Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

  • Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Študijsko bivanje v Celovcu

17. december 2019 | Obvestila

Konferenca (Last) Call for Quality Journalism

11. december 2019 | Obvestila

Gostujoče predavanje v Brnu

11. december 2019 | Obvestila

Sodelovanje na razpravi festivala Grounded

16. november 2019 | Obvestila

O centru

Center je bil ustanovljen leta 2006, da bi združil raziskovalce različnih ved ob dveh glavnih raziskovalnih temah: 1. terminološko proučevanje družboslovnih strok, ved in dejavnosti  ter 2. raziskovanje publicističnih besedil, predvsem oglaševalskih in medijskih. Danes se njegovi člani in članice raziskovalno odzivajo na različna vprašanja s področja sodobnega slovenskega jezika (jezikovna politika, stilistika medijskih besedil in oglaševanja, normativistika in standardizacija, govorni novinarski diskurz, terminologija, leksikologija, korpusno jezikoslovje, jezikovni viri in tehnologije), novinarskih študij (novinarski žanri, medijska regulacija in poslovanje, javni radiotelevizijski sistemi, odnosi politika - mediji - novinarstvo - družba) ter komunikologije (medijske in kulturne študije, antropologija medijev, popularna kultura in vsakdanje življenje). Raziskovalci in raziskovalke centra so polno vpeti v pedagoški proces Fakultete za družbene vede ter gostujejo kot predavatelji oz. predavateljice ali kot svetovalci oz. svetovalke na številna povabila iz gospodarskih družb, z ministrstev in iz različnih združenj.

TAP Oblikovanje novega kulturnega polja v Sloveniji v 1980-ih: civilna družba med nacionalističnimi politikami in medkulturnim sodelovanjem

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Maruša Pušnik | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023

Mlada raziskovalka Anamarija Šiša

Nosilec projekta: asist. Anamarija Šiša | Trajanje projekta: 1. oktober 2018 - 30. september 2022

MRIC UL, Center za jezikovne vire in tehnologije - CJVT

Nosilec projekta: prof.dr. Monika Kalin Golob | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2020

EU-ESS Razvoj slovenščine v digitalnem okolju - RSDO

Nosilec projekta: doc.dr. Nataša Logar | Trajanje projekta: 1. junij 2020 - 31. maj 2022

EU/H2020: EMBEDDIA - Cross-Lingual Embeddings for Less-Represented Languages in European News Media

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Marko Milosavljević | Trajanje projekta: 1. januar 2019 - 31. december 2021