Skoči do osrednje vsebine

Obramboslovni raziskovalni center

  • Obramboslovni raziskovalni center

ZNANSTVENA MONOGRAFIJA: Socialnoekološki modeli zdravja: Pripadniki in pripadnice vojaške organzacije ter njhove družine

Mil Fam

Pri založbi FDV je izšla monografija Socialnoekološki modeli zdravja: Pripadniki in pripadnice vojaške organzacije ter njhove družine, avtoric Janje Vuga Beršnak, Žive Humar, Jelene Juvan, Ljubice Jelušič, Alenke Švab, Klemna Kocjančiča in Bojane Lobe.

6. september 2022 | Obvestila, Vojaške družine

LETNO SREČANJE COST MREŽE IGCOORD

slika Haček

Na Fakulteti za družbene vede je 26. in 27. maja 2022 potekalo letno srečanje COST mreže “Intergovernmental coordination from local to European governance” (CA20123), ki se ga je udeležilo 55 raziskovalcev iz 23 evropskih držav, preko spletnih orodij pa je bilo prisotnih še 48 raziskovalcev. Slovenska predstavnika v omenjeni mreži sta prof. dr. Žan Jan Oplotnik iz EPF Maribor in prof. dr. Miro Haček iz FDV, ki je sestanek tudi organiziral. Letno srečanje je obsegalo sestanek Management Committeeja (MC), v katerem sta po dva predstavnika vsake države članice COST, srečanja štirih delovnih skupin ter srečanje jedrne skupine (Core Group), ki COST akcijo tudi vodi. Več o COST akciji na https://igcoord.eu/

30. maj 2022 | Obvestila

Prispevek v knjigi o volilnih sistemih na subnacionalnih ravneh oblasti v evropskih državah

Haček-slika

Pri ugledni založbi Routledge je nedavno izšla obsežna večavtorska knjiga, ki vsebuje kar 42 poglavij, v katerih avtorji iz skorajda vseh evropskih držav analizirajo volilne sisteme, ki se uporabljajo za izvolitev različnih političnih organov na regionalnih in lokalnih volitvah.

15. marec 2022 | Obvestila

ORC zbornik: Kriza, varnost vojska: preplet teoretičnih in empiričnih spoznanj, ur. Marjan Malešič

ORC zbornik slika

Dosežke Obramboslovnega raziskovalnega centra redno objavljamo v knjižni zbirki Varnostne študije. Znanstvena monografija Kriza, varnost, vojska: preplet teoretičnihin empiričnih spoznanj je že sedma po vrsti. Posvečena petinštiridesetletnici študija obramboslovja in delovanja Katedre za obramboslovje ter petintridesetletnici institucionaliziranega obramboslovnega raziskovanja v okviru Obramboslovnega raziskovalnega centra

11. oktober 2021 | Obvestila

O centru

Center je znanstvenoraziskovalna institucija, ki proučuje družbene razsežnosti varnosti, obrambe, vojaštva in miru v sodobnem svetu. Ustanovljen je bil leta 1985.S svojim delovanjem zagotavlja empirični in teoretični prispevek k razvoju obramboslovne vede, pri čemer sodeluje s številnimi domačimi in tujimi znanstvenimi ustanovami. S svojo dejavnostjo prispeva k razreševanju političnih obrambnih in varnostnih dilem v domačem in mednarodnem okolju. Ena od nalog ORC pa je tudi usposabljanje kadrov za znanstvenoraziskovalno delo na obramboslovnem področju.

Obramboslovje - ostanek MR

Nosilec projekta: prof.dr. Marjan Malešič | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 31. december 2023

Obramboslovje

Nosilec projekta: prof.dr. Marjan Malešič | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2023

Obramboslovje

Nosilec projekta: prof.dr. Marjan Malešič | Trajanje projekta: 1. januar 2014 - 31. december 2017

POLITIČNI POTENCIAL TEORIJ ZAROTE. ŠTUDIJ POLJSKE IN SLOVENIJE

Nosilec projekta: prof.dr. Miro Haček | Trajanje projekta: 1. januar 2022 - 31. december 2025

Podnebno pogojene naravne nesreče in odziv sistema ZRP v Republiki Sloveniji

Nosilec projekta: prof.dr. Miro Haček | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 31. marec 2023

Krepitev domoljubne in državljanske zavesti med mladimi

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Vladimir Prebilič | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2023

Mladi raziskovalec Gašper Ferme

Nosilec projekta: asist. Gašper Ferme | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2025

EU/H2020: RePast – Strenghtening European Integration through the analysis of conflict discourses: revisiting the past, anticipating the future

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Rok Zupančič | Trajanje projekta: 1. maj 2018 - 30. april 2021

EU/H2020: IECEU - Improving the Effectiveness of the Capabilities in EU Conflict Prevention

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Rok Zupančič | Trajanje projekta: 1. maj 2015 - 30. november 2018

EU/FP7: PROGRESS - Protection and Resilience of Ground based infRastructures for European Space Systems

Nosilec projekta: prof.dr. Iztok Prezelj | Trajanje projekta: 1. maj 2014 - 31. oktober 2017

EU/FP7: PREPARE - Innovative integrative tools and platforms to be prepared for radiological emergencies and post-accident response in Europe

Nosilec projekta: prof.dr. Iztok Prezelj | Trajanje projekta: 1. februar 2013 - 31. januar 2016