Skoči do osrednje vsebine

Fakulteta za družbene vede prejela certifikat Športnikom prijazno izobraževanje

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) nam je 11. 2. 2019 dodelil certifikat Športnikom prijazno izobraževanje.

Sklep o dodelitvi certifikata Športnikom prijazno izobraževanje je bil na predlog Ekspertne skupine certifikata Športnikom prijazno izobraževanje in Strokovnega sveta za vrhunski šport, potrjen na  korespondenčni seji Izvršnega odbora OKS-ZŠZ, dne 11. 2. 2019.

Več o tem na spletni strani OKS-ZŠZ.

 

Status študenta športnika, študentke športnice in status trenerja, trenerke

Pogoji za pridobitev statusa študenta športnika, študentke športnice in trenerja, trenerke

Kategoriziran športnik je tisti športnik, ki si je na podlagi kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije (v nadaljevanju OKS) pridobil eno od naslednjih kategorizacij:

 • športnik svetovnega razreda;
 • športnik mednarodnega razreda;
 • športnik perspektivnega razreda;
 • športnik državnega razreda;
 • športnik mladinskega razreda;
 • status trenerja.

Kot ustrezna dokazila štejejo:

 • dokazilo o kategorizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije (v nadaljevanju OKS) v naziv športnika olimpijskega, svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, državnega ali mladinskega razreda oz. enakovredno potrdilo iz tujine;
 • dokazilo nacionalne športne zveze oz. enakovredno potrdilo iz tujine o vrhunskih dosežkih na nacionalni ali mednarodni ravni v športnih panogah in disciplinah;
 • dokazilo o imenovanju študenta s strani nacionalne  športne zveze za trenerja reprezentance ali posameznega kategoriziranega  športnika;
 • dokazilo o vrhunskih dosežkih športnika invalida s strani Zveze za šport invalidov Slovenije Paraolimpijskega komiteja Slovenije o športnih dosežkih na državni ali mednarodni ravni ali potrdilo nacionalne športne zveze o športnih dosežkih na nacionalni ali mednarodni ravni.

Študentu športniku ali študentu trenerju se lahko na podlagi dokazil in Navodil o posebnih pogojih izobraževanja kategoriziranih športnikov in  trenerjev kategoriziranih športnikov FDV dodeli:

 • status športnika A;
 • status športnika B.

O dodelitvi statusa študenta športnika in študenta trenerja odloča Komisija za študijske zadeve FDV, ki s sklepom dodeli študentu pravico do posebnega statusa do konca študijskega leta, v katerem poteče izpolnjevanje pogojev. 

Študenti s statusom športnika in statusom trenerja imajo na FDV tudi učitelja tutorja študentov športnikov, na katerega se lahko obrnejo pri usklajevanju športnih in študijskih obveznosti.