What are Opinions? Integrating Theory and Methods for Automatically Analyzing Opinionated Communication

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Ilija Tomanić Trivundža | Trajanje projekta: 1. september 2022 - 30. september 2026 | CDK

Personal and household services in Central and Eastern European Countries: Improving working conditions and services through industrial relations

Nosilec projekta: doc.dr. Branko Bembič | Trajanje projekta: 1. avgust 2022 - 31. julij 2024 | CPOČV