Skoči do osrednje vsebine

Pomoč uporabnikom - zaposleni

Nov način prijave v spletni referat

Obveščamo vas, da se bo po 15. juliju spremenil način prijave v spletni referat. Poenotil se bo z vsemi ostalimi prijavami, kot so elektronska pošta, aplikacija prisotnosti, intranet portal. Staro uporabniško ime »ime_priimek« in geslo, ki ste ga uporabljali za dostop do spletnega referata, boste zamenjali z obstoječim, ki ga že uporabljate za elektronsko pošto, prijavo v računalnik in prisotnost, torej »priimek_in_prva_črka_imena« ter ustrezno geslo.

Vse zunanje sodelavce bomo obravnavali individualno, obrnite se na is.jl-inu.vdf@ksedpleh.

Ker bo prehodno obdobje med 15. in 25. julijem, lahko prihaja do občasnih motenj pri delovanju, zato vas prosimo za razumevanje.

Kje dobim podatke o prijavi v računalniški sistem FDV?

Podatke dobimo v kadrovski službi, pripravi pa jih računalniški center.
Politika uporabniški imen je enaka za vse zaposlene, sestavljena pa je iz črk priimka in prve črke imena, brez šumnikov. Elektronski naslov je: ime.priimek@fdv.uni-lj.si. Vsa službena obvestila prihajajo na službeno e-pošto,  razen če se zaposleni  z vodstvom ne dogovori drugače. 
Za napake in probleme se pošlje obvestilo na is.jl-inu.vdf@ksedpleh

Sprememba splošnega gesla

Geslo si lahko spremenite na portalu spletne pošte: https://sts.uni-lj.si/adfs/portal/updatepassword/. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom in geslom, po prijavi izberite Možnosti / Spremenite geslo... vtipkajte trenutno in novo geslo.

Predaja in prevzem in vračila računalniške opreme

Predaja in prevzem in vračila računalniške opreme se vršijo v prostorih računalniškega centra, soba BP 08.
Za vsako opremo, ki se ne nahaja v prostorih FDV, stalno ali občasno, mora zaposleni podpisati prejemni zapisnik oz. reverz.

Izposoja opreme

Zaposleni si lahko izposodijo opremo preko predhodne najave na elektronski naslov is.jl-inu.vdf@amerpo. Oprema mora biti vrnjena v dogovorjenem roku v prostorih BP 08, kjer je bila tudi dvignjena.

Tiskanje, fotokopiranje in skeniranje na skupnih tiskalnikih

Tiskanje, fotokopiranje in skeniranje na skupnih tiskalnikih poteka na dogovorjenih skupnih mestih po posameznih traktih fakultete. Zaposleni zato potrebujejo le štirimestno šifro, ki jo dobijo v vložišču. 

 

Evidenca delovnega časa

V evidenco delovnega časa se zaposleni prijavijo na FDV na naslovu http://prisotnost.fdv.si/. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate za prijavo v računalniški sistem.
 

Službena pot in potni nalogi

Najava službene poti in potnih nalogov poteka na naslovu http://prisotnost.fdv.si/. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate za prijavo v računalniški sistem.

Naročanje nove računalniške in ostale opreme in materiala

Naročanje nove računalniške in ostale opreme in materiala poteka http://prisotnost.fdv.si/. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate za prijavo v računalniški sistem.

Eduroam

Zaposleni lahko uporabljajo brezžično omrežje Eduroam, pri čemer uporabljajo enake podatke kot za prijavno na ostale računalniške sisteme znotraj fakultete.

Pred prvo prijavo
Ko se prijavljate v Eduroam omrežje morate pri uporabniškem imenu navesti vse, tudi @fdv.uni-lj.si.

Navodila za namestitev in povezavo najdete tukaj:  Čarovnik za nastavitev omrežja Eduroam

Delovanje omrežja EDUROAM: http://aai.arnes.si/eduroam/index.html

Dokumentni sistem - GC

Na portalu GC pripravljen nabor izobraževanj in delovnih navodil za vsa področja GC.

Prijavite se z domeno in uporabniškim imenom: npr:  fdv\novakp