Raziskave

  • Inštitut za družbene vede

    Inštitut za družbene vede je organizacijska enota znanstveno - raziskovalne dejavnosti, v okviru katere se izvajajo raziskovalni projekti fakultete. V okviru raziskovalnih centrov se izvajajo temeljni aplikativni in razvojni raziskovalni projekti na področju družbenih ved.

Populizem v Evropski uniji

V veliki dvorani fakultete je včeraj potekala zanimiva in živahna razprava o populizmu v Evropski uniji. V okviru projekta »Anti EU-rhetoric versus own national interests? Nationalistic populism and its reception in Central Europe« se je v petih sodelujočih državah izvedla enaka anketa o odnosu do EU, članstva in ključnih problemov za posamezne države, kot jih vidijo njihovi državljani.

15. marec 2018 | Raziskave, Dogodek, Mednarodno

Inovativne šolske izobraževalne metodologije in orodja za zagotavljanje socialne vključenosti mladih oskrbovalcev

Namen projekta EDY-CARE je opolnomočiti učitelje in drugo šolsko osebje (kot so šolske medicinske sestre, psihologi, socialni delavci, uprava šole ipd.) v višjih letnikih srednješolskega izobraževanja (stopnja ISCED-3), da v razredih prepoznajo odraščajoče mlade oskrbovalce (stare med 16 in 19 let) in maksimirajo njihove priložnosti za učenje z zagotovitvijo njihove socialne vključenosti.

9. marec 2018 | Raziskave

Eden od projektov EU v šoli Centra za mednarodne odnose prejel nagrado Evropske komisije

Projekt Kurikuli osnovnih šol, obogateni z vsebinami o Evropski uniji, ki ga je pod vodstvom izr. prof. dr. Ane Bojinović Fenko izvajal Center za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede, je lani prejel nagrado Evropske komisije EU Success Story.

5. marec 2018 | Dosežki, Dogodek

[Raziskave] Psihološka podpora za spodbujanje duševnega zdravja in dobrega počutja med mladimi oskrbovalci v Evropi

Na Centru za preučevanje družbene blaginje sodelujejo v mednarodnem projektu Psihološka podpora za spodbujanje duševnega zdravja in dobrega počutja med mladimi oskrbovalci v Evropi (Me-We). Iščejo mlade, ki so bili v najstniških letih mladi oskrbovalci za sodelovanje v raziskavi, ki bo osnova za razvoj podpornih storitev za mlade oskrbovalce.

5. marec 2018 | Raziskave, Mednarodno

Inštitut za družbene vede

Raziskovalne centre vodijo predstojniki in predstojnice, Inštitut za družbene vede pa vodi in zastopa prodekan za znanstvenoraziskovalno področje: izr. prof. dr. Iztok Prezelj.

Upravljanje omrežij javnega in zasebnega sektorja

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Hajdeja Iglič | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2023 | CESTRA

Obramboslovje

Nosilec projekta: prof.dr. Marjan Malešič | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2023 | ORC

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Samo Pavlin | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2019 | CPS

P5-0200 Kakovost življenja družbenih skupin

Nosilec projekta: prof.dr. Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2020 | CDB

CRP - Javnomnenjska raziskava družbenih vrednost o prostoru in okolju: longitudinalna študija med leti 2003 in 2018 ARRS del

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Marjan Hočevar | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 31. marec 2019 | CPS

CRP - Sovražni govor na spletnih družbenih omrežjih v Sloveniji, ARRS del

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 31. marec 2020 | CDI

CRP - Izzivi religijsko pluralne družbe za javno šolo, ARRS del

Nosilec projekta: prof.dr. Aleš Črnič | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 31. marec 2020 | CPRK

CRP - Radikalizacija in celoviti protiukrepi v RS ARRS del

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Iztok Prezelj | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 31. julij 2020 | ORC

MP/Active and Assistive Living (AAL) programme: i-evAALution – integrating and evaluating AAL solutions

Nosilec projekta: doc.dr. Vesna Dolničar | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 30. september 2020 | CDI

MP/CESSDA: Dataverse - CESSDA-DataverseEU 2018

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2018 | ADP

MP/CESSDA: RDM/DMM 2 – CESSDA Data Discovery & Research Data Management training

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2018 | ADP

MP/CESSDA: Trust – CESSDA Trust Working Group

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2018 | ADP