Skoči do osrednje vsebine

prof. dr. Vasja Vehovar

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Vasja Vehovar, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-297
  Email: is.jl-inu.vdf@ravohev.ajsav
  Govorilne in uradne ure:


  Vsak torek: 14:00 - 16.00 (po predhodnem dogovoru)
  -  osebno - pisarna A111
  -  po telefonu 01 5805 297
  -  preko povezave ZOOM  ( meeting Passcode Xs4WMa )

  V primeru izpita na daljavo študenti pošljejo po emailu izjavo - WORD

  Prostor:
  A 111
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Delovanje na področju družboslovne informatike
  Družboslovno-informatični praktikum
  Praksa (DI)
  Projektno raziskovalni praktikum

  Podiplomski študij
  Praksa DI
  Ekspertna področja:
  Spletne ankete, anketna metodologija, sovražni govor, študentske ankete

  Področja mentoriranja (diplome, magisteriji, doktorati):
  1. Časovna distanca, glej Prevodnik&Vehovar, ter  Sicherl, 2014; Sicherl, 2015; Sicherl, 2016);
  2. Študentske ankete: vsebinski in metodološki izzivi (glej Vehovar&Štrlekar in Vehovar)
  3. Spletne ankete: statistični, metodološki,  uporabniški, managerski in primerjani vidiki - glej 1KA
  4. Verjetnostni in neverjetnostni vzorci (glej  CDI panel)
  5. Vidiki sovražnega govora - pravni, metodološki, sociološki vidiki (podatki anket, podatki projekta FRENK)
  6. Diplomiranje kot projektno-metodološki proces (diplomiranje.si).

  Podrobnosti o mentoriranju: 

 • Dr. Vasja Vehovar je redni profesor statistike na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

  Diplomiral je iz matematike in ekonomije na Univerzi v Ljubljani, kjer je nato iz statistike magistriral ter doktoriral (Nadomestne enote v anketnem raziskovanju). Dodiplomski in magistrski študij iz podatkovne analize je opravil tudi na Essex University (UK). Na Univeristy of Michigan (US) je specializiral vzorčenje in bil nato na Insitute for Social Research tudi Fullbrightov štipendist. Začetno zaposlitev je našel na Ministrstvu za znanost, delovno kariero pa je nadaljeval na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani.

  Njegova glavna raziskovalna področja so internetno raziskovanje, indikatorji informacijske družbe, statistika, manjkajoči podatki, vzorčenje v anketah, družboslovna metodologija in predvsem metodologija spletnega anketiranja. V zadnjih letih se posveča tudi spletnemu sovražnemu govoru ter študentskim evalvacijskim anketam. Na navedenih področjih je vodil številne domače in mednarodne projekte. Med drugim je vzpostavil, in v letih 1996–2007 tudi vodil, projekt Raba interneta v Sloveniji (RIS). V letih 2003–2019 je sodeloval v različnih metodoloških aktivnostih Evropske družboslovne raziskave (ESS). Bil je med ustanovnimi člani Evropskega združenja anketnih metodologov (ESRA) ter član prvega izvršilnega odbora.

  V letih 1995–1996 je bil predsednik Statističnega društva Slovenije in leta 2019 prejel Blejčevo nagrado društva za razvoj statistične stroke. 

  Sodeloval je pri vzpostavitvi, vzdrževanju ter razvoju (2003–2019) spletnega mesta WebSM (Web Survey Methodology) ter koordiniral istoimenski EU projekt okvirnega programa, na podlagi katerega je nastala monografija Web Survey Methodology (Sage 2015). Leta 2009 je prejel s tem povezano nagrado za inovativnost (Warren-Mitofski innovation award) ameriškega združenja za anketne raziskave (AAPOR).

  Od leta 2007 razvija odprtokodno orodje za spletno anketiranje 1KA. V tem okviru od leta 2013 organizira letna strokovna srečanja Dan spletnega anketiranja (DSA), od leta 2015 pa v sodelovanju s Statističnim uradom in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje tudi letni Posvet o kombiniranih anketah. S Statističnim uradom je sodeloval že pri začetnem vzpostavljanju postopkov vzorčenja v uradnih anketah v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja. V letih 2008–2016 je bil član Metodološkega sveta, v letih 2002–2020 pa član Sosveta za statistiko digitalne družbe.

