Skoči do osrednje vsebine

Promocija jezikovne igralne aplikacije za mobilne naprave


Vodja:

Nataša Logar

Vodilna organizacija:

Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Projektni sodelavci:

Iztok Kosem

Kaja Dobrovoljc

Cyprian Adam Laskowski

Bojan Klemenc

Simon Krek

Tehnična sodelavca (programski del izdelave aplikacije): Anže Gregorc, Jan Lovšin

Točkovanje: Ana Golob

Oblikovanje: Gašper Uršič

Financer:

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije po pogodbi št. 3340-18-098004.

Finančna sredstva: 6.376 EUR (v letu 2018: 1.488 EUR, v letu 2019: 4.888 EUR)

Rezultat projekta (kolofon):

Igra besed: kolokacije

Projektno vodenje: Nataša Logar

Idejna zasnova in vsebina: Iztok Kosem

Programska oprema: Anže Gregorc, Jan Lovšin, Bojan Klemenc

Oblikovanje: Gašper Uršič

Baze podatkov: Cyprian Adam Laskowski, Eva Pori

Točkovanje: Ana Golob

Izdajatelj in založnik: Center za jezikovne vire in tehnologije; Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

Leto izdaje: 2019

Način dostopa: kot brezplačna mobilna aplikacija v Play Store in iStore.

 

Igra besed: kolokacije (2019) je nastala s finančno podporo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (projekt "Promocija jezikovne igralne aplikacije za mobilne naprave", pogodba št. 3340-18-098004) in s podatkovnimi viri, pripravljenimi v projektu "Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki" (Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, št. J6-8255).

 

Vsebina projekta:

V slovenskem prostoru so mobilne aplikacije, ki promovirajo prostočasno utrjevanje in izboljševanje znanja slovenskega jezika, zelo redke oz. praktično ne obstajajo. Dejansko so vsa dosedanja prizadevanja na področju jezikovnih virov in orodij za slovenski jezik usmerjena v bolj profesionalno rabo oz. v rabo na namiznih računalnikih ali prenosnikih; prostemu času in zabavi, v okviru katerih je učenje jezika ali o jeziku lahko še bolj motivirano, je namenjeno zelo malo pozornosti.

S projektnimi rezultati bomo presegli ravno ta primanjkljaj: izrazito se bomo posvetili promociji jezikovnih aplikacij, in sicer na vzorčnem primeru »Igre besed« (http://www.igra-besed.si). Ta bo namenjena uporabnikom mobilnih naprav z operacijskima sistemoma Android in iOS. Inovativnost promocije zagotavlja že sama aplikacija, projekt pa predvideva tudi druge aktivnosti, kot so tematska tekmovanja, inovativno vabljenje v (učno) jezikovno igranje in obveščanje prek poštnih seznamov ter družbenih omrežij.

Med učinki projekta bo zagon aktivnejše izdelave igralnih aplikacij za slovenski jezik, saj nameravamo vsej, predvsem pa tudi strokovni javnosti pokazati, da so tovrstni projekti za slovenščino smiselni in izvedljivi ter da so njihovi rezultati lahko tudi zelo uporabni pri raziskavah jezikovne produkcije in znanja slovenskega jezika.

Cilji projekta:

 1. Priprava mobilnih aplikacij za Android in iOS, ki bosta vsebovali večjo količino podatkov o sodobni slovenščini. Podatki bodo temeljili na najsodobnejših korpusih slovenskega jezika, kar bomo zagotovili z njihovo posodobitvijo ob objavi korpusa Gigafida 2.0.
 2. Redna promocija igre med ciljnimi uporabniki, med katero sodijo redne objave na družabnih omrežjih, organizacija 10 do 20 tematskih tekmovanj ter ostali diseminacijski dogodkov, ki javnost in potencialne uporabnike osveščajo o aplikaciji in jih spodbujajo k uporabi tako aplikacije kot k izrabi in analizi njenih rezultatov.
 3. Do 5000 igralcev igre ob zaključku projekta. Zaradi pomanjkanja izkušenj s tovrstnimi viri v slovenskem prostoru težko rečemo, ali je številka preveč ali premalo ambiciozna, vsekakor pa bomo zagotovili, da bo aplikacija dosegla čim širši nabor različnih uporabniških skupin.
 4. Objava podatkovnih baz, nastalih v okviru projekta, tj. podatkovne baze za aplikacijo in podatkovne baze odgovorov uporabnikov. Podatkovni bazi bomo objavili v repozitoriju CLARIN pod licenco CC BY-SA 4.0. S tem nameravamo doseči, da bodo rezultati projekta uporabni tudi za strokovno javnost, ki vključuje jezikoslovce, jezikovne tehnologe, didaktike ipd.

