Skoči do osrednje vsebine

Posebni status - status starša (matere/očeta)

Pogoji za pridobitev statusa starša

Študent pridobi posebni status starša -  matere/očeta, če ima otroka, ki še ni vključen v obvezno šolanje ali/in se mu v času študija  rodi otrok.

Študentu staršu, ki se mu v času študija  rodi otrok, ima pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega rojenega otroka.

Kot ustrezno dokazilo šteje izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka iz upravne enote (rojstni list otroka).

Vlogo za pridobitev statusa starša lahko vloži študent na prvi, drugi ali tretji stopnji študija prek spletnega referata.