Center za družboslovno informatiko

Začetek projekta “Ovrednotenje verjetnostnih in neverjetnostnih spletnih panelov ”

arrs-logo_naslovnica_CDI

Center za družboslovno informatiko (CDI) je oktobra 2021 pričel z izvajanjem projekta “Ovrednotenje verjetnostnih in neverjetnostnih spletnih panelov”. Projekt je financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) za obdobje treh let in se uvršča med temeljne raziskovalne projekte. Vodja projekta je prof. dr. Vasja Vehovar.

31. december 2021 | Obvestila

Posvet o kombiniranih anketah 2021

SPIKNA_naslovna

Na UL, Fakulteti za družbene vede, Centru za družboslovno informatiko (CDI) je 1. decembra 2021, od 8.30 do 12.00, potekal tradicionalni letni Posvet o kombiniranih anketah. Udeležili so se ga sodelavci CDI, Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacija UL FDV (CJMMK), Statističnega urada Republike Slovenije in Nacionalnega inštituta za javno zdravje s ciljem izmenjavanja ugotovitev s področja spletnih in kombiniranih anket. Dogodek je organiziral in vodil prof. dr. Vasja Vehovar.

9. december 2021 | Obvestila

Safe.si pripravil predavanje o varni rabi interneta v vrtcu za vzgojitelje

Webinar vrtci 21-03

Točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru projekta Center za varnejši internet, ki ga izvaja Center za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, je jesensko serijo spletnih predavanj zaključila 1. decembra s predavanjem za vzgojitelje.

7. december 2021 | Obvestila

Spletno predavanje za učitelje o spletnem nasilju na šolah

Webinar učitelji 21-01

Na Točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru projekta Center za varnejši internet, ki ga izvaja Center za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani pri svojem delu stalno ugotavljajo, da je spletno nasilje sestavni del življenja učencev in dijakov, z njim pa se srečujejo tudi šolski delavci.

2. december 2021 | Obvestila

O centru

V Centru za družboslovno informatiko (CDI), ki je bil ustanovljen leta 2011, trenutno deluje 26 raziskovalcev. Njihova področja raziskovanja obsegajo metodologijo spletnega anketiranja, rabo novih tehnologij pri zbiranju in analizi podatkov v družboslovju, varno rabo interneta, digitalne neenakosti ter eOskrbo in eZdravje.

Raziskovalci CDI so na področju metodologije spletnega anketiranja ena vodilnih skupin v svetu. Objavili so številne znanstvene prispevke razvili orodje za izdelavo spletnih anket EnKlikAnketa (http://www.1ka.si), ki nudi podporo celovitemu raziskovalnemu procesu.

Svoja znanstvena spoznanja s področja spletnega anketiranja so leta 2015 objavili v knjigi Web survey methodology (Callegaro, Lozar Manfreda, Vehovar) pri ugledni mednarodni založbi Sage, za katero so letu 2016 prejeli nagrado ARRS odlični v znanosti.

Od januarja 2015 dalje člani centra izvajajo raziskovalni program »Internetno raziskovanje«. Vodja programa je prof. dr. Vasja Vehovar, njegov namen pa je proučevanje interneta kot objekt in kot orodje za izvedbo raziskav v družboslovju.

Predstojnik: prof. dr. Vasja Vehovar

> CDI zloženka

E-mail: cdi@fdv.uni-lj.si; Tel: 01 580 5 278

Člani CDI objavili članek v reviji Teorija in praksa

Teorija in praksa_naslovna

Jošt Bartol, dr. Vasja Vehovar in dr. Andraž Petrovčič, člani Centra za družboslovno informatiko, so v reviji Teorija in praksa objavili pregledni znanstveni članek z naslovom »Skrb za informacijsko zasebnost na internetu: Konceptualna izhodišča in raziskovalni izzivi«.

7. januar 2022 | Publikacije

Dr. Sakari Taipale je objavil članek v International Journal of Social Robotics

Social_Robotics_naslovna

Dr. Sakari Taipale, član Centra za družboslovno informatiko, je objavil članek v reviji International Journal of Social Robotics. V članki z naslovom »Positive Turn in Elder-Care Workers’ Views Toward Telecare Robots« so predstavljeni podatki ankete izvedene 2020 med finskimi delavci, ki negujejo starejše.

23. december 2021 | Publikacije

Družbeni mediji in CDI novičnik

Prijava za CDI novičnik:

Arhiv novičnika (oktober 2017, maj 2018)

 

 LinkedIn_logo_small_slo

Nacionalni projekti

EnKlikAnketa Brezplačno orodje za spletno anketiranje, ki omogoča izdelavo spletnih anket, izvedbo anketiranja in analizo podatkov. Več >>

1ka_nov_logo

 

Internetno raziskovanje - Raziskovalni program, ki proučuje internet kot objekt in internet kot orodje v družboslovnem raziskovanju. Več >>

ARRS-logo-2021

 

Ovrednotenje verjetnostnih in neverjetnostnih spletnih panelov. Več >>

ARRS-logo-2021

 

Verjetnostni spletni paneli v državni statistiki za osebe in gospodinjstva. Več >>

SURS-logo-2021

 

Dejavniki, ki v kontekstu oskrbovanja na daljavo vplivajo na namen uporabe pametnih tehnološko podprtih storitev oskrbe med družinskimi oskrbovalci starejših ljudi. Več >>

ARRS-logo-2021

 

Razumevanje in analiza potreb uporabnikov za razvoj e-storitev integrirane socialne in zdravstvene oskrbe v družbi staranja. Več >>

