prof. dr. Vasja Vehovar

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Vasja Vehovar, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-297
  Email: is.jl-inu.vdf@ravohev.ajsav
  Govorilne in uradne ure:

  Vsak torek: 12:00-13.30 v A111

  V torek, 26. 2. 2019, govorilne ure ODPADEJO!  Prostor:
  A 111
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Analiza nominalnih spremenljivk
  Anketna metodologija
  Delovanje na področju družboslovne informatike
  Diplomski seminar - DI-UNI
  Diplomski seminar - DI-VSP
  Praksa - DI-UNI
  Praksa - DI-VSP

  Podiplomski študij
  Delovanje na področju družboslovne informatike
  Ekspertna področja:
  Spletne ankete, anketna metodologija, informacijska družba

  Diplome in magisteriji 2018/2019:
  1. Časovna distanca: Evalvacija spletnih aplikacij www.gaptimer.eu in www.timedistance.net (v somentorstvu s prof. Sicherlom, glej tudi Sicherl, 2014; Sicherl, 2015; Sicherl, 2016);
  2. Študentske ankete: vsebinski in metodološki izzivi na nivoju FDV, UL in globalno (glej vire tukaj ul.1ka.si);
  3. Odprtokodna orodja za spletno anketiranje;
  4. Orodja za spletno anketiranje v slovenskih organizacijah;
  5. Mobilne spletne ankete in aplikacije;
  6. Spolna zloraba otrok na spletu: vsebinski in metodološki vidiki merjenja prevalence v populaciji, pristopi k odkrivanju (npr. spletno-oko) in preprečevanju (stopitnow);
  7. Vidiki sovražnega govora - pravni, metodološki, sociološki (glej Spletno oko)
  8. Anketno merjenje obsega akademske nepoštenosti v družboslovnem raziskovanju (EU code);
  9. Diplomiranje kot projektno-metodološki proces (diplomiranje.si).

  Podrobnosti so tukaj.

  Mentoriranje: 
  Možne teme diplomskih in magistrskih del
  Možne teme doktorskih disertacij
  Spisek diplomantov in magisterijev (bolonjski študij)
  Spisek doktoratov in znanstvenih magisterijev
  Priporočila za pisanje diplom in magisterijev

 • Dr. Vasja Vehovar (1958) je redni profesor na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede, kjer poučuje tako na dodiplomski (Analiza nominalnih spremenljivk, Anketna metodologija, Diplomski seminar, Metodološki praktikum in Praksa) kot tudi na podiplomski stopnji (Nove tehnologije v družboslovnem raziskovanju, Praktiku spletnega načrtovanja, Raziskovalni seminar in Spremljanje informacijske družbe).

  Njegova raziskovalna področja so predvsem indikatorji informacijske družbe, statistika in anketna metodologija. Od leta 1996 vodi akademski neprofitni projekt RIS (Raba Interneta v Sloveniji), ki proučuje družboslovne vidike informacijske tehnologije, predvsem interneta ter tudi poslovne vidike rabe interneta. V letih od 2003 do2005 je koordiniral EU projekt 5. okvirnega programa WebSM (Web Survey Methodology), od začetka leta 2010 pa koordinira EU projekt 7EU-VET (Detailed Methodological Approach to understanding the VET education) tipa LLP. Poleg tega se je v letu 2010 začel izvajati tudi partnerski projekt 7. okvirnega programa PROGR-EAST (Innovative PROcurement techniques to support the GRowth of competitiveness for public services in EASTern Europe).

