Status študenta umetnika, študentke umetnice

Pogoji za pridobitev statusa študenta umetnika, študentke umetnice

Status študenta umetnika pridobi študent na podlagi ustreznih dokazil, ki jih študent priloži vlogi v spletnem referatu.

Kot ustrezna dokazila štejejo:

  • dokazilo o članstvu v nacionalnem ali mednarodnem društvu ali zvezi društev s področja umetnosti; 
  • dokazilo o statusu samostojnega umetnika ali kulturnega  delavca;
  • dokazila o prejetih nagradah, priznanjih za izjemne dosežke na nacionalnem ali mednarodnem umetniškem področju;
  • dokazila o avtorstvu ali sodelovanju pri izvajanju javnega umetniškega dela doma ali v tujini.