Skoči do osrednje vsebine

Status starša

Pogoji za pridobitev statusa študenta, študentke starša

Študent pridobi posebni status starša (status matere, očeta) z rojstvom otroka, v kolikor je imel študent v času živorojenega otroka tudi status študenta (v letu rojstva otroka je bil študent vpisan v študijski program in letnik). 

Kot ustrezno dokazilo šteje izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka iz upravne enote.

Pravico do pridobitve statusa starša (statusa matere, očeta) imajo tudi študenti, ki negujejo dolgotrajno bolnega, telesno poškodovanega otroka ali otroka s posebnimi potrebami oz. če je oseba samohranilec. Vlogi za pridobitev statusa starša priloži študent kot ustrezno dokazilo odločbo CSD za dodatek za nego ali odločbo ZPIZ-a o dodatku za pomoč in postrežbo.