Center za družboslovno informatiko

Safe.si pripravil webinar za učitelje na temo varne rabe interneta

Webinar April 2020 _1920_1080_v2_naslovna

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno informatiko, točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje kot del projekta Center za varnejši internet, je 16. aprila pripravila webinar za učitelje osnovnih in srednjih šol z naslovom Varno delo z internetom za učitelje. Enourni webinar si je v živo ogledalo 580 udeležencev.

21. april 2020 | Obvestila

Safe.si opozarja: Ne zaupaj vsakomur in vsemu na internetu

safe_nova_naslovna

V času, ko šolanje poteka od doma, vrtci so zaprti, medvrstniški stiki pa so omejeni na internet, je med najstniki močno poskočila uporaba družabnih omrežij. Na točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru UL, Fakultete za družbene vede, opažajo, da se je na internetu hkrati močno povečala tudi dejavnost različnih prevarantov in širjenje neresnic.

16. april 2020 | Obvestila

Zaključek intervencijske študije o uporabi telemedicinske opreme med pacienti s kronično boleznijo

Prevodnik_intervencija_naslovna

V letu 2019 je bila v okviru projekta Razumevanje in analiza potreb uporabnikov za razvoj e-storitev integrirane socialne in zdravstvene oskrbe v družbi staranja uspešno izvedena obsežna intervencijska študija v ZD Trebnje. V okviru intervencijske študije so bili zbrani anketni podatki z namenom ocenjevanja uspešnosti in učinkovitosti telemedicinske obravnave kroničnih bolezni na osnovi samoocene pacientov.

8. april 2020 | Obvestila

Varno na internetu med epidemijo koronavirusa

safe_nova_naslovna

Slovenija se je znašla v primežu epidemije koronavirusa. Vrtci, šole in fakultete so zaprti, otroci in najstniki so ostali doma. Aplikacije za sporočanje in družabna omrežja omogočajo alternativo druženju v živo. Uporabo spletnih komunikacijskih orodij so v minulih dnevih priporočili tudi nekateri politiki. Do neke mere lahko družabna omrežja nadomestijo druženje, vendar pa je treba biti pri tem pozoren na nekatera tveganja in pasti, opozarjajo na Točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede.

23. marec 2020 | Obvestila

O centru

V Centru za družboslovno informatiko (CDI), ki je bil ustanovljen leta 2011, trenutno deluje 26 raziskovalcev. Njihova področja raziskovanja obsegajo metodologijo spletnega anketiranja, rabo novih tehnologij pri zbiranju in analizi podatkov v družboslovju, varno rabo interneta, digitalne neenakosti ter eOskrbo in eZdravje.

Raziskovalci CDI so na področju metodologije spletnega anketiranja ena vodilnih skupin v svetu. Objavili so številne znanstvene prispevke razvili orodje za izdelavo spletnih anket EnKlikAnketa (http://www.1ka.si), ki nudi podporo celovitemu raziskovalnemu procesu.

Svoja znanstvena spoznanja s področja spletnega anketiranja so leta 2015 objavili v knjigi Web survey methodology (Callegaro, Lozar Manfreda, Vehovar) pri ugledni mednarodni založbi Sage, za katero so letu 2016 prejeli nagrado ARRS odlični v znanosti.

Od januarja 2015 dalje člani centra izvajajo raziskovalni program »Internetno raziskovanje«. Vodja programa je prof. dr. Vasja Vehovar, namen programa pa je proučevanje interneta kot objekt in kot orodje za izvedbo raziskav v družboslovju.

Predstojnik: dr. Jernej Berzelak

> CDI zloženka

E-mail: cdi@fdv.uni-lj.si; Tel: 01 580 5 278

Dr. Sakari Taipale je objavil članek v Sage reviji New Media & Society

new media_naslovna

Dr. Sakari Taipale, član Centra za družboslovno informatiko, je v Sage reviji New Media & Society objavil članek z naslovom “Exploring heterogeneous ICT use among older adults: The warm experts’ perspective”. Avtorji članka proučujejo različne oblike podpore, ki jih potrebujejo starejši uporabniki (75+) digitalne tehnologije in podajajo utemeljitev, zakaj “domači eksperti” igrajo tako pomembno vlogo v procesu sprejemanja in uporabe IKT.

11. maj 2020 | Publikacije

Nov znanstveni članek v reviji Sociological Methods & Research

SMR

Najpogosteje uporabljeni obliki interpretacij primerjav družboslovnih pojavov v časovni perspektivi sta absolutna in relativna razlika, medtem ko je časovna distanca redkeje uporabljena. Pred kratkim objavljeni znanstveni članek dr. Katje Prevodnik in prof. dr. Vasje Vehovarja obravnava vprašanje izbora osnovnih primerjalnih mer in poudarja, da je izbor mere in oblike predstavitve izredno pomemben, saj različne mere (formati) lahko sugerirajo različne vsebinske interpretacije.

