Center za marketing in odnose z javnostmi

  • Center za marketing in odnose z javnostmi

    razvija temeljne in uporabne raziskave na področju marketinga, odnosov z javnostmi, tržnega komuniciranja, oglaševanja, menedžmenta, svetovanja, izobraževanja...

  • Center za marketing in odnose z javnostmi

  • Center za marketing in odnose z javnostmi

O centru

Center za marketing in odnose z javnostmi (CMOJ), ustanovljen novembra 2013, razvija temeljne in uporabne raziskave na področju marketinga, odnosov z javnostmi, tržnega komuniciranja, oglaševanja, menedžmenta, svetovanja, izobraževanja idr. CMOJ sodeluje v različnih raziskovalnih projektih za slovenska podjetja in druge organizacije ter prispeva k razvoju slovenske in mednarodne stroke. Organizira mednarodna znanstvena srečanja, kot je tradicionalni mednarodni simpozij za odnose z javnostmi BledCom.

TP-BledCom 2020, 27. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

Nosilec projekta: prof.dr. Dejan Verčič | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2020