Skoči do osrednje vsebine

Research Centre for the Terminology of Social Sciences and Journalism

  • Research Centre for the Terminology of Social Sciences and Journalism

Research Centre for the Terminology of Social Sciences and Journalism was established at the Faculty of Social Sciences in 2006 in order to unite researchers of different profiles and backgrounds but with two primary research interests: terminology of social sciences and linguistic and other aspects of modern journalism in Slovenia. Researchers of the center regularly publish their findings and are involved in the teaching process at the university as well as collaborating with different journalistic and other publishing houses. Members of the research centre are mentoring students working on their bachelor's, master's, and PhD degree. Constant collaboration with other faculties in the form of lectures and co-researching has been established for years as well.

CRP V6-2276 Upravljanje jezikovne politike visokega šolstva: pregled stanja, dobrih praks in ukrepi MIZŠ

prof.dr. Monika Kalin-Golob | 1. October 2022 - 30. September 2023

CRP V6-2276 Upravljanje jezikovne politike visokega šolstva: pregled stanja, dobrih praks in ukrepi ARRS

prof.dr. Monika Kalin-Golob | 1. October 2022 - 30. September 2023

TP Nadgradnja spletnega portala Jezikovna Slovenija

prof.dr. Monika Kalin-Golob | 1. November 2020 - 30. November 2021

TAP Oblikovanje novega kulturnega polja v Sloveniji v 1980-ih: civilna družba med nacionalističnimi politikami in medkulturnim sodelovanjem

prof.dr. Maruša Pušnik | 1. September 2020 - 31. August 2023

Euromedia Ownership Monitor – EurOMo

prof.dr. Marko Milosavljević | 1. September 2021 - 30. September 2022

EU-ESS Razvoj slovenščine v digitalnem okolju - RSDO

izr.prof.dr. Nataša Logar | 1. June 2020 - 31. May 2022

EU/H2020: EMBEDDIA - Cross-Lingual Embeddings for Less-Represented Languages in European News Media

prof.dr. Marko Milosavljević | 1. January 2019 - 31. January 2023

EU/COST-CA15130: SAREP - Study Abroad Research in European Perspective

prof.dr. Monika Kalin-Golob | 1. April 2016 - 30. April 2020