Obramboslovni raziskovalni center

  • Obramboslovni raziskovalni center

Oblikovanje podporne skupine družin pripadnikov SV

Mil Fam

Ob prazniku Slovenske vojske, je bila ustvarjena informativna in podporna skupina za vojaške družine imenovana MilMami.

18. maj 2021 | Obvestila, Vojaške družine

Obletnici: 45 let študija obramboslovja in 35 let institucionaliziranega obramboslovnega raziskovanja

OBR obletnica 1 thumb

Obramboslovni raziskovalni center prazuje 35. obletnico delovanja, skupaj z 45.obletnico študija Obramboslovja.

6. december 2020 | Obvestila

Začetek temeljnega raziskovalnega projekta Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin

6_utrinki 1

S 1. julijem 2019 smo na Obramboslovnem raziskovalnem centru začeli z izvajanjem temeljnega raziskovalnega projekta Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin.

29. avgust 2019 | Obvestila

Zaključek raziskovalnega projekta: Oblikovanje celotvitega modela vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči

Raziskovalni projekt

V mesecu juniju 2019 smo na Obramboslovnem raziskovalnem centru zaključili z raziskovalnim projektom Oblikovanje celotvitega modela vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji, ki je bil financiran s strani Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije.

29. avgust 2019 | Obvestila

O centru

Center je znanstvenoraziskovalna institucija, ki proučuje družbene razsežnosti varnosti, obrambe, vojaštva in miru v sodobnem svetu. Ustanovljen je bil leta 1985.S svojim delovanjem zagotavlja empirični in teoretični prispevek k razvoju obramboslovne vede, pri čemer sodeluje s številnimi domačimi in tujimi znanstvenimi ustanovami. S svojo dejavnostjo prispeva k razreševanju političnih obrambnih in varnostnih dilem v domačem in mednarodnem okolju. Ena od nalog ORC pa je tudi usposabljanje kadrov za znanstvenoraziskovalno delo na obramboslovnem področju.

Obramboslovje

Nosilec projekta: prof.dr. Marjan Malešič | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2023

Obramboslovje

Nosilec projekta: prof.dr. Marjan Malešič | Trajanje projekta: 1. januar 2014 - 31. december 2017

TAP Anksioznosti v razdeljenih mestih pokonfliktnih družb: razvoj in testiranje inovativnih (eksperimentalnih) pristopov v procesih izgradnje miru

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Rok Zupančič | Trajanje projekta: 1. september 2021 - 31. avgust 2023

Mladi raziskovalec Luka Zalokar

Nosilec projekta: asist. Luka Zalokar | Trajanje projekta: 1. oktober 2020 - 30. september 2024

E-ARMAGEDON - družbene posledice večjih izpadov električne energije

Nosilec projekta: prof.dr. Iztok Prezelj | Trajanje projekta: 1. maj 2020 - 30. november 2021

CRP FisKap Fiskalna kapaciteta občin v Sloveniji MJU

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Vladimir Prebilič | Trajanje projekta: 1. november 2019 - 31. januar 2021

EU/H2020: RePast – Strenghtening European Integration through the analysis of conflict discourses: revisiting the past, anticipating the future

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Rok Zupančič | Trajanje projekta: 1. maj 2018 - 30. april 2021

EU/H2020: IECEU - Improving the Effectiveness of the Capabilities in EU Conflict Prevention

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Rok Zupančič | Trajanje projekta: 1. maj 2015 - 30. november 2018

EU/FP7: PROGRESS - Protection and Resilience of Ground based infRastructures for European Space Systems

Nosilec projekta: prof.dr. Iztok Prezelj | Trajanje projekta: 1. maj 2014 - 31. oktober 2017

EU/FP7: PREPARE - Innovative integrative tools and platforms to be prepared for radiological emergencies and post-accident response in Europe

Nosilec projekta: prof.dr. Iztok Prezelj | Trajanje projekta: 1. februar 2013 - 31. januar 2016