Obramboslovni raziskovalni center

  • Obramboslovni raziskovalni center

Konvencionalna in hibridna varnost: vzorci (dis)kontinuitete (ur. Marjan Malešič)

knjiga

Monografija zgoščeno predstavlja empirične izsledke raziskovalnega dela na obramboslovnem področju v zadnjih petih letih in s tem odpira nekatere izjemno aktualne varnostne teme. Aktualna varnostna dogajanja v svetu v svoji zapletenosti in prepletenosti pri avtorjih spodbujajo razmišljanje o hibridni vojni, hibridnem mirovnem posredovanju, hibridnem miru in hibridni varnosti, tudi o hibridizaciji konfliktov in hibridnem vojskovanju.

19. januar 2016 | Obvestila

40-obletnica študija Obramboslovja na Fakulteti za družbene vede

DSC08346 (Medium)

Na Fakulteti za družbene vede je 10. decembra 2015 potekala obeležitev 40-letnice študija Obramboslovja v Sloveniji.

19. januar 2016 | Obvestila

O centru

Center je znanstvenoraziskovalna institucija, ki proučuje družbene razsežnosti varnosti, obrambe, vojaštva in miru v sodobnem svetu. Ustanovljen je bil leta 1985.S svojim delovanjem zagotavlja empirični in teoretični prispevek k razvoju obramboslovne vede, pri čemer sodeluje s številnimi domačimi in tujimi znanstvenimi ustanovami. S svojo dejavnostjo prispeva k razreševanju političnih obrambnih in varnostnih dilem v domačem in mednarodnem okolju. Ena od nalog ORC pa je tudi usposabljanje kadrov za znanstvenoraziskovalno delo na obramboslovnem področju.

Mladi raziskovalec Miha Šlebir

Nosilec projekta: Miha Šlebir | Trajanje projekta: 1. november 2016 - 30. november 2020

Izvedba usposabljanj s področja družbenih in izobraževalnih ved o informatiki

Nosilec projekta: docent Uroš Svete | Trajanje projekta: 1. julij 2013 - 30. november 2013

EU/H2020: IECEU - Improving the Effectiveness of the Capabilities in EU Conflict Prevention

Nosilec projekta: docent Rok Zupančič | Trajanje projekta: 1. maj 2015 - 30. november 2018

EU/FP7: PROGRESS - Protection and Resilience of Ground based infRastructures for European Space Systems

Nosilec projekta: izredni profesor Iztok Prezelj | Trajanje projekta: 1. maj 2014 - 31. oktober 2017

EU/FP7: PREPARE - Innovative integrative tools and platforms to be prepared for radiological emergencies and post-accident response in Europe

Nosilec projekta: izredni profesor Iztok Prezelj | Trajanje projekta: 1. februar 2013 - 31. januar 2016

EU/FP7: COPRA - Comprehensive European Approach to the Protection of Civil Aviation

Nosilec projekta: izredni profesor Iztok Prezelj | Trajanje projekta: 1. september 2011 - 30. april 2013

Sodelovanje

Povezave

Dokumenti in publikacije

Izbrane publikacije v letu 2015

19. januar 2016 | Publikacije