  Od leta 2006 vodi projekt varne rabe interneta, ki vključuje komponento ozaveščanja mladih SAFE.si ter spletno točko za prijavo nezakonitih spletnih vsebin Spletno Oko. Leta 2014 je vzpostaivil in razvil ter do let 2021 tudi vodi projekt študentskih anket Univerze v Ljubljani (ul.1ka.si).

  Od leta 2014 je vodja Programske skupine Internetno raziskovanje, od leta 2011 pa je ustanovni predstojnik Centra za družboslovno informatiko (CDI).

  Na področju sociološkega raziskovanja, in tudi širše na področju družboslovja, je z vidika kazalcev Agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) med najuspešnejšimi raziskovalci v Sloveniji – tako v pogledu izjemnih dosežkov in projektov izven ARRS kot tudi v pogledu citatov. Google Scholar profil kaže več kot 7000 citatov in h-index 33.

  Mentoriral je več sto diplomskih in magistrskih del ter v ta namen izdelal obsežna priporočila (Diplomiranje.si). Bil je tudi mentor dvanajstim doktorantom.

  Doktoranti

  • Anže Sendelbah (somentor prof. Michel Bosnjak).Media multitasking in web surveys (2017),
  • Ana Slavec (somentor prof Jon Krosnick). Improving survey question wording using language resources (2016),
  • Katja Prevodnik (somentor prof. Pavle Sicherl). Metodološki vidiki interpretacije absolutne in relativne razlike in S-časovne distance (2015),
  • Brečko Barbara. Metodološki pristop k merjenju učinkov rabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju (2015),
  • Nejc Berzelak (somentor prof. Edith de Leeuve). Mode effects in web surveys (2014),
  • Ana Kolar (somenor prof. Don Rubin). Sample size considerations when using propensity score methods to estimate causal effect (2013),
  • Andraž Petrovčič (komentor prof. Leopoldina Fortunati). New communication technologies and the transformation of sociality in late modernity (2011),
  • Vesna Dolničar (somentor prof. Pavle Sicherl). Merjenje dinamike digitalnega razkoraka : doktorska disertacija. Ljubljana (2007),
  • Bojana Lobe (somentor prof. David Morgan). Mixing qualitative and quantitative methods in the environment of new information-comunication technologies (2006),
  • Jaro Berce (somentor prof. Sam Lafranco). The influence of information society technologies on evolution in the public administration (2006),
  • Andrej Kveder (somentor prof. Joop Hox). Multilevel item nonresponse modeling (2005),
  • Katja Lozar Manfreda (somentor prof Mick Couper). Web survey errors  (2001).

  Izobrazba

  1995 Doktorat, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani. PDF
  1993 MA in Social Science Data Analysis, University of Essex, UK
  1992 Diploma podiplomskega študija analiza družboslovnih podatkov, University of Essex, UK
  1992 Specializacija vzorčenja, Inštitut za družbeno raziskovanje, University of Michigan, USA
  1991 Magisterij, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  1985 Diploma, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija
  1984 Diploma, Fakulteta za matematiko, Univerza v Ljubljani, Slovenija
  1976 Matura, Gimnazija Veno Pilon, Ajdovščina, Slovenija

  Zaposlitve

  2006 - Redni profesor, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija
  2000 - 2006 Izredni profesor, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija
  1998 - Fullbrightov štipendist, Inštitut za družbeno raziskovanje, University of Michigan, USA
  1994 - 1999 Docent, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija
  1988 - 1994 Asistent - učitelj, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija
  1986 - 1988 Svetovalec za statistiko znanosti in tehnologije, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Slovenija
 • ČLANKI:

  • SMUTNY, Zdenek, VEHOVAR, Vasja. Social informatics research : schools of thought, methodological basis, and thematic conceptualization. Journal of the Association for Information Science and Technology, ISSN 2330-1635, 2019, vol. , no. , 11 str.
  • PREVODNIK, Katja, VEHOVAR, Vasja. Methodological issues when interpreting changes in social phenomena over time : perceptions of relative difference, absolute difference, and time distance. Sociological methods & research, ISSN 0049-1241, 2020, vol. , no. , 38 str.
  • MATJAŠIČ, Miha, VEHOVAR, Vasja, LOZAR MANFREDA, Katja. Web survey paradata on response time outliers : systematic literature review. Metodološki zvezki, ISSN 1854-0023. [Tiskana izd.], 2018, vol. 15, no. 1, str. 23-41
  • BERZELAK, Jernej, VEHOVAR, Vasja. Mode effects on socially desirable responding in web surveys compared to face-to-face and telephone surveys. Metodološki zvezki, ISSN 1854-0023. [Tiskana izd.], 2018, vol. 15, no. 2, str. 21-43
  • DOLNIČAR, Vesna, GROŠELJ, Darja, FILIPOVIČ HRAST, Maša, VEHOVAR, Vasja, PETROVČIČ, Andraž. The role of social support networks in proxy internet use from the intergenerational solidarity perspective. Telematics and informatics : an international journal on telecommunications & information technology, ISSN 0736-5853, 2018, vol. 35, no. 2, str. 305-317
  • SENDELBAH, Anže, VEHOVAR, Vasja, SLAVEC, Ana, PETROVČIČ, Andraž. Investigating respondent multitasking in web surveys using paradata. Computers in human behavior, ISSN 0747-5632. [Print ed.], Feb. 2016, vol. 55, str. 777-787.
  • PETROVČIČ, Andraž, FORTUNATI, Leopoldina, VEHOVAR, Vasja, KAVČIČ, Matic, DOLNIČAR, Vesna. Mobile phone communication in social support networks of older adults in Slovenia. Telematics and informatics, ISSN 0736-5853, Nov. 2015, vol. 32, no. 4, str. 642-655.
  • Dolničar, Prevodnik, Vehovar (2014): Measuring the dynamics of information societies : empowering stakeholders amid the digital divide. The Information society, ISSN 0197-2243, 2014, vol. 30, no. 3, str. 212-228.
  • Prevodnik, Vehovar (2014): Presenting dynamics of social phenomena : should we use absolute, relative or time differences?.Quality & quantity, ISSN 0033-5177, 2014, vol. 48, no. 2, str. 799-816.
  • Prevodnik, Dolničar, Vehovar (2014): Interpreting the dynamics of social indicators : methodological issues related to absolute, relative, and time differences.Social indicators research, ISSN 1573-0921, 14. jan. 2014.
  • Petrovčič, Vehovar, Žiberna (2012): Posting, quoting, and replying : a comparison of methodological approaches to measure communication ties in web forums.Quality & quantity, ISSN 0033-5177, Apr. 2012, vol. 46, no. 3, str. 829-854.
  • Vehovar, Motl, Mihelič, Berčič, Petrovčič (2012): Zaznava sovražnega govora na slovenskem spletu.Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, jan.-feb. 2012, letn. 49, št. 1, str. 171-189, 233-234.
  • Berce, Vehovar, Slavec, Vintar (2011): Pan-European services in Slovenia.Electronic journal of e-government, ISSN 1479-439X, Dec. 2011, vol. 9, no. 2, str. 122-131.
  • Petrič, Petrovčič, Vehovar (2011): Social uses of interpersonal communication technologies in a complex media environment.European journal of communication, ISSN 0267-3231, Jun. 2011, vol. 26, no. 2, str. 116-132.
  • Rojko, Lesjak, Vehovar (2011): Information communication technology spending in (2008-) economic crisis.Industrial management + data systems, ISSN 0263-5577, 2011, no. 3, vol. 111, str. 391-409.
  • Ala-Mutka, Vehovar et al. (2010): Status and developments of elearning in the EU10 member states : the cases of Estonia, Hungary and Slovenia.European journal of education, ISSN 0141-8211. [Print ed.], 2010, vol. 45, no. 3, str. 494-513.
