Center za družboslovno informatiko

Dr. Sakari Taipale je objavil članek v reviji Technology in Society

Technology_and_Society

Dr. Sakari Taipale, član Centra za družboslovno informatiko in programa Internetno raziskovanje, je v reviji Technology in Society objavil članek z naslovom »Heterogeneity of traditional and digital media use among older adults: A six-country comparison«.

13. julij 2021 | Obvestila

Zaključek testiranja računalniško-podprih vprašalnikov za ESS

ESS_logo

Člani in članice Centra za družboslovno informatiko (CDI), Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani, so uspešno zaključili raziskavo, vezano na uporabo računalniško-podprtih vprašalnikov za samoanketiranje v okviru Evropske družboslovne raziskave (European Social Survey, ESS), v sodelovanju z NatCen, National Center for Social Research, in European Social Survey Research Infrastructure Research Consortium (ESS ERIC).

5. julij 2021 | Obvestila

Člani CDI si organizirali znanstveni panel na konferenci ICA 2021

ICA_2021

Raziskovalci Centra za družboslovno informatiko so za letno mednarodno konferenco združenja International Communaction Association (ICA) pripravili predlog panela z naslovom The implications of social support in later life for the digital inclusion of older adults. V okviru panela so bili predstavljeni rezultati kvantitativnih in kvalitativnih študij, ki proučujejo vlogo socialne opore v procesih digitalnega vključevanja starejših.

7. junij 2021 | Obvestila

Izvedba nacionalnih seminarjev v okviru projekta D-CARE

D-CARE_logo_naslovnica

V okviru projekta D-CARE (Interreg Danube) smo v mesecu maju na Centru za družboslovno informatiko (CDI) UL FDV organizirali štiri nacionalne seminarje, na katere smo povabili deležnike in predstavnike slovenskih partnerjev projekta. Trije dogodki so bili izvedeni v okviru prvega delovnega paketa (DP1) – katerega cilj je oblikovanje in pilotno testiranje inovativnih učnih okolij, en dogodek pa je naslavljal aktivnosti drugega delovnega paketa (DP2), v katerem bomo oblikovali pametna okolja.

31. maj 2021 | Obvestila

O centru

V Centru za družboslovno informatiko (CDI), ki je bil ustanovljen leta 2011, trenutno deluje 26 raziskovalcev. Njihova področja raziskovanja obsegajo metodologijo spletnega anketiranja, rabo novih tehnologij pri zbiranju in analizi podatkov v družboslovju, varno rabo interneta, digitalne neenakosti ter eOskrbo in eZdravje.

Raziskovalci CDI so na področju metodologije spletnega anketiranja ena vodilnih skupin v svetu. Objavili so številne znanstvene prispevke razvili orodje za izdelavo spletnih anket EnKlikAnketa (http://www.1ka.si), ki nudi podporo celovitemu raziskovalnemu procesu.

Svoja znanstvena spoznanja s področja spletnega anketiranja so leta 2015 objavili v knjigi Web survey methodology (Callegaro, Lozar Manfreda, Vehovar) pri ugledni mednarodni založbi Sage, za katero so letu 2016 prejeli nagrado ARRS odlični v znanosti.

Od januarja 2015 dalje člani centra izvajajo raziskovalni program »Internetno raziskovanje«. Vodja programa je prof. dr. Vasja Vehovar, njegov namen pa je proučevanje interneta kot objekt in kot orodje za izvedbo raziskav v družboslovju.

Predstojnik: prof. dr. Vasja Vehovar

> CDI zloženka

E-mail: cdi@fdv.uni-lj.si; Tel: 01 580 5 278

Bartol, Vehovar in Petrovčič so objavili članek v reviji Informatics

Informatics_naslovna

Jošt Bartol, dr. Vasja Vehovar in dr. Andraž Petrovčič, člani Centra za družboslovno informatiko, so v reviji Informatics objavili članek z naslovom Should We Be Concerned about How Information Privacy Concerns Are Measured in Online Contexts? A Systematic Review of Survey Scale Development Studies. V članku avtorji predstavijo rezultate sistematičnega pregleda anketnih merskih inštrumentov za merjenje skrbi za informacijsko zasebnost.

