Skoči do osrednje vsebine

Status študenta priznanega umetnika/kulturnika, študentke priznane umetnice/kulturnice

 

Pogoji za pridobitev statusa študenta priznanega umetnika/kulturnika, študentke priznane umetnice/kulturnice

Status študenta priznanega umetnika/kulturnika pridobi študent na podlagi ustreznih dokazil, ki jih študent priloži vlogi v spletnem referatu.

Kot ustrezna dokazila štejejo:

  • dokazilo o članstvu v nacionalnem ali mednarodnem društvu ali zvezi društev s področja umetnosti in kulture, ki se dokazuje s potrdilom o članstvu ustreznega društva (likovnega, glasbenega, filmskega, plesnega, gledališkega, literarnega, fotografskega ali drugega); ; 
  • dokazilo o statusu samostojnega umetnika ali kulturnega  delavca;
  • dokazila o prejetih nagradah, priznanjih za izjemne dosežke na umetniškem ali kulturnem področju na nacionalni ali mednarodni ravni;
  • dokazila o avtorstvu ali sodelovanju pri izvajanju javnega umetniškega dela doma ali v tujini.