  • Vehovar, Berzelak, Lozar Manfreda (2010): Mobile phones in an environment of competing survey modes : applying metric for evaluation of costs and errors. Soc. sci. comput. rev., vol. 28, no. 3, str. 303-318.
  • Petrič, Petrovčič, Vehovar (2011): Social uses of interpersonal communication technologies in a complex media environment. Eur. j. commun. (Lond.), vol. 26, no. 2, str. 116-132.
  • Rojko, Lesjak, Vehovar (2011): Information communication technology spending in (2008-) economic crisis. Ind. manage. data syst., no. 3, vol. 111, str. 391-409.
  • Petrovčič, Vehovar, Žiberna (2011): Posting, quoting, and replying : a comparison of methodological approaches to measure communication ties in webforums. Qual. quant., 26 str.
  • Ala-Mutka, Vehovar (2010): Status and developments of elearning in the EU10 member states : the cases of Estonia, Hungary and Slovenia. Eur. j. educ.. [Print ed.], 2010, vol. 45, no. 3, str. 494-513, tabele, graf. prikazi.
  • Lobe, Vehovar (2009): Towards a flexible online mixed method design with a feedback loop. Qual. quant., Jul. 2009, vol. 43, no. 4, str. 585-597, ilustr. http://www.springerlink.com/content/c534.
  • Billet, Vehovar (2009): Non-response bias in cross-national surveys : designs for detection and adjustment in the ESS. Ask (Warsz.), 2009, vol. 18, no. 1, str. 3-43, ilustr.
  • Berce, Lanfranco, Vehovar (2008): eGovernance: information and communication technology, knowlede management and learning organisation culture. Informatica (Ljublj.), vol. 32, no. 2, str. 189-205.
  • Škulj, Vehovar, Štamfelj (2008): The modelling of manpower by Markov chains - a case study of the Slovenian armed forces. Informatica (Ljublj.), vol. 32, no. 3, str. 289-297.
  • Lozar Manfreda, Bosnjak, Berzelak, Haas, Vehovar (2008): Web surveys versus other survey modes : a meta-analysis comparing response rates. Int. j. mark. res., vol. 50, no. 1, str. 79-104.
  • Vehovar, Lozar Manfreda, Koren, Hlebec (2008): Measuring ego-centered social networks on the web: questionnaire design issues. Soc. networks. [Print ed.], vol. 30, no. 3, str. 213-222.
  • Štamfelj, Vehovar, Škulj, Doušak (2008): Kadrovska struktura Slovenske vojske : scenariji in projekcije = Personnel structure of the Slovenian armed forces : scenarios and projections. Bilt. Slov. vojs., letn. 10, št. 4, str. 175-198.
  • Vehovar, Lesjak (2007): Characteristics and impacts of ICT investments : perceptions among managers. Ind. manage. data syst., no. 4, vol. 107, str. 537-550.
  • Callegaro, Vehovar (2007): Fitting disposition codes to mobile phone surveys : experiences from studies in Finland, Slovenia and the USA. J. R. Stat. Soc., Ser. A Stat. soc. (Print). [Print ed.], no. 3, vol. 170, str. 647-670.
  • Vehovar, Sicherl, Husing, Dolničar (2006): Methodological challenges of digital divide measurements. Inf. soc., vol. 22, no. 5, str. 279-290.
  • Hlebec, Lozar Manfreda, Vehovar (2006): The social support networks of internet users. New media & society,  vol. 8, no. 1, str. 9-32. http://nms.sagepub.com/cgi/reprint/8/1/9.
  • Lozar Manfreda, Berzelak, Vehovar (2006): Programska orodja za družboslovne ankete na spletu. Teor. praksa, let. 43, št. 5-6, str. 792-813. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20065.
  • VEHOVAR, Vasja, ŠKULJ, Damjan, PERMAN, Mihael. Modeliranje obrambnih segmentov. Bilt. Slov. vojs., 8, št. 4, str. 237-244.
  • Lesjak, Vehovar (2005): Factors affecting evaluation of e-business projects. Ind. manage. data syst., no. 4, vol. 105, str. 409-428.
  • Vehovar, Belak, Batagelj, Čikić. Mobile phone surveys: the Slovenian case study. Metodološki zvezki. [Tiskana izd.], str. 1-19, graf. prikazi. http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pub/mz/mz1.1/.