17. maj 2021 | Publikacije

Monografija »Web Survey Methodology« je prosto dostopna

WebSurveyMethodology1

Leta 2015 je pri založbi Sage izšla monografija z naslovom »Web Survey Methodology«. Avtorji monografije so dr. Mario Callegaro iz Googla dr. Katja Lozar Manfreda in dr. Vasja Vehovar iz UL, Fakultete za družbene vede, Centra za družboslovno informatiko. Gre za vodilno monografijo s področja metodologije spletnega anketiranja, ki je od februarja 2021 tudi prosto dostopna v PDF in EPUB3 formatu.

9. marec 2021 | Publikacije

Družbeni mediji in CDI novičnik

Prijava za CDI novičnik:

Arhiv novičnika (oktober 2017, maj 2018)

 

 LinkedIn_logo_small_slo

Nacionalni projekti

 1ka_nov_logo

EnKlikAnketa Brezplačno orodje za spletno anketiranje, ki omogoča izdelavo spletnih anket, izvedbo anketiranja in analizo podatkov. Več >>

 arrs-logo

Internetno raziskovanje - Raziskovalni program, ki proučuje internet kot objekt in internet kot orodje v družboslovnem raziskovanju. Več >>

 UL logo

Študentske ankete UL – Izvedba študentskih anket znotraj Univerze v Ljubljani, na osnovi katerih se ocenjuje predmete, izvajalce in splošno zadovoljstvo študentov. Več >>

 arrs-logo

Dejavniki, ki v kontekstu oskrbovanja na daljavo vplivajo na namen uporabe pametnih tehnološko podprtih storitev oskrbe med družinskimi oskrbovalci starejših ljudi - Projekt se v kontekstu oskrbovanja na daljavo osredotoča predvsem na geografsko oddaljenost. Več >>

 arrs-logo

Razumevanje in analiza potreb uporabnikov za razvoj e-storitev integrirane socialne in zdravstvene oskrbe v družbi staranja - Partnerja pri projektu sta Telekom Slovenije d.d. in Univerzitetni klinični center Ljubljana, sofinancira pa ga Telekom Slovenije d.d. Več >>

 arrs-logo

Uporaba parapodatkov za ocenjevanje kakovosti odgovorov v anketah - Naslavlja kakovost podatkov računalniško podprtih anket, kar je izrednega pomena v metodologiji družboslovnega raziskovanja. Več >>

 arrs-logo

Posledice posredne uporabe interneta za internetne veščine starejših. Več>>

arrs-logo

Integracija mobilnih naprav v anketno raziskovanje v družboslovju: Razvoj celostnega metodološkega pristopa. Več >>

arrs-logo

Nove tehnologije, nove neenakosti? Teoretsko in empirično preučevanje vloge dostopa do mobilnega interneta pri raznovrstni uporabi spletnih storitev.
Več >>
 
Vsi nacionalni projekti >>

Mednarodni projekti

 cybersafe_logo_pomanjšan

CYBERSAFE - Projekt naslavlja problematiko spletnega nasilja nad ženskami in dekleti. Več >>

CYBERVAW - Cilji projekta so ozaveščanje, boj proti spolnim stereotipom, preprečevanje, sprememba odnosa in zmanjševanje spletnega nasilja ter nadlegovanja nad dekleti in ženskami v Sloveniji. Več >>

D-CARE_logo_naslovnica

D-CARE - Ključni cilj projekta je nasloviti izzive oskrbe starejših ter slabe dostopnosti storitev za starejše v regijah Podonavja z vzpostavitvijo in krepitvijo podpornih tehnologij (pametnih storitev). Več >>

Cybersafemooc_logo_spl_stran

CYBERVAG - Namen projekta je združiti strokovnjake s področja spletnega nasilja in spolnih neenakosti ter pripraviti izobraževalne materiale. Več >>

 

i-evaaluation_logo

i-evAALution - Namen projekta je povečati dostopnost do aktivne in podporne tehnologije. Več >>

Behave_logo_pomanjšan

(Od)govor – Presegati sovraštvo v Jugovzhodni Evropi: Učenje in delovanje proti sovražnemu govoru na spletu. Več >>

 ITHACA_logo_pomanjšan

ITHACA - Devet evropskih regij med sabo deli izkušnje in dobre prakse na temo inovacij na področju pametnega zdravja in oskrbe, s čimer želijo prispevati k bolj aktivnemu in zdravemu staranju populacije. Več >>

 

Safe.Si - Točka osveščanja o varni rabi interneta vam nudi informacije in nasvete, kako varno in odgovorno uporabljati internet in ostale nove tehnologije. Več >>