  Izobrazba:

  • 1995 Doktorat, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani. PDF
  • 1993 MA in Social Science Data Analysis, University of Essex, UK
  • 1992 Diploma podiplomskega študija analiza družboslovnih podatkov, University of Essex, UK
  • 1992 Specializacija v vzorčenju, Inštitut za družbeno raziskovanje, University of Michigan, USA
  • 1991 Magisterij, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • 1985 Diploma, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija
  • 1984 Diploma, Fakulteta za matematiko, Univerza v Ljubljani, Slovenija
  • 1976 Gimnazija Veno Pilon, Ajdovščina, Slovenija

  Zaposlitev:

  • 2006 - Redni profesor, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija
  • 2000 - 2006 Izredni profesor, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija
  • 1998 Fullbrightov štipendist, Inštitut za družbeno raziskovanje, University of Michigan, USA
  • 1994 - 1999 Docent, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija
  • 1988 - 1994 Asistent - učitelj, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija
  • 1986 - 1988 Svetovalec za statistiko znanosti in tehnologije, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Slovenija
 • Nekaj pomembnejših publikacij:

  KNJIGE:

  • Callegaro, Lozar Manfreda, Vehovar (2015): Web survey methodology. Los Angeles [etc.]: Sage.
  • Brečko, Vehovar (2008): Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri poučevanju in učenju v slovenskih šolah. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
  • Vehovar (2007): Elearning in Slovenia, (Družboslovna informatika / Informacijska družba). Ljubljana: Faculty of Social Sciences.
  • Kalton, Vehovar (2001): Vzorčenje v anketah, (Knjižna zbirka Profesija). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
  • Obersnel Kveder, Kožuh-Novak, Černič Istenič, Šircelj, Vehovar, Rojnik (2001): Fertility and family surveys in countries of the ECE region : standard country report : Slovenia, (Economic studies, no. 10r). New York; Geneva: United Nations.
  • Kožuh-Novak, Obersnel Kveder, Černič Istenič, Šircelj, Vehovar (1998): Rodnostno vedenje Slovencev : nacionalno poročilo. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC.
  • Vehovar, Batagelj, Jarkovič, Kalin, Kozmus, Kramberger, Kraševec, Lozar Manfreda, Oblak, Remec, Škerlep, Trček (1998): Internet v Sloveniji : [projekt RIS '96-'98]. Izola: Desk.
  • Škafar Božič, Arnež, Vehovar, Zaletel (1995): Anketa o tujih turistih v gorskih krajih v Republiki Sloveniji v zimski sezoni 1994/95. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za statistiko.
  • Vehovar, Zeletel (1994): Anketa o kadrovskem potencialu 1994 : vzorec. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Zavod Republike Slovenije za statistiko.
  • Bizilj, Drmaž, Ignjatović, Pirher, Smonkar, Vehovar (1994): Aktivno prebivalstvo - Slovenija 93 - Evropa 91 = Labour force survey results - Slovenia 93 - Europe 91, (Rezultati raziskovanj, št. 607). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za statistiko: = Statistical Office of the Republic of Slovenia.
  • Ignjatović, Smonkar, Svetlik, Vehovar (1993): Employment barometer : Slovenija 92 - Europe 90, (Bilten Centra za družbeno blaginjo, št. 6). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede: = Faculty of Social Sciences, Institute od social Sciences.
  • Vehovar (1993): Anketa o kadrovskem potencialu : vzorec. Ljubljana: FDV, Center za družbeno blaginjo.
  • Ignjatović, Svetlik, Vehovar (1992): Employment barometer : Slovenija in Europe, (Bilten Centra za družbeno blaginjo, št. 4). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede: = Faculty of Social Sciences, Institute od social Sciences.

  POGLAVJA:

  • VEHOVAR, Vasja, LOZAR MANFREDA, Katja. Overview : online surveys. V: FIELDING, Nigel (ur.). The SAGE handbook of online research methods, (Sage reference). 2nd ed. London [etc.]: SAGE. cop. 2017, str. 143-161, ilustr.
  • VEHOVAR, Vasja, TOEPOEL, Vera, STEINMETZ, Stephanie. Non-probability sampling. V: WOLF, Christof (ur.). The Sage handbook of survey methodology. Los Angeles [etc.]: Sage. cop. 2016, str. 329-345.
  • VEHOVAR, Vasja, PETROVČIČ, Andraž, SLAVEC, Ana. E-social science perspective on survey process : towards an integrated web questionnaire development platform. V: ENGEL, Uwe (ur.). Improving survey methods : lessons from recent research, (European Association of Methodology book series). New York; London: Routledge, 2015, str. 170-183.
  • Slavec, Vehovar (2013): Detecting interviewer's deviant behavior in the Slovenian national readership survey. V: WINKER, Peter (ur.). Interviewers' deviations in surveys : impact, reasons, detection and prevention, (Schriften zur empirischen Wirtschaftsforschung, Bd. 22). Franfurt am Main: P. Lang, 2013, str. 131-144, ilustr.
  • Vehovar, Slavec, Berzelak (2012): Costs and errors in fixed and mobile phone surveys. V: GIDEON, Lior (ur.).Handbook of survey methodology for the social sciences. New York [etc.]: Springer, cop. 2012, str. 277-295, ilustr.
  • Vehovar, Slavec (2012): Preference for mobile interview surveys? : interplay of costs, errors and biases. V: HÄDER, Sabine (ur.).Telephone surveys in Europe : research and practice. Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2012, str. 275-294, ilustr.
  • Petrovčič, Petrič, Vehovar (2011): Network and mobile sociality in personal communities : exploring personal networks of ICT users. V: Ling, Campbell. Mobile communication : bringing us together and tearing us apart. New Brunswick; London: Transaction, str. 181-209.
  • Vehovar, Slavec (2010): Pristranskost zaradi neodgovorov v Evropski družboslovni raziskavi. V: Toš, Muller. Primerjalno družboslovje : metodološki in vsebinski vidiki, (Dokumenti SJM, 17). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, str. 349-374.
  • Petrič, Petrovčič, Vehovar (2010): Communication technology use as a structuration process : exploring the communicative portraits of active users. V: FORTUNATI, Leopoldina (ur.), PETROVČIČ, Andraž (ur.). Interacting with broadband society, (Participation in broadband society, vol. 1). Frankfurt am Main: P. Lang, 2010, str. 47-72, tabele.
  • Vehovar, Petrovčič, Petrič (2009): Prihod mobilnega telefona in analiza družbenih rab v Sloveniji. V: OBLAK, Tanja (ur.), LUTHAR, Breda (ur.). Mobilni telefon in transformacija vsakdana, (Knjižna zbirka Družboslovna informatika / Informacijska družba). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2009, str. 177-208, tabele, graf. prikazi.
  • Vehovar, Berzelak, Lozar Manfreda (2009): The technological revolution in survey data collection. V: Pagani. Encyclopedia of multimedia technology and networking. 2nd ed. Hershey; New York: Information Science Reference, str. 1373-1378.
  • Berzelak, Vehovar (2009): Information technology in survey research. V: Khosrowpour. Encyclopedia of information science and technology. 2nd ed. Hershey; New York: Information Science Reference, str. 2024-2029.
  • Lozar Manfreda, Vehovar (2008): Internet surveys. V: Leeuw, Hox, Dillman. International handbook of survey methodology, (EAM book series). New York; London: L. Erlbaum, str. 264-284.