  • Lozar Manfreda, Vehovar, Hlebec (2004): Collecting ego-centred network data via the Web. Metodološki zvezki. [Tiskana izd.], letn. 1, št. 2, str. 295-321. http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pub/mz/mz1.1/.
  • Pratesi, Lozar Manfreda, Biffignandi, Vehovar (2004): List-based web surveys: quality, timeliness, and nonresponse in the steps of the participation flow. J. off. stat., vol. 20, no. 3, str. 451-465.
  • Lesjak, Sulčič, Trunk Širca, Vehovar (2004): Information and communication technology in tertiary education institutions in Slovenia : a prerequisite for e-learning. Issues inf. syst., 5, 1, str. 187-193.
  • Vehovar (2003): E-aktivnosti slovenske države v očeh državljanov. Čas. krit. znan., let. 31, št. 211, str. 119-135.
  • Lesjak, Vehovar, Seymour, Sulčič (2003): Economic evaluation and justification of e-business (project) in Slovenia. Issues inf. syst., 4, 2, str. 549-555.
  • Vehovar, Zaletel, Novak, Arnež, Rutar (2002): Household sample surveys in Slovenia. Stat. Transit., vol. 5, no. 4, str. 671-685.
  • Dolničar, Vukčevič, Kronegger, Vehovar (2002): Digitalni razkorak v Sloveniji. Družbosl. razpr. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], letn. 18, št. 40, str. 83-106. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr40DolnicarV.
  • Lesjak, Vehovar, Bavec, Sulčič (2002): Computer literacy of students in Slovenia : improvements and comparison. Issues inf. syst.,  vol. 3, str. 387-393.
  • Lozar Manfreda, Batagelj, Vehovar (2002): Design of web survey questionnaires: three basic experiments. J. comput.-mediat. commun. (Online). Online edition, vol. 7, no. 3, str. 1-24.
  • Vehovar (2003): Field substitutions redefined. The Survey statistician, no. 48, str. 35-37.
  • Vehovar (2002): Obseg in razširjenost e-poslovanja v Sloveniji. Organizacija (Kranj), letn. 35, št. 7, str. 453.
  • Vehovar, Lozar, Batagelj (2001). Sensitivity of E-commerce measurement to the Survey Instrument. International Journal of Electronic Commerce, Vol 6, 1.
  • Lozar Manfreda, Vehovar, Batagelj (2000): Veljavnost interneta kot anketnega orodja. Teor. praksa, let. 37, št. 6, str. 1035-1051. http://dk.fdv.uni-lj.si/tip/tip20006manf.
  • Kramberger, Vehovar (2000): Regime change and elite dynamics in Slovenia during the 1990s: what can the elite reproduction rates tell us?. V: KRAMBERGER, Anton (ur.). Mechanisms of social differentiation in Slovenia : tematska številka = special issue, Družboslovne razprave, Let. 16, št. 32/33. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede: Slovensko sociološko društvo, 2000, str. 143-180
  • Vehovar, Kogovšek (2000): Measuring new media. Informatica (Ljublj.), 2000, vol. 24, 4, str. 449-452.
  • Vehovar (1999): Merjenje elektronskega poslovanja s pomočjo vzorčnih anket. Uporab. inform. (Ljubl.), vol. 7, št. 2, str. 29-34.
  • Vehovar (1999). Field substitution and unit nonresponse. Journal of official statistics, 1999, vol. 15, 2.
  • Vehovar, Kovačič (1999): Measuring information society : some methodological problems. Informatica (Ljublj.), vol. 23, 4, Spec. issue, str. 461-465.
  • Vehovar (1997): The labour force survey in Slovenia. Stat. Transit., vol. 3, 1, str. 191-199.
  • Vehovar, Zaletel (1997): Sampling in official statistics in Slovenia - development and perspectives. Stat. Transit., vol. 3, 2, str. 301-313.
  • Rubin, Stern, Vehovar (1995): Handling "Don`t know" survey responses: the case of the Slovenian plebiscite. Journal of the American Statistical Association, Vol. 90, 431, str. 822-828.
  • Vehovar, Zaletel (1995): Nonresponse trends in Slovenia. Stat. Transit., vol. 2, 5, str. 775-788.