ARRS-logo-2021

 

Posledice posredne uporabe interneta za internetne veščine starejših. Več>>

ARRS-logo-2021

 
Vsi nacionalni projekti >>

Mednarodni projekti

CYBERSAFE MOOC - Projekt združije strokovnjake s področja spletnega nasilja in spolnih neenakosti, ki bodo pripravili izobraževalne materiale. Več >>

Cybersafemooc_logo_spl_stran

 

D-CARE - Ključni cilj projekta je nasloviti izzive oskrbe starejših ter slabe dostopnosti storitev za starejše v regijah Podonavja z vzpostavitvijo in krepitvijo podpornih tehnologij (pametnih storitev). Več >>

D-CARE_logo_original

 

ITHACA - Devet evropskih regij med sabo deli izkušnje in dobre prakse na temo inovacij na področju pametnega zdravja in oskrbe, s čimer želijo prispevati k bolj aktivnemu in zdravemu staranju populacije. Več >>

ITHACA_logo_pomanjšan

 

Safe.Si - Točka osveščanja o varni rabi interneta vam nudi informacije in nasvete, kako varno in odgovorno uporabljati internet in ostale nove tehnologije. Več >>

safe_nova_naslovna

 

Spletno oko - Točka za prijavo sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu. Več >>

 

CYBERSAFE - V projektu, ki se ukvarja s spletnim nasiljem nad ženskami in dekleti, sodeluje 9 partnerjev iz 8 evropskih držav. Aktivnosti so usmerjene k sistematičnemu in usklajenemu pristopu reševanja problematike z vidika spola, z namenom preprečevanja pojava in k spodbujanju sprememb vedenja. Več >>

cybersafe_logo

Vsi mednarodni projekti >>Izbrane znanstvene objave

The role of proxy internet use in sequential pathways of digital exclusion : an empirical test of a conceptual model
PETROVČIČ, Andraž, REISDORF, Bianca Christin, PREVODNIK, Katja, GROŠELJ, Darja
Computers in human behavior, 2021.
[Odprti dostop]


Should we be concerned about how information privacy concerns are measured in online contexts? : a systematic review of survey scale development studies
BARTOL, Jošt, VEHOVAR, Vasja, PETROVČIČ, Andraž
Informatics, 2021.
[Odprti dostop]


Measuring internet skills in a general population : a large-scale validation of the short Internet Skills Scale in Slovenia
GROŠELJ, Darja, DEURSEN, Alexander J. A. M. van, DOLNIČAR, Vesna, BURNIK, Tomaž, PETROVČIČ, Andraž
The Information society : an international journal, 2021.
[Odprti dostop]


Enhancing sociality, self-presentation, and play: a case study of digital scenarios among schoolchildren in an epidemic context
OBLAK ČRNIČ, Tanja, BREČKO, Barbara
Information, Communication & Society, 2021.
[Odprti dostop]


Re-domestication of Internet technologies : digital exclusion or digital choice?
GROŠELJ, Darja
Journal of computer-mediated communication, 2021.
[Odprti dostop]


Going online on behalf of someone else : characteristics of Internet users who act as proxy users
REISDORF, Bianca Christin, PETROVČIČ, Andraž, GROŠELJ, Darja
New media & society, 2021.
[Odprti dostop] [Google Scholar]


Web versus other survey modes : an updated and extended meta-analysis comparing response rates
DAIKELER, Jessica, BOŠNJAK, Michael, LOZAR MANFREDA, Katja
Journal of survey statistics and methodology, 2020.
[Google Scholar]


Methodological issues when interpreting changes in social phenomena over time : perceptions of relative difference, absolute difference, and time distance
PREVODNIK, Katja, VEHOVAR Vasja
Sociological methods & research, 2020
[Odprti dostop] [Google Scholar


Web survey methodology
CALLEGARO, Mario, LOZAR MANFREDA, Katja, VEHOVAR, Vasja
Sage, 2015.
[Google Scholar]


Delovna gradiva CDI

Bibliografija (november 2021)

Ključna raziskovalna področja 

BOLJŠI INTERNET

 • Preprečevanje spletnega ustrahovanja
 • Preprečevanje zlorab otrok na internetu
 • Preprečevanje sovražnega govora
 • Preprečevanje odvisnosti od spleta
 • Izboljšanje digitalne pismenosti in etike

INTERNETNA DRUŽBA

 • Družboslovna informatika
 • Načrtovanje politik informacijske družbe
 • Internet stvari
 • Aktivno podprto življenje
 • Storitve eZdravja in eOskrbe
 • IKT v izobraževanju

DIGITALNE (NE)ENAKOSTI

 • IKT in starejši
 • IKT in mladi
 • Merjenje digitalnega razkoraka in spretnosti
 • Digitalna in socialna vključenost
 • Indikatorji informacijske družbe

DRUŽBOSLOVNA METODOLOGIJA

 • Metodologija spletnih anket
 • Družboslovna statistika
 • Anketna metodologija
 • Kombinirani načini anketiranja
 • Nove tehnologije v družboslovnem raziskovanju
 • Mobilne raziskave
 • Podatkovna znanost

SPLETNE STORITVE

 • Družbeni mediji
 • Spletna socialna omrežja
 • Digitalne igre
 • E-učenje
 • E-vodenje

UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

 • Interakcija človek-računalnik
 • Uporabnost spletnih mest
 • Uporabnost mobilnih tehnologij
 • Oblikovanje za starejše
 • Interaktivni dizajn