  • Vehovar, Lozar Manfreda (2008): Overview: online surveys. V: FIELDING, Nigel (ur.). The Sage handbook of online research methods. Los Angeles [etc.]: Sage, 2008, str. 177-194.
  • Vehovar, Lozar Manfreda, Koren (2008): Internet surveys. V: DONSBACH, Wolfgang (ur.), TRAUGOTT, Michael W. (ur.). The Sage handbook of public opinion research. Los Angeles [etc.]: Sage, 2008, str. 271-283.
  • Lozar Manfreda, Vehovar (2008): Internet surveys. V: Leeuw, Hox, Dillman. International handbook of survey methodology, (EAM book series). New York; London: L. Erlbaum, str. 264-284.
  • Vehovar, Zaletel, Seljak (2008): Probabilistic methods in surveys and official statistics. V: Rudas. Handbook of probability : theory and applications. Los Angeles [etc.]: Sage, str. 225-239.
  • Lozar Manfreda, Vehovar (2007): Web survey methodology (WebSM) portal. V: Reynolds. Handbook of research on electronic surveys and measurements. Hershey [etc.]: Idea Group Reference, str. 248-252.
  • Vehovar (2007): Non-response bias in the European social survey. V: Loosveldt, Swyngedouw, Cambre. Measuring meaningful data in social research. Leuven; Voorburg: Acco, str. [335]-356.
  • Vehovar, Petrič (2006): Družboslovna informatika : disciplina v nastajanju. V: Petrič. Znanilci informacijske družbe : 20 let študija družboslovne informatike. V Ljubljani: Katedra za informatiko in metodologijo, FDV, str. [5]-14.
  • Vehovar, Dolničar, Lozar Manfreda (2005): Internet survey methods. V: Best, Radcliff. Polling America : an encyclopedia of public opinion. Westport (Conn.); London: Greenwood, str. 368-374.
  • Vehovar (2005): Percepcija učinkov vlaganj v informacijsko-komunikacijske tehnologije v slovenskih podjetjih. V: Stare, Bučar. Učinki informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, str. 81-97.
  • Vehovar, Dolničar (2003): Benchmarking Internet. V: Bidgioli: Internet Enciclopedia, Wiley.
  • Vehovar, Lozar, Batagelj, Zaletel, (2002). Nonresponse in Web Surveys. In: R. Groves et all (Eds.): Survey Nonresponse. Wiley.
  • Vehovar (2002): Digital divide: global and local principles. V: Hočevar, Trček. Glocal localities. Salzburg: Kulturverlag Polzer, str. 73-88.
  • Vehovar (2001). Prospects of small countries in the age of the Internet. In: EBO, Bosah Louis (ed.). Cyberimperialism?: global relations in the new electronic frontier. Westport, Conn., London: Praeger, 2001, pp. 123-137.
  • Vehovar, Lozar Manfreda, Batagelj (2000): Data collected on the Web. V: KIERS, Henk A. L. (ur.). Data analysis, classification, and related methods, (Studies in classification, data analysis, and knowledge organization). Berlin [etc.]: Springer, cop. 2000, str. 347-352.
  • Vehovar (1998): Merjenje informacijske družbe. V: Gams. Informacijska družba 1998. 1. izd. Ljubljana: Institut Jožef Stefan: DZS, str. 11-19.
  • Vehovar (1994): Anketa o kadrovskem potencialu - pet let kasneje. V: Pirher, Svetlik. Zaposlovanje : približevanje Evropi, (Zbirka Teorija in praksa). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, str. 205-223.
  • Vehovar (1992): Metodologija ankete o kadrovskem potencialu. V: Preželj, Svetlik. Zaposlovanje - perspektive, priložnosti, tveganja : zbornik, (Zbirka Forum, 1). 1. natis. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, str. 211-226.
  • Vehovar (1992): Proučevanje delovne sile v svetu in pri nas. V: Preželj, Svetlik. Zaposlovanje - perspektive, priložnosti, tveganja : zbornik, (Zbirka Forum, 1). 1. natis. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, str. 160-176.