Faze projekta in realizacija:

Delovni sklop 1: Priprava podatkov in aplikacije (februar 2018–december 2018)

               Cilj 1: Priprava podatkovne baze za aplikacijo  (narejeno)

               Cilj 2: Izdelava aplikacij za Android in iOS (narejeno)

               Cilj 3: Priprava testne baze uporabnikov (narejeno)

Delovni sklop 2: Promocija in diseminacija (oktober 2018–oktober 2019)

               Cilj 1: Učinkovita in raznovrstna promocija igre (narejeno)

               Cilj 2: Diseminacija igre in njenih rezultatov med strokovno javnostjo (narejeno)

Delovni sklop 3: Koordinacija in poročanje (februar 2018–november 2019) (narejeno)

ministrstvo_za_kulturo.logo

 

 

 

 

 

About the project & privacy policy:

Kratke informacije o projektu in pravni poduk za igranje igre:

Aplikacija Igra besed: kolokacije je nastala v projektu "Promocija jezikovne igralne aplikacije za mobilne naprave", ki ga je v letih 2018 in 2019 financiralo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Projekt je kot nosilna ustanova izvedla Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Centrom za jezikovne vire in tehnologije iste univerze (več informacij o projektu je dostopnih zgoraj).

Namen projekta je bila izdelava igralne aplikacije, ki bo promovirala prostočasno utrjevanje in izboljševanje znanja slovenskega jezika. Temu namenu smo kot drugotnega pridružili še naslednjega: ker gre za prvo tovrstno in izrecno na sodobnih podatkih o slovenščini nastalo aplikacijo, bomo v ozadju zbirali tudi podatke, s katerimi si bomo lahko pomagali pri nadaljnji pripravi jezikovnih virov za slovenščino. Zbiranje podatkov za ta namen, njihova analiza in hranjenje bo skladno s priznanimi etičnimi standardi znanstvenega raziskovanja in s Splošno uredbo o varstvu podatkov. V postopkih tako zbiranja kot uporabe osebnih podatkov za izobraževalne in znanstvenoraziskovalne namene bomo izvedli vse ukrepe za njihovo varstvo.

Vaše sodelovanje v raziskavi je v celoti prostovoljno. Če bi se naknadno odločili, da v igri ne boste več sodelovali, lahko to storite kadarkoli brez posledic in zahtevate uničenje zbranih osebnih podatkov.

Osebne podatke, s katerimi bi vas bilo mogoče razkriti, bomo po njihovi pridobitvi anonimizirali in originale uničili, preden jih bomo delili z drugimi raziskovalci ali javnostjo. Udeležba v raziskavi tako ne prinaša posebnih tveganj.

V primeru morebitnih dodatnih vprašanj se lahko obrnete na natasa.logar@fdv.uni-lj.si.

S soglasjem na registracijskem obrazcu se tako strinjate z naslednjimi pogoji uporabe:

 • Potrjujem, da bom sodeloval/-a v opisani raziskavi "Promocija jezikovne igralne aplikacije za mobilne naprave".
 • Razumem, da je moje sodelovanje v raziskavi v celoti prostovoljno, sodelovanje lahko kadarkoli prekinem brez posledic in zahtevam uničenje zbranih osebnih podatkov.
 • Strinjam se, da so podatki, pridobljeni v raziskavi, uporabljeni za namene te raziskave in kumulativno vključeni v pripravo poročil, objav v znanstvenih prispevkih in podobnih besedil.
 • Strinjam se, da so podatki, pridobljeni v raziskavi, lahko ponovno uporabljeni v izobraževalne in znanstvenoraziskovalne namene, in to ne le v okviru tega projekta, temveč tudi vseh vsebinsko povezanih raziskavah, katerih namen je gradnja jezikovnih virov za slovenščino.
 • Razumem, da so zbrani osebni podatki (e-poštni naslov, prvi/materni jezik, starostno obdobje), po katerih me je mogoče razkriti, dostopni samo raziskovalcem projekta "Promocija jezikovne igralne aplikacije za mobilne naprave" ter so ustrezno tehnično in organizacijsko varovani.
 • Strinjam se s tem, da so zbrani podatki v anonimizirani obliki hranjeni v repozitoriju Clarin.si (vsaj 10 let).
 • Razumem, da lahko drugi uporabniki zbrane in hranjene podatke ponovno analizirajo (razen v komercialnenamene) ter rezultate analiz brez možnosti razkritja posameznika objavijo v svojih poročilih, znanstvenih prispevkih in podobnih besedilih.
 • Imel/-a sem priložnost postaviti vprašanj v zvezi z raziskavo. Ni se mi zdelo potrebno, da bi to možnost izkoristil/-a.//Imel/-a sem priložnost postaviti vprašanj v zvezi z raziskavo. To možnost sem izkoristil/-a in dobil/-a zadovoljive odgovore.

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. april 2018 | v kategoriji: Drugi projekti