Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

  • Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Sodelovanje na razpravi festivala Grounded

16. november 2019 | Obvestila

Študijsko gostovanje v Rimu

16. november 2019 | Obvestila

O Igri besed na Valu 202

7. november 2019 | Obvestila

Igra besed: novinarska konferenca

12. oktober 2019 | Obvestila

Mobilna aplikacija Igra besed

4. oktober 2019 | Obvestila

O centru

Center je bil ustanovljen leta 2006, da bi združil raziskovalce različnih ved ob dveh glavnih raziskovalnih temah: 1. terminološko proučevanje družboslovnih strok, ved in dejavnosti  ter 2. raziskovanje publicističnih besedil, predvsem oglaševalskih in medijskih. Danes se njegovi člani in članice raziskovalno odzivajo na različna vprašanja s področja sodobnega slovenskega jezika (jezikovna politika, stilistika medijskih besedil in oglaševanja, normativistika in standardizacija, govorni novinarski diskurz, terminologija, leksikologija, korpusno jezikoslovje, jezikovni viri in tehnologije), novinarskih študij (novinarski žanri, medijska regulacija in poslovanje, javni radiotelevizijski sistemi, odnosi politika - mediji - novinarstvo - družba) ter komunikologije (medijske in kulturne študije, antropologija medijev, popularna kultura in vsakdanje življenje). Raziskovalci in raziskovalke centra so polno vpeti v pedagoški proces Fakultete za družbene vede ter gostujejo kot predavatelji oz. predavateljice ali kot svetovalci oz. svetovalke na številna povabila iz gospodarskih družb, z ministrstev in iz različnih združenj.

Mlada raziskovalka Anamarija Šiša

Nosilec projekta: asist. Anamarija Šiša | Trajanje projekta: 1. oktober 2018 - 30. september 2022

TP Mobilne aplikacije, Ministrstvo za kulturo RS

Nosilec projekta: doc.dr. Nataša Logar | Trajanje projekta: 1. februar 2018 - 30. november 2019

Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki

Nosilec projekta: doc.dr. Nataša Logar | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020

MRIC UL, Center za jezikovne vire in tehnologije - CJVT

Nosilec projekta: prof.dr. Monika Kalin Golob | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2020

EU/H2020: EMBEDDIA - Cross-Lingual Embeddings for Less-Represented Languages in European News Media

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Marko Milosavljević | Trajanje projekta: 1. januar 2019 - 31. december 2021

EU/COST-CA15130: SAREP - Study Abroad Research in European Perspective

Nosilec projekta: prof.dr. Monika Kalin Golob | Trajanje projekta: 1. april 2016 - 30. april 2020