  ČLANKI:

  • SENDELBAH, Anže, VEHOVAR, Vasja, SLAVEC, Ana, PETROVČIČ, Andraž. Investigating respondent multitasking in web surveys using paradata. Computers in human behavior, ISSN 0747-5632. [Print ed.], Feb. 2016, vol. 55, str. 777-787.
  • PETROVČIČ, Andraž, FORTUNATI, Leopoldina, VEHOVAR, Vasja, KAVČIČ, Matic, DOLNIČAR, Vesna. Mobile phone communication in social support networks of older adults in Slovenia. Telematics and informatics, ISSN 0736-5853, Nov. 2015, vol. 32, no. 4, str. 642-655.
  • Dolničar, Prevodnik, Vehovar (2014): Measuring the dynamics of information societies : empowering stakeholders amid the digital divide. The Information society, ISSN 0197-2243, 2014, vol. 30, no. 3, str. 212-228.
  • Prevodnik, Vehovar (2014): Presenting dynamics of social phenomena : should we use absolute, relative or time differences?.Quality & quantity, ISSN 0033-5177, 2014, vol. 48, no. 2, str. 799-816.
  • Prevodnik, Dolničar, Vehovar (2014): Interpreting the dynamics of social indicators : methodological issues related to absolute, relative, and time differences.Social indicators research, ISSN 1573-0921, 14. jan. 2014.
  • Petrovčič, Vehovar, Žiberna (2012): Posting, quoting, and replying : a comparison of methodological approaches to measure communication ties in web forums.Quality & quantity, ISSN 0033-5177, Apr. 2012, vol. 46, no. 3, str. 829-854.
  • Vehovar, Motl, Mihelič, Berčič, Petrovčič (2012): Zaznava sovražnega govora na slovenskem spletu.Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, jan.-feb. 2012, letn. 49, št. 1, str. 171-189, 233-234.
  • Berce, Vehovar, Slavec, Vintar (2011): Pan-European services in Slovenia.Electronic journal of e-government, ISSN 1479-439X, Dec. 2011, vol. 9, no. 2, str. 122-131.
  • Petrič, Petrovčič, Vehovar (2011): Social uses of interpersonal communication technologies in a complex media environment.European journal of communication, ISSN 0267-3231, Jun. 2011, vol. 26, no. 2, str. 116-132.
  • Rojko, Lesjak, Vehovar (2011): Information communication technology spending in (2008-) economic crisis.Industrial management + data systems, ISSN 0263-5577, 2011, no. 3, vol. 111, str. 391-409.
  • Ala-Mutka, Vehovar et al. (2010): Status and developments of elearning in the EU10 member states : the cases of Estonia, Hungary and Slovenia.European journal of education, ISSN 0141-8211. [Print ed.], 2010, vol. 45, no. 3, str. 494-513.
  • Vehovar, Berzelak, Lozar Manfreda (2010): Mobile phones in an environment of competing survey modes : applying metric for evaluation of costs and errors. Soc. sci. comput. rev., vol. 28, no. 3, str. 303-318.
  • Petrič, Petrovčič, Vehovar (2011): Social uses of interpersonal communication technologies in a complex media environment. Eur. j. commun. (Lond.), vol. 26, no. 2, str. 116-132.
  • Rojko, Lesjak, Vehovar (2011): Information communication technology spending in (2008-) economic crisis. Ind. manage. data syst., no. 3, vol. 111, str. 391-409.
  • Petrovčič, Vehovar, Žiberna (2011): Posting, quoting, and replying : a comparison of methodological approaches to measure communication ties in webforums. Qual. quant., 26 str.
  • Ala-Mutka, Vehovar (2010): Status and developments of elearning in the EU10 member states : the cases of Estonia, Hungary and Slovenia. Eur. j. educ.. [Print ed.], 2010, vol. 45, no. 3, str. 494-513, tabele, graf. prikazi.
  • Lobe, Vehovar (2009): Towards a flexible online mixed method design with a feedback loop. Qual. quant., Jul. 2009, vol. 43, no. 4, str. 585-597, ilustr. http://www.springerlink.com/content/c534.
  • Billet, Vehovar (2009): Non-response bias in cross-national surveys : designs for detection and adjustment in the ESS. Ask (Warsz.), 2009, vol. 18, no. 1, str. 3-43, ilustr.
  • Berce, Lanfranco, Vehovar (2008): eGovernance: information and communication technology, knowlede management and learning organisation culture. Informatica (Ljublj.), vol. 32, no. 2, str. 189-205.
  • Škulj, Vehovar, Štamfelj (2008): The modelling of manpower by Markov chains - a case study of the Slovenian armed forces. Informatica (Ljublj.), vol. 32, no. 3, str. 289-297.
  • Lozar Manfreda, Bosnjak, Berzelak, Haas, Vehovar (2008): Web surveys versus other survey modes : a meta-analysis comparing response rates. Int. j. mark. res., vol. 50, no. 1, str. 79-104.
  • Vehovar, Lozar Manfreda, Koren, Hlebec (2008): Measuring ego-centered social networks on the web: questionnaire design issues. Soc. networks. [Print ed.], vol. 30, no. 3, str. 213-222.
  • Štamfelj, Vehovar, Škulj, Doušak (2008): Kadrovska struktura Slovenske vojske : scenariji in projekcije = Personnel structure of the Slovenian armed forces : scenarios and projections. Bilt. Slov. vojs., letn. 10, št. 4, str. 175-198.
  • Vehovar, Lesjak (2007): Characteristics and impacts of ICT investments : perceptions among managers. Ind. manage. data syst., no. 4, vol. 107, str. 537-550.