 

Spletno oko - Točka za prijavo sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu. Več >>

Vsi mednarodni projekti >>

Izbrane znanstvene objave

Going online on behalf of someone else : characteristics of Internet users who act as proxy users
REISDORF, Bianca Christin, PETROVČIČ, Andraž, GROŠELJ, Darja
New media & society, 2020.
[Post-print] [Google Scholar]


Social informatics research : schools of thought, methodological basis, and thematic conceptualization
SMUTNY, Zdenek, VEHOVAR, Vasja
Journal of the Association for Information Science and Technology, 2019.
[Odprti dostop] [Google Scholar]


Web versus other survey modes : an updated and extended meta-analysis comparing response rates
DAIKELER, Jessica, BOŠNJAK, Michael, LOZAR MANFREDA, Katja
Journal of survey statistics and methodology, 2019.
[Google Scholar]


Robot acceptance model for care (RAM-care) : a principled approach to the intention to use care robots
TURJA, Tuuli, AALTONEN, Iina, TAIPALE, Sakari, OKSANEN, Atte
Information & Management, 2020.
[Google Scholar]


Improving the measurement of older adults' mobile device proficiency : results and implications from a study of older adult smartphone users
PETROVČIČ, Andraž, BOOT, Walter Richard, BURNIK, Tomaž, DOLNIČAR, Vesna
IEEE access, 2019.
[Odprti dostop] [Google Scholar]


Predictors of seniors' interest in assistive applications on smartphones : evidence from a population-based survey in Slovenia
PETROVČIČ, Andraž, PEEK, Sebastiaan, DOLNIČAR, Vesna
International journal of environmental research and public health, 2019.
[Odprti dostop] [Google Scholar]


Oblike in dejavniki dostopa do interneta v Sloveniji

GROŠELJ, Darja, MATJAŠIČ, Miha
Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, 2019.
[Odprti dostop] [Google Scholar]


Smart but not adapted enough : heuristic evaluation of smartphone launchers with an adapted interface and assistive technologies for older adults
PETROVČIČ, Andraž, ROGELJ, Ajda, DOLNIČAR, Vesna
Computers in human behavior, 2018.
[Google Scholar]


Design of mobile phones for older adults : an empirical analysis of design guidelines and checklists for feature phones and smartphones
PETROVČIČ, Andraž, TAIPALE, Sakari, ROGELJ, Ajda, DOLNIČAR, Vesna
International journal of human-computer interaction, 2018.
[Google Scholar]


Meta-Analyses in Survey Methodology: A Systematic Review

ČEHOVIN, Gregor, BOSNJAK, Michael, LOZAR MANFREDA, Katja
Public Opinion Quarterly, 2018.
[Post-print] [Google Scholar]


Web survey methodology
CALLEGARO, Mario, LOZAR MANFREDA, Katja, VEHOVAR, Vasja
Sage, 2015.
[Google Scholar]


Bibliografija (december 2020)

Ključna raziskovalna področja 

BOLJŠI INTERNET

 • Preprečevanje spletnega ustrahovanja
 • Preprečevanje zlorab otrok na internetu
 • Preprečevanje sovražnega govora
 • Preprečevanje odvisnosti od spleta
 • Izboljšanje digitalne pismenosti in etike

INTERNETNA DRUŽBA

 • Družboslovna informatika
 • Načrtovanje politik informacijske družbe
 • Internet stvari
 • Aktivno podprto življenje
 • Storitve eZdravja in eOskrbe
 • IKT v izobraževanju

DIGITALNE (NE)ENAKOSTI

 • IKT in starejši
 • IKT in mladi
 • Merjenje digitalnega razkoraka in spretnosti
 • Digitalna in socialna vključenost
 • Indikatorji informacijske družbe

DRUŽBOSLOVNA METODOLOGIJA

 • Metodologija spletnih anket
 • Družboslovna statistika
 • Anketna metodologija
 • Kombinirani načini anketiranja
 • Nove tehnologije v družboslovnem raziskovanju
 • Mobilne raziskave
 • Podatkovna znanost

SPLETNE STORITVE

 • Družbeni mediji
 • Spletna socialna omrežja
 • Digitalne igre
 • E-učenje
 • E-vodenje

UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

 • Interakcija človek-računalnik
 • Uporabnost spletnih mest
 • Uporabnost mobilnih tehnologij
 • Oblikovanje za starejše
 • Interaktivni dizajn