Skoči do osrednje vsebine

Fakulteta za družbene vede prejela certifikat Športnikom prijazno izobraževanje

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) nam je 11. 2. 2019 dodelil certifikat Športnikom prijazno izobraževanje.

Sklep o dodelitvi certifikata Športnikom prijazno izobraževanje je bil na predlog Ekspertne skupine certifikata Športnikom prijazno izobraževanje in Strokovnega sveta za vrhunski šport, potrjen na  korespondenčni seji Izvršnega odbora OKS-ZŠZ, dne 11. 2. 2019.

Več o tem na spletni strani OKS-ZŠZ.

 

Status študenta kategoriziranega športnika/trenerja kategoriziranih špornikov; status študentke kategorizirane športnice/trenerke kategoriziranih športnikov

Pogoji za pridobitev statusa študenta kategoriziranega športnika/trenerja kategoriziranih športnikov; študentke kategorizirane športnice/trenerke kategoriziranih športnikov

Kategoriziran športnik je tisti športnik, ki si je na podlagi kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije (v nadaljevanju OKS) pridobil eno od naslednjih kategorizacij:športnik svetovnega razreda;

 • športnik olimpijskega razreda;
 • športnik svetovnega razreda;
 • športnik mednarodnega razreda;
 • športnik perspektivnega razreda;
 • športnik državnega razreda;
 • športnik mladinskega razreda;
 • status trenerja.

Kot ustrezna dokazila štejejo:

 • dokazilo o kategorizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije (v nadaljevanju OKS) v naziv športnika olimpijskega, svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, državnega ali mladinskega razreda oz. enakovredno potrdilo iz tujine;
 • dokazilo nacionalne športne zveze oz. enakovredno potrdilo iz tujine o vrhunskih dosežkih na nacionalni ali mednarodni ravni v športnih panogah in disciplinah;
 • dokazilo o imenovanju študenta s strani posamezne nacionalne  športne zveze za trenerja reprezentance ali posameznega kategoriziranega  športnika;
 • dokazilo o vrhunskih dosežkih športnika invalida s strani Zveze za šport invalidov Slovenije Paraolimpijskega komiteja Slovenije o športnih dosežkih na državni ali mednarodni ravni ali potrdilo nacionalne športne zveze o športnih dosežkih na nacionalni ali mednarodni ravni.

Študentu športniku ali študentu trenerju se lahko na podlagi dokazil in Navodil o posebnih pogojih izobraževanja kategoriziranih športnikov in  trenerjev kategoriziranih športnikov FDV dodeli:

 • status športnika A;
 • status športnika B.

O dodelitvi statusa študenta športnika in študenta trenerja odloča Komisija za študijske zadeve FDV, ki s sklepom dodeli študentu pravico do posebnega statusa do konca študijskega leta, v katerem poteče izpolnjevanje pogojev. 

Študenti s statusom športnika in statusom trenerja imajo na FDV tudi učitelja tutorja študentov športnikov, na katerega se lahko obrnejo pri usklajevanju športnih in študijskih obveznosti.