Skoči do osrednje vsebine

Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

  • Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Nazaj v prihodnost

12. marec 2024 | Obvestila

Korpus Gigafida 2.0 – Mnenje uporabnikov

4. marec 2024 | Obvestila

Študijsko bivanje v Celovcu

17. december 2019 | Obvestila

Konferenca (Last) Call for Quality Journalism

11. december 2019 | Obvestila

O centru

Center je bil ustanovljen leta 2006, da bi združil raziskovalce različnih ved ob dveh glavnih raziskovalnih temah: 1. terminološko proučevanje družboslovnih strok, ved in dejavnosti  ter 2. raziskovanje publicističnih besedil, predvsem oglaševalskih in medijskih. Danes se njegovi člani in članice raziskovalno odzivajo na različna vprašanja s področja sodobnega slovenskega jezika (jezikovna politika, stilistika medijskih besedil in oglaševanja, normativistika in standardizacija, govorni novinarski diskurz, terminologija, leksikologija, korpusno jezikoslovje, jezikovni viri in tehnologije), novinarskih študij (novinarski žanri, medijska regulacija in poslovanje, javni radiotelevizijski sistemi, odnosi politika - mediji - novinarstvo - družba) ter komunikologije (medijske in kulturne študije, antropologija medijev, popularna kultura in vsakdanje življenje). Raziskovalci in raziskovalke centra so polno vpeti v pedagoški proces Fakultete za družbene vede ter gostujejo kot predavatelji oz. predavateljice ali kot svetovalci oz. svetovalke na številna povabila iz gospodarskih družb, z ministrstev in iz različnih združenj.

Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Monika Kalin Golob | Zunanji vodja: UL Filozofska fakulteta | Trajanje projekta: 4. april 2019 - 31. december 2024

Slovenski jezik – bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Monika Kalin Golob | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2018

Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

Vodja projekta na FDV: doc.dr. Vojko Gorjanc | Trajanje projekta: 1. januar 2009 - 31. december 2014

Upravljanje jezikovne politike visokega šolstva: pregled stanja, dobrih praks in ukrepi

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Monika Kalin Golob | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023

Upravljanje jezikovne politike visokega šolstva: pregled stanja, dobrih praks in ukrepi

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Monika Kalin Golob | Zunanji vodja: Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023

TP Nadgradnja spletnega portala Jezikovna Slovenija

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Monika Kalin Golob | Trajanje projekta: 1. november 2020 - 30. november 2021

TAP Oblikovanje novega kulturnega polja v Sloveniji v 1980-ih: civilna družba med nacionalističnimi politikami in medkulturnim sodelovanjem

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Maruša Pušnik | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023

Fostering capacity building for civic resilience and participation: Dialogic communication ethics and accountability (DIACOMET)

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Marko Milosavljević | Zunanji vodja: VYTAUTO DIDZIOJO UNIVERSITETAS, LITVA | Trajanje projekta: 1. junij 2023 - 31. maj 2026

EurOMo: Euromedia Ownership Monitor

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Marko Milosavljević | Zunanji vodja: Univerza v Salzburgu, Avstrija | Trajanje projekta: 1. september 2021 - 31. avgust 2022

Razvoj slovenščine v digitalnem okolju - RSDO

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Nataša Logar | Zunanji vodja: dr. Simon Krek, UL FRI | Trajanje projekta: 1. maj 2020 - 1. februar 2023

EMBEDDIA: Cross-Lingual Embeddings for Less-Represented Languages in European News Media

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Marko Milosavljević | Zunanji vodja: Institut Jožef Stefan, Slovenija | Trajanje projekta: 1. januar 2019 - 31. marec 2022