Skoči do osrednje vsebine

Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

  • Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Študijsko bivanje v Celovcu

17. december 2019 | Obvestila

Konferenca (Last) Call for Quality Journalism

11. december 2019 | Obvestila

Gostujoče predavanje v Brnu

11. december 2019 | Obvestila

Sodelovanje na razpravi festivala Grounded

16. november 2019 | Obvestila

O centru

Center je bil ustanovljen leta 2006, da bi združil raziskovalce različnih ved ob dveh glavnih raziskovalnih temah: 1. terminološko proučevanje družboslovnih strok, ved in dejavnosti  ter 2. raziskovanje publicističnih besedil, predvsem oglaševalskih in medijskih. Danes se njegovi člani in članice raziskovalno odzivajo na različna vprašanja s področja sodobnega slovenskega jezika (jezikovna politika, stilistika medijskih besedil in oglaševanja, normativistika in standardizacija, govorni novinarski diskurz, terminologija, leksikologija, korpusno jezikoslovje, jezikovni viri in tehnologije), novinarskih študij (novinarski žanri, medijska regulacija in poslovanje, javni radiotelevizijski sistemi, odnosi politika - mediji - novinarstvo - družba) ter komunikologije (medijske in kulturne študije, antropologija medijev, popularna kultura in vsakdanje življenje). Raziskovalci in raziskovalke centra so polno vpeti v pedagoški proces Fakultete za družbene vede ter gostujejo kot predavatelji oz. predavateljice ali kot svetovalci oz. svetovalke na številna povabila iz gospodarskih družb, z ministrstev in iz različnih združenj.

NRP Slovenski jezik – bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

Nosilec projekta: prof.dr. Monika Kalin-Golob | Trajanje projekta: 1. januar 2019 - 31. december 2024

Slovenski jezik – bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

Nosilec projekta: prof.dr. Monika Kalin-Golob | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2018

Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

Nosilec projekta: doc.dr. Vojko Gorjanc | Trajanje projekta: 1. januar 2009 - 31. december 2014

Upravljanje jezikovne politike visokega šolstva: pregled stanja, dobrih praks in ukrepi

Nosilec projekta: prof.dr. Monika Kalin-Golob | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023

Upravljanje jezikovne politike visokega šolstva: pregled stanja, dobrih praks in ukrepi

Nosilec projekta: prof.dr. Monika Kalin-Golob | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023

TP Nadgradnja spletnega portala Jezikovna Slovenija

Nosilec projekta: prof.dr. Monika Kalin-Golob | Trajanje projekta: 1. november 2020 - 30. november 2021

TAP Oblikovanje novega kulturnega polja v Sloveniji v 1980-ih: civilna družba med nacionalističnimi politikami in medkulturnim sodelovanjem

Nosilec projekta: prof.dr. Maruša Pušnik | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023

Fostering capacity building for civic resilience and participation: Dialogic communication ethics and accountability

Nosilec projekta: prof.dr. Marko Milosavljević | Trajanje projekta: 1. junij 2023 - 31. maj 2026

Euromedia Ownership Monitor – EurOMo

Nosilec projekta: prof.dr. Marko Milosavljević | Trajanje projekta: 1. september 2021 - 30. september 2022

EU-ESS Razvoj slovenščine v digitalnem okolju - RSDO

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Nataša Logar | Trajanje projekta: 1. junij 2020 - 31. maj 2022

EU/H2020: EMBEDDIA - Cross-Lingual Embeddings for Less-Represented Languages in European News Media

Nosilec projekta: prof.dr. Marko Milosavljević | Trajanje projekta: 1. januar 2019 - 31. januar 2023