4. maj 2020 | Publikacije

Družbeni mediji in CDI novičnik

Prijava za CDI novičnik:

Arhiv novičnika (oktober 2017, maj 2018)

 

 LinkedIn_logo_small_slo

Nacionalni projekti

 1ka_nov_logo

EnKlikAnketa Brezplačno orodje za spletno anketiranje, ki omogoča izdelavo spletnih anket, izvedbo anketiranja in analizo podatkov. Več >>

 arrs-logo

Internetno raziskovanje - Raziskovalni program, ki proučuje internet kot objekt in internet kot orodje v družboslovnem raziskovanju. Več >>

 UL logo

Študentske ankete UL – Izvedba študentskih anket znotraj Univerze v Ljubljani, na osnovi katerih se ocenjuje predmete, izvajalce in splošno zadovoljstvo študentov. Več >>

 arrs-logo

Dejavniki, ki v kontekstu oskrbovanja na daljavo vplivajo na namen uporabe pametnih tehnološko podprtih storitev oskrbe med družinskimi oskrbovalci starejših ljudi - Projekt se v kontekstu oskrbovanja na daljavo osredotoča predvsem na geografsko oddaljenost. Več >>

 arrs-logo

Razumevanje in analiza potreb uporabnikov za razvoj e-storitev integrirane socialne in zdravstvene oskrbe v družbi staranja - Partnerja pri projektu sta Telekom Slovenije d.d. in Univerzitetni klinični center Ljubljana, sofinancira pa ga Telekom Slovenije d.d. Več >>

 arrs-logo

Uporaba parapodatkov za ocenjevanje kakovosti odgovorov v anketah - Naslavlja kakovost podatkov računalniško podprtih anket, kar je izrednega pomena v metodologiji družboslovnega raziskovanja. Več >>

 arrs-logo

Digitalna transformacija kvantitativnega zbiranja podatkov v družboslovnem raziskovanju. Več >>

arrs-logo

Integracija mobilnih naprav v anketno raziskovanje v družboslovju: Razvoj celostnega metodološkega pristopa. Več >>

arrs-logo

Nove tehnologije, nove neenakosti? Teoretsko in empirično preučevanje vloge dostopa do mobilnega interneta pri raznovrstni uporabi spletnih storitev.
Več >>
 
Vsi nacionalni projekti >>

Mednarodni projekti

 cybersafe_logo_pomanjšan

CYBERSAFE - Projekt naslavlja problematiko spletnega nasilja nad ženskami in dekleti. Več >>

CYBERVAW - Cilji projekta so ozaveščanje, boj proti spolnim stereotipom, preprečevanje, sprememba odnosa in zmanjševanje spletnega nasilja ter nadlegovanja nad dekleti in ženskami v Sloveniji. Več >>

Interreg_si_aut_logo_obrezan

COOP4HEALTHCARE - Cilj projekta je izboljšanje ponudbe storitev na področju zdravstva na podlagi konsekventnega čezmejnega sodelovanja. Več >>

 

scan logo 

sCAN - Namen projekta je štetje sovražnega govora na spletu z uporabo večdimenzionalnega pristopa.Več >>

 

i-evaaluation_logo

i-evAALution - Namen projekta je povečati dostopnost do aktivne in podporne tehnologije. Več >>

Behave_logo_pomanjšan

(Od)govor – Presegati sovraštvo v Jugovzhodni Evropi: Učenje in delovanje proti sovražnemu govoru na spletu. Več >>

 ITHACA_logo_pomanjšan

ITHACA - Devet evropskih regij med sabo deli izkušnje in dobre prakse na temo inovacij na področju pametnega zdravja in oskrbe, s čimer želijo prispevati k bolj aktivnemu in zdravemu staranju populacije. Več >>

 

Safe.Si - Točka osveščanja o varni rabi interneta vam nudi informacije in nasvete, kako varno in odgovorno uporabljati internet in ostale nove tehnologije. Več >>

 

Spletno oko - Točka za prijavo sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu. Več >>

Vsi mednarodni projekti >>

Izbrane znanstvene objave

Social informatics research : schools of thought, methodological basis, and thematic conceptualization
SMUTNY, Zdenek, VEHOVAR, Vasja
Journal of the Association for Information Science and Technology, ISSN 2330-1635, 2019, 11 str


Web versus other survey modes : an updated and extended meta-analysis comparing response rates
DAIKELER, Jessica, BOŠNJAK, Michael, LOZAR MANFREDA, Katja
Journal of survey statistics and methodology, ISSN 2325-0984, 2019, vol. , no. , str. 1-27


Robot acceptance model for care (RAM-care) : a principled approach to the intention to use care robots
TURJA, Tuuli, AALTONEN, Iina, TAIPALE, Sakari, OKSANEN, Atte
Information & Management, ISSN 0378-7206, 2020


Improving the measurement of older adults' mobile device proficiency : results and implications from a study of older adult smartphone users
PETROVČIČ, Andraž, BOOT, Walter Richard, BURNIK, Tomaž, DOLNIČAR, Vesna
IEEE access, ISSN 2169-3536, 2019, vol. 7, str. 150412-150422


Predictors of seniors' interest in assistive applications on smartphones : evidence from a population-based survey in Slovenia
PETROVČIČ, Andraž, PEEK, Sebastiaan, DOLNIČAR, Vesna
International journal of environmental research and public health, ISSN 1660-4601, 2019, vol. 16, no. 9


Obtaining indirect internet access : an examination how reasons for internet non-use relate to proxy internet use
GROŠELJ, Darja, REISDORF, Bianca Christin, PETROVČIČ, Andraž
Telecommunications policy, ISSN 0308-5961. Apr. 2019, vol. 43, no. 3, str. 213-224


Oblike in dejavniki dostopa do interneta v Sloveniji
GROŠELJ, Darja, MATJAŠIČ, Miha
Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, apr.-jun. 2019, letn. 56, št. 2, str. 601-622, 747


Smart but not adapted enough : heuristic evaluation of smartphone launchers with an adapted interface and assistive technologies for older adults
PETROVČIČ, Andraž, ROGELJ, Ajda, DOLNIČAR, Vesna
Computers in human behavior, ISSN 0747-5632. Feb. 2018, vol. 79, str. 123-136


Design of mobile phones for older adults : an empirical analysis of design guidelines and checklists for feature phones and smartphones
PETROVČIČ, Andