Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

  • Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

O centru

Center je bil ustanovljen leta 2006, da bi združil raziskovalce različnih ved ob dveh glavnih raziskovalnih temah: 1. terminološko proučevanje družboslovnih strok, ved in dejavnosti  ter 2. raziskovanje publicističnih besedil, predvsem oglaševalskih in medijskih. Raziskovalci centra so vpeti v pedagoški proces Fakultete za družbene vede, gostujejo kot predavatelji na povabila iz prakse in akademskih institucij ter sodelujejo s sorodnimi institucijami v številnih jezikoslovno-družboslovnih znanstvenoraziskovalnih projektih.

Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki

Nosilec projekta: docent Nataša Logar | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020

Spolna diferenciacija v medijski industriji

Nosilec projekta: redni profesor Breda Luthar | Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. december 2018

Slovenska znanstvena besedila: viri in opis

Nosilec projekta: docent Nataša Logar | Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. december 2018

MRIC UL, Center za jezikovne vire in tehnologije - CJVT

Nosilec projekta: redni profesor Monika Kalin-Golob | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2020

EU/COST-CA15130: SAREP - Study Abroad Research in European Perspective

Nosilec projekta: redni profesor Monika Kalin-Golob | Trajanje projekta: 1. april 2016 - 30. april 2020

Curriculum Development – Communication Studies (CDCS)

Nosilec projekta: redni profesor Breda Luthar | Trajanje projekta: 1. oktober 2008 - 30. september 2010

Sporazumevanje v slovenskem jeziku (SSJ)

Nosilec projekta: redni profesor Monika Kalin-Golob | Trajanje projekta: 1. januar 2008 - 31. januar 2013

Sodelovanje

Povezave

Dokumenti in publikacije