  • Callegaro, Vehovar (2007): Fitting disposition codes to mobile phone surveys : experiences from studies in Finland, Slovenia and the USA. J. R. Stat. Soc., Ser. A Stat. soc. (Print). [Print ed.], no. 3, vol. 170, str. 647-670.
  • Vehovar, Sicherl, Husing, Dolničar (2006): Methodological challenges of digital divide measurements. Inf. soc., vol. 22, no. 5, str. 279-290.
  • Hlebec, Lozar Manfreda, Vehovar (2006): The social support networks of internet users. New media & society,  vol. 8, no. 1, str. 9-32. http://nms.sagepub.com/cgi/reprint/8/1/9.
  • Lozar Manfreda, Berzelak, Vehovar (2006): Programska orodja za družboslovne ankete na spletu. Teor. praksa, let. 43, št. 5-6, str. 792-813. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20065.
  • VEHOVAR, Vasja, ŠKULJ, Damjan, PERMAN, Mihael. Modeliranje obrambnih segmentov. Bilt. Slov. vojs., 8, št. 4, str. 237-244.
  • Lesjak, Vehovar (2005): Factors affecting evaluation of e-business projects. Ind. manage. data syst., no. 4, vol. 105, str. 409-428.
  • Vehovar, Belak, Batagelj, Čikić. Mobile phone surveys: the Slovenian case study. Metodološki zvezki. [Tiskana izd.], str. 1-19, graf. prikazi. http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pub/mz/mz1.1/.
  • Lozar Manfreda, Vehovar, Hlebec (2004): Collecting ego-centred network data via the Web. Metodološki zvezki. [Tiskana izd.], letn. 1, št. 2, str. 295-321. http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pub/mz/mz1.1/.
  • Pratesi, Lozar Manfreda, Biffignandi, Vehovar (2004): List-based web surveys: quality, timeliness, and nonresponse in the steps of the participation flow. J. off. stat., vol. 20, no. 3, str. 451-465.
  • Lesjak, Sulčič, Trunk Širca, Vehovar (2004): Information and communication technology in tertiary education institutions in Slovenia : a prerequisite for e-learning. Issues inf. syst., 5, 1, str. 187-193.
  • Vehovar (2003): E-aktivnosti slovenske države v očeh državljanov. Čas. krit. znan., let. 31, št. 211, str. 119-135.
  • Lesjak, Vehovar, Seymour, Sulčič (2003): Economic evaluation and justification of e-business (project) in Slovenia. Issues inf. syst., 4, 2, str. 549-555.
  • Vehovar, Zaletel, Novak, Arnež, Rutar (2002): Household sample surveys in Slovenia. Stat. Transit., vol. 5, no. 4, str. 671-685.
  • Dolničar, Vukčevič, Kronegger, Vehovar (2002): Digitalni razkorak v Sloveniji. Družbosl. razpr. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], letn. 18, št. 40, str. 83-106. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr40DolnicarV.
  • Lesjak, Vehovar, Bavec, Sulčič (2002): Computer literacy of students in Slovenia : improvements and comparison. Issues inf. syst.,  vol. 3, str. 387-393.
  • Lozar Manfreda, Batagelj, Vehovar (2002): Design of web survey questionnaires: three basic experiments. J. comput.-mediat. commun. (Online). Online edition, vol. 7, no. 3, str. 1-24.
  • Vehovar (2003): Field substitutions redefined. The Survey statistician, no. 48, str. 35-37.
  • Vehovar (2002): Obseg in razširjenost e-poslovanja v Sloveniji. Organizacija (Kranj), letn. 35, št. 7, str. 453.
  • Vehovar, Lozar, Batagelj (2001). Sensitivity of E-commerce measurement to the Survey Instrument. International Journal of Electronic Commerce, Vol 6, 1.
  • Lozar Manfreda, Vehovar, Batagelj (2000): Veljavnost interneta kot anketnega orodja. Teor. praksa, let. 37, št. 6, str. 1035-1051. http://dk.fdv.uni-lj.si/tip/tip20006manf.
  • Kramberger, Vehovar (2000): Regime change and elite dynamics in Slovenia during the 1990s: what can the elite reproduction rates tell us?. V: KRAMBERGER, Anton (ur.). Mechanisms of social differentiation in Slovenia : tematska številka = special issue, Družboslovne razprave, Let. 16, št. 32/33. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede: Slovensko sociološko društvo, 2000, str. 143-180
  • Vehovar, Kogovšek (2000): Measuring new media. Informatica (Ljublj.), 2000, vol. 24, 4, str. 449-452.
  • Vehovar (1999): Merjenje elektronskega poslovanja s pomočjo vzorčnih anket. Uporab. inform. (Ljubl.), vol. 7, št. 2, str. 29-34.
  • Vehovar (1999). Field substitution and unit nonresponse. Journal of official statistics, 1999, vol. 15, 2.
  • Vehovar, Kovačič (1999): Measuring information society : some methodological problems. Informatica (Ljublj.), vol. 23, 4, Spec. issue, str. 461-465.
  • Vehovar (1997): The labour force survey in Slovenia. Stat. Transit., vol. 3, 1, str. 191-199.
  • Vehovar, Zaletel (1997): Sampling in official statistics in Slovenia - development and perspectives. Stat. Transit., vol. 3, 2, str. 301-313.
  • Rubin, Stern, Vehovar (1995): Handling "Don`t know" survey responses: the case of the Slovenian plebiscite. Journal of the American Statistical Association, Vol. 90, 431, str. 822-828.
  • Vehovar, Zaletel (1995): Nonresponse trends in Slovenia. Stat. Transit., vol. 2, 5, str. 775-788.

  Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

  • Vehovar (2016): Izzivi družboslovne metodologije in statistike. V: MLINAR, Zdravko (ur.). Kakšna sociologija? Za kakšno družbo?, str. 225-227.
  • VEHOVAR, Vasja, PETRIČ, Gregor. Družboslovna informatika : disciplina v nastajanju. V: PETRIČ, Gregor (ur.). Znanilci informacijske družbe : 20 let študija družboslovne informatike. V Ljubljani: Katedra za informatiko in metodologijo, FDV. 2006, str. [5]-14.
  • VEHOVAR, Vasja. Anketa o kadrovskem potencialu - pet let kasneje. V: PIRHER, Sonja (ur.), SVETLIK, Ivan (ur.). Zaposlovanje : približevanje Evropi, (Zbirka Teorija in praksa). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 1994, str. 205-223.
  • VEHOVAR, Vasja. Proučevanje delovne sile v svetu in pri nas. V: PREŽELJ, Branka (ur.), SVETLIK, Ivan (ur.). Zaposlovanje - perspektive, priložnosti, tveganja : zbornik, (Zbirka Forum, 1). 1. natis. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče. 1992, str. 160-176.
  • VEHOVAR, Vasja. Metodologija ankete o kadrovskem potencialu. V: PREŽELJ, Branka (ur.), SVETLIK, Ivan (ur.). Zaposlovanje - perspektive, priložnosti, tveganja : zbornik, (Zbirka Forum, 1). 1. natis. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče. 1992, str. 211-226, ilustr. [COBISS.SI-ID 15667805]


  Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

  • VEHOVAR, Vasja. Izzivi procesa reakreditacije študijskih programov FDV. V: KALIN GOLOB, Monika (ur.). Odgovornost za razvoj družboslovja : deset let prenovljenih programov Fakultete za družbene vede, (Knjižna zbirka Stičišča). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 2016, str. 95-112.


  Celoteni izpis tekoče bibliografije je dostopen v:  Osebna bibliografija