  KNJIGE:

  • Callegaro, Lozar Manfreda, Vehovar (2015): Web survey methodology. Los Angeles [etc.]: Sage.
  • Brečko, Vehovar (2008): Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri poučevanju in učenju v slovenskih šolah. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
  • Vehovar (2007): Elearning in Slovenia, (Družboslovna informatika / Informacijska družba). Ljubljana: Faculty of Social Sciences.
  • Kalton, Vehovar (2001): Vzorčenje v anketah, (Knjižna zbirka Profesija). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
  • Obersnel Kveder, Kožuh-Novak, Černič Istenič, Šircelj, Vehovar, Rojnik (2001): Fertility and family surveys in countries of the ECE region : standard country report : Slovenia, (Economic studies, no. 10r). New York; Geneva: United Nations.
  • Kožuh-Novak, Obersnel Kveder, Černič Istenič, Šircelj, Vehovar (1998): Rodnostno vedenje Slovencev : nacionalno poročilo. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC.
  • Vehovar, Batagelj, Jarkovič, Kalin, Kozmus, Kramberger, Kraševec, Lozar Manfreda, Oblak, Remec, Škerlep, Trček (1998): Internet v Sloveniji : [projekt RIS '96-'98]. Izola: Desk.
  • Škafar Božič, Arnež, Vehovar, Zaletel (1995): Anketa o tujih turistih v gorskih krajih v Republiki Sloveniji v zimski sezoni 1994/95. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za statistiko.
  • Vehovar, Zeletel (1994): Anketa o kadrovskem potencialu 1994 : vzorec. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Zavod Republike Slovenije za statistiko.
  • Bizilj, Drmaž, Ignjatović, Pirher, Smonkar, Vehovar (1994): Aktivno prebivalstvo - Slovenija 93 - Evropa 91 = Labour force survey results - Slovenia 93 - Europe 91, (Rezultati raziskovanj, št. 607). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za statistiko: = Statistical Office of the Republic of Slovenia.
  • Ignjatović, Smonkar, Svetlik, Vehovar (1993): Employment barometer : Slovenija 92 - Europe 90, (Bilten Centra za družbeno blaginjo, št. 6). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede: = Faculty of Social Sciences, Institute od social Sciences.
  • Vehovar (1993): Anketa o kadrovskem potencialu : vzorec. Ljubljana: FDV, Center za družbeno blaginjo.
  • Ignjatović, Svetlik, Vehovar (1992): Employment barometer : Slovenija in Europe, (Bilten Centra za družbeno blaginjo, št. 4). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede: = Faculty of Social Sciences, Institute od social Sciences.


  POGLAVJA:

  • VEHOVAR, Vasja, BEULLENS, Koen. Cross-national issues in response rates. V: VANNETTE, David L. (ur.), KROSNICK, Jon A. (ur.). The Palgrave handbook of survey research. Cham: Palgrave Macmillan. cop. 2018, str. 29-42, tabele.
  • BERZELAK, Jernej, VEHOVAR, Vasja. Zagotavljanje reprezentativnosti vzorca raziskave PIAAC v Sloveniji. V: JAVRH, Petra (ur.). Spretnosti odraslih. 1. natis. Ljubljana: Andragoški center Slovenije. 2018, str. 181-197, 219, 231, ilustr.
  • VEHOVAR, Vasja, LOZAR MANFREDA, Katja. Overview : online surveys. V: FIELDING, Nigel (ur.). The SAGE handbook of online research methods, (Sage reference). 2nd ed. London [etc.]: SAGE. cop. 2017, str. 143-161, ilustr.
  • VEHOVAR, Vasja, TOEPOEL, Vera, STEINMETZ, Stephanie. Non-probability sampling. V: WOLF, Christof (ur.). The Sage handbook of survey methodology. Los Angeles [etc.]: Sage. cop. 2016, str. 329-345.
  • VEHOVAR, Vasja, PETROVČIČ, Andraž, SLAVEC, Ana. E-social science perspective on survey process : towards an integrated web questionnaire development platform. V: ENGEL, Uwe (ur.). Improving survey methods : lessons from recent research, (European Association of Methodology book series). New York; London: Routledge, 2015, str. 170-183.
  • Slavec, Vehovar (2013): Detecting interviewer's deviant behavior in the Slovenian national readership survey. V: WINKER, Peter (ur.). Interviewers' deviations in surveys : impact, reasons, detection and prevention, (Schriften zur empirischen Wirtschaftsforschung, Bd. 22). Franfurt am Main: P. Lang, 2013, str. 131-144, ilustr.
  • Vehovar, Slavec, Berzelak (2012): Costs and errors in fixed and mobile phone surveys. V: GIDEON, Lior (ur.).Handbook of survey methodology for the social sciences. New York [etc.]: Springer, cop. 2012, str. 277-295, ilustr.
  • Vehovar, Slavec (2012): Preference for mobile interview surveys? : interplay of costs, errors and biases. V: HÄDER, Sabine (ur.).Telephone surveys in Europe : research and practice. Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2012, str. 275-294, ilustr.
  • Petrovčič, Petrič, Vehovar (2011): Network and mobile sociality in personal communities : exploring personal networks of ICT users. V: Ling, Campbell. Mobile communication : bringing us together and tearing us apart. New Brunswick; London: Transaction, str. 181-209.
  • Vehovar, Slavec (2010): Pristranskost zaradi neodgovorov v Evropski družboslovni raziskavi. V: Toš, Muller. Primerjalno družboslovje : metodološki in vsebinski vidiki, (Dokumenti SJM, 17). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, str. 349-374.
  • Petrič, Petrovčič, Vehovar (2010): Communication technology use as a structuration process : exploring the communicative portraits of active users. V: FORTUNATI, Leopoldina (ur.), PETROVČIČ, Andraž (ur.). Interacting with broadband society, (Participation in broadband society, vol. 1). Frankfurt am Main: P. Lang, 2010, str. 47-72, tabele.
  • Vehovar, Petrovčič, Petrič (2009): Prihod mobilnega telefona in analiza družbenih rab v Sloveniji. V: OBLAK, Tanja (ur.), LUTHAR, Breda (ur.). Mobilni telefon in transformacija vsakdana, (Knjižna zbirka Družboslovna informatika / Informacijska družba). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2009, str. 177-208, tabele, graf. prikazi.
  • Vehovar, Berzelak, Lozar Manfreda (2009): The technological revolution in survey data collection. V: Pagani. Encyclopedia of multimedia technology and networking. 2nd ed. Hershey; New York: Information Science Reference, str. 1373-1378.
  • Berzelak, Vehovar (2009): Information technology in survey research. V: Khosrowpour. Encyclopedia of information science and technology. 2nd ed. Hershey; New York: Information Science Reference, str. 2024-2029.
  • Lozar Manfreda, Vehovar (2008): Internet surveys. V: Leeuw, Hox, Dillman. International handbook of survey methodology, (EAM book series). New York; London: L. Erlbaum, str. 264-284.
  • Vehovar, Lozar Manfreda (2008): Overview: online surveys. V: FIELDING, Nigel (ur.). The Sage handbook of online research methods. Los Angeles [etc.]: Sage, 2008, str. 177-194.
  • Vehovar, Lozar Manfreda, Koren (2008): Internet surveys. V: DONSBACH, Wolfgang (ur.), TRAUGOTT, Michael W. (ur.). The Sage handbook of public opinion research. Los Angeles [etc.]: Sage, 2008, str. 271-283.
  • Lozar Manfreda, Vehovar (2008): Internet surveys. V: Leeuw, Hox, Dillman. International handbook of survey methodology, (EAM book series). New York; London: L. Erlbaum, str. 264-284.
  • Vehovar, Zaletel, Seljak (2008): Probabilistic methods in surveys and official statistics. V: Rudas. Handbook of probability : theory and applications. Los Angeles [etc.]: Sage, str. 225-239.
  • Lozar Manfreda, Vehovar (2007): Web survey methodology (WebSM) portal. V: Reynolds. Handbook of research on electronic surveys and measurements. Hershey [etc.]: Idea Group Reference, str. 248-252.
  • Vehovar (2007): Non-response bias in the European social survey. V: Loosveldt, Swyngedouw, Cambre. Measuring meaningful data in social research. Leuven; Voorburg: Acco, str. [335]-356.
  • Vehovar, Petrič (2006): Družboslovna informatika : disciplina v nastajanju. V: Petrič. Znanilci informacijske družbe : 20 let študija družboslovne informatike. V Ljubljani: Katedra za informatiko in metodologijo, FDV, str. [5]-14.
  • Vehovar, Dolničar, Lozar Manfreda (2005): Internet survey methods. V: Best, Radcliff. Polling America : an encyclopedia of public opinion. Westport (Conn.); London: Greenwood, str. 368-374.
  • Vehovar (2005): Percepcija učinkov vlaganj v informacijsko-komunikacijske tehnologije v slovenskih podjetjih. V: Stare, Bučar. Učinki informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, str. 81-97.
  • Vehovar, Dolničar (2003): Benchmarking Internet. V: Bidgioli: Internet Enciclopedia, Wiley.
  • Vehovar, Lozar, Batagelj, Zaletel, (2002). Nonresponse in Web Surveys. In: R. Groves et all (Eds.): Survey Nonresponse. Wiley.
  • Vehovar (2002): Digital divide: global and local principles. V: Hočevar, Trček. Glocal localities. Salzburg: Kulturverlag Polzer, str. 73-88.
  • Vehovar (2001). Prospects of small countries in the age of the Internet. In: EBO, Bosah Louis (ed.). Cyberimperialism?: global relations in the new electronic frontier. Westport, Conn., London: Praeger, 2001, pp. 123-137.
  • Vehovar, Lozar Manfreda, Batagelj (2000): Data collected on the Web. V: KIERS, Henk A. L. (ur.). Data analysis, classification, and related methods, (Studies in classification, data analysis, and knowledge organization). Berlin [etc.]: Springer, cop. 2000, str. 347-352.
  • Vehovar (1998): Merjenje informacijske družbe. V: Gams. Informacijska družba 1998. 1. izd. Ljubljana: Institut Jožef Stefan: DZS, str. 11-19.
  • Vehovar (1994): Anketa o kadrovskem potencialu - pet let kasneje. V: Pirher, Svetlik. Zaposlovanje : približevanje Evropi, (Zbirka Teorija in praksa). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, str. 205-223.
  • Vehovar (1992): Metodologija ankete o kadrovskem potencialu. V: Preželj, Svetlik. Zaposlovanje - perspektive, priložnosti, tveganja : zbornik, (Zbirka Forum, 1). 1. natis. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, str. 211-226.
  • Vehovar (1992): Proučevanje delovne sile v svetu in pri nas. V: Preželj, Svetlik. Zaposlovanje - perspektive, priložnosti, tveganja : zbornik, (Zbirka Forum, 1). 1. natis. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, str. 160-176.

   

  Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

  • Vehovar (2016): Izzivi družboslovne metodologije in statistike. V: MLINAR, Zdravko (ur.). Kakšna sociologija? Za kakšno družbo?, str. 225-227.
  • VEHOVAR, Vasja, PETRIČ, Gregor. Družboslovna informatika : disciplina v nastajanju. V: PETRIČ, Gregor (ur.). Znanilci informacijske družbe : 20 let študija družboslovne informatike. V Ljubljani: Katedra za informatiko in metodologijo, FDV. 2006, str. [5]-14.
  • VEHOVAR, Vasja. Anketa o kadrovskem potencialu - pet let kasneje. V: PIRHER, Sonja (ur.), SVETLIK, Ivan (ur.). Zaposlovanje : približevanje Evropi, (Zbirka Teorija in praksa). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 1994, str. 205-223.
  • VEHOVAR, Vasja. Proučevanje delovne sile v svetu in pri nas. V: PREŽELJ, Branka (ur.), SVETLIK, Ivan (ur.). Zaposlovanje - perspektive, priložnosti, tveganja : zbornik, (Zbirka Forum, 1). 1. natis. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče. 1992, str. 160-176.
  • VEHOVAR, Vasja. Metodologija ankete o kadrovskem potencialu. V: PREŽELJ, Branka (ur.), SVETLIK, Ivan (ur.). Zaposlovanje - perspektive, priložnosti, tveganja : zbornik, (Zbirka Forum, 1). 1. natis. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče. 1992, str. 211-226, ilustr. [COBISS.SI-ID 15667805]


  Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

  • VEHOVAR, Vasja. Izzivi procesa reakreditacije študijskih programov FDV. V: KALIN GOLOB, Monika (ur.). Odgovornost za razvoj družboslovja : deset let prenovljenih programov Fakultete za družbene vede, (Knjižna zbirka Stičišča). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 2016, str. 95-112.


  Celoteni izpis tekoče bibliografije je dostopen v:  Osebna bibliografija