Skoči do osrednje vsebine

Obramboslovni raziskovalni center

  • Obramboslovni raziskovalni center

LETNO SREČANJE COST MREŽE IGCOORD

slika Haček

Na Fakulteti za družbene vede je 26. in 27. maja 2022 potekalo letno srečanje COST mreže “Intergovernmental coordination from local to European governance” (CA20123), ki se ga je udeležilo 55 raziskovalcev iz 23 evropskih držav, preko spletnih orodij pa je bilo prisotnih še 48 raziskovalcev. Slovenska predstavnika v omenjeni mreži sta prof. dr. Žan Jan Oplotnik iz EPF Maribor in prof. dr. Miro Haček iz FDV, ki je sestanek tudi organiziral. Letno srečanje je obsegalo sestanek Management Committeeja (MC), v katerem sta po dva predstavnika vsake države članice COST, srečanja štirih delovnih skupin ter srečanje jedrne skupine (Core Group), ki COST akcijo tudi vodi. Več o COST akciji na https://igcoord.eu/

30. maj 2022 | Obvestila

Prispevek v knjigi o volilnih sistemih na subnacionalnih ravneh oblasti v evropskih državah

Haček-slika

Pri ugledni založbi Routledge je nedavno izšla obsežna večavtorska knjiga, ki vsebuje kar 42 poglavij, v katerih avtorji iz skorajda vseh evropskih držav analizirajo volilne sisteme, ki se uporabljajo za izvolitev različnih političnih organov na regionalnih in lokalnih volitvah.

15. marec 2022 | Obvestila

ORC zbornik: Kriza, varnost vojska: preplet teoretičnih in empiričnih spoznanj, ur. Marjan Malešič

ORC zbornik slika

Dosežke Obramboslovnega raziskovalnega centra redno objavljamo v knjižni zbirki Varnostne študije. Znanstvena monografija Kriza, varnost, vojska: preplet teoretičnihin empiričnih spoznanj je že sedma po vrsti. Posvečena petinštiridesetletnici študija obramboslovja in delovanja Katedre za obramboslovje ter petintridesetletnici institucionaliziranega obramboslovnega raziskovanja v okviru Obramboslovnega raziskovalnega centra

11. oktober 2021 | Obvestila

Obletnici: 45 let študija obramboslovja in 35 let institucionaliziranega obramboslovnega raziskovanja

OBR obletnica 1 thumb

Obramboslovni raziskovalni center prazuje 35. obletnico delovanja, skupaj z 45.obletnico študija Obramboslovja.

6. december 2020 | Obvestila

O centru

Center je znanstvenoraziskovalna institucija, ki proučuje družbene razsežnosti varnosti, obrambe, vojaštva in miru v sodobnem svetu. Ustanovljen je bil leta 1985.S svojim delovanjem zagotavlja empirični in teoretični prispevek k razvoju obramboslovne vede, pri čemer sodeluje s številnimi domačimi in tujimi znanstvenimi ustanovami. S svojo dejavnostjo prispeva k razreševanju političnih obrambnih in varnostnih dilem v domačem in mednarodnem okolju. Ena od nalog ORC pa je tudi usposabljanje kadrov za znanstvenoraziskovalno delo na obramboslovnem področju.

Obramboslovje

Nosilec projekta: prof.dr. Marjan Malešič | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2023

Obramboslovje

Nosilec projekta: prof.dr. Marjan Malešič | Trajanje projekta: 1. januar 2014 - 31. december 2017

N5-0222 Politični potencial teorij zarote.Študija Poljske in Slovenije

Nosilec projekta: prof.dr. Miro Haček | Trajanje projekta: 1. januar 2022 - 31. december 2025

Podnebno pogojene naravne nesreče in odziv sistema ZRP v Republiki Sloveniji

Nosilec projekta: prof.dr. Miro Haček | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 31. marec 2023

Krepitev domoljubne in državljanske zavesti med mladimi

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Vladimir Prebilič | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2023

Mladi raziskovalec Gašper Ferme

Nosilec projekta: asist. Gašper Ferme | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2025

EU/H2020: RePast – Strenghtening European Integration through the analysis of conflict discourses: revisiting the past, anticipating the future

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Rok Zupančič | Trajanje projekta: 1. maj 2018 - 30. april 2021

EU/H2020: IECEU - Improving the Effectiveness of the Capabilities in EU Conflict Prevention

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Rok Zupančič | Trajanje projekta: 1. maj 2015 - 30. november 2018

EU/FP7: PROGRESS - Protection and Resilience of Ground based infRastructures for European Space Systems

Nosilec projekta: prof.dr. Iztok Prezelj | Trajanje projekta: 1. maj 2014 - 31. oktober 2017

EU/FP7: PREPARE - Innovative integrative tools and platforms to be prepared for radiological emergencies and post-accident response in Europe

Nosilec projekta: prof.dr. Iztok Prezelj | Trajanje projekta: 1. februar 2013 - 31. januar 2016