Obramboslovni raziskovalni center

  • Obramboslovni raziskovalni center

Na FDV potekal sestanek Nacionalne mreže strokovnjakov za preprečevanje radikalizacije

RadCePro projekt

Na FDV je potekal sestanek Nacionalne mreže strokovnjakov za preprečevanje radikalizacije, na katerem so udeleženci razpravljali o boljšem povezovanju akterjev na tem področju in doprinos raziskovalnega projekta RadCePro.

29. oktober 2018 | Obvestila

Konvencionalna in hibridna varnost: vzorci (dis)kontinuitete (ur. Marjan Malešič)

knjiga

Monografija zgoščeno predstavlja empirične izsledke raziskovalnega dela na obramboslovnem področju v zadnjih petih letih in s tem odpira nekatere izjemno aktualne varnostne teme. Aktualna varnostna dogajanja v svetu v svoji zapletenosti in prepletenosti pri avtorjih spodbujajo razmišljanje o hibridni vojni, hibridnem mirovnem posredovanju, hibridnem miru in hibridni varnosti, tudi o hibridizaciji konfliktov in hibridnem vojskovanju.

19. januar 2016 | Obvestila

40-obletnica študija Obramboslovja na Fakulteti za družbene vede

DSC08346 (Medium)

Na Fakulteti za družbene vede je 10. decembra 2015 potekala obeležitev 40-letnice študija Obramboslovja v Sloveniji.

19. januar 2016 | Obvestila

O centru

Center je znanstvenoraziskovalna institucija, ki proučuje družbene razsežnosti varnosti, obrambe, vojaštva in miru v sodobnem svetu. Ustanovljen je bil leta 1985.S svojim delovanjem zagotavlja empirični in teoretični prispevek k razvoju obramboslovne vede, pri čemer sodeluje s številnimi domačimi in tujimi znanstvenimi ustanovami. S svojo dejavnostjo prispeva k razreševanju političnih obrambnih in varnostnih dilem v domačem in mednarodnem okolju. Ena od nalog ORC pa je tudi usposabljanje kadrov za znanstvenoraziskovalno delo na obramboslovnem področju.

Mlada raziskovalka Teodora Tea Ristevska

Nosilec projekta: Teodora Tea Ristevska | Trajanje projekta: 1. oktober 2018 - 30. september 2022

TP LOCAL4GREEN - Lokalne politike za zeleno energijo

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Vladimir Prebilič | Trajanje projekta: 1. julij 2018 - 31. oktober 2019

RADIKALIZACIJA IN CELOVITI PROTIUKREPI V REPUBLIKI SLOVENIJI

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Iztok Prezelj | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 31. julij 2020

TP-Oblikovanje celovitega modela vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju ZRP v RS - ICS

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Uroš Svete | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 31. maj 2018

EU/H2020: RePast – Strenghtening European Integration through the analysis of conflict discourses: revisiting the past, anticipating the future

Nosilec projekta: doc.dr. Rok Zupančič | Trajanje projekta: 1. maj 2018 - 30. april 2021

EU/H2020: IECEU - Improving the Effectiveness of the Capabilities in EU Conflict Prevention

Nosilec projekta: doc.dr. Rok Zupančič | Trajanje projekta: 1. maj 2015 - 30. november 2018

EU/FP7: PROGRESS - Protection and Resilience of Ground based infRastructures for European Space Systems

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Iztok Prezelj | Trajanje projekta: 1. maj 2014 - 31. oktober 2017

EU/FP7: PREPARE - Innovative integrative tools and platforms to be prepared for radiological emergencies and post-accident response in Europe

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Iztok Prezelj | Trajanje projekta: 1. februar 2013 - 31. januar 2016