Skoči do osrednje vsebine

Status študenta umetnika, študentke umetnice

Pogoji za pridobitev statusa študenta umetnika, študentke umetnice

Status študenta umetnika pridobi študent na podlagi ustreznih dokazil, ki jih študent priloži vlogi v spletnem referatu.

Kot ustrezna dokazila štejejo:

  • dokazilo o članstvu v nacionalnem ali mednarodnem društvu ali zvezi društev s področja umetnosti; 
  • dokazilo o statusu samostojnega umetnika ali kulturnega  delavca;
  • dokazila o prejetih nagradah, priznanjih za izjemne dosežke na nacionalnem ali mednarodnem umetniškem področju;
  • dokazila o avtorstvu ali sodelovanju pri izvajanju javnega umetniškega dela doma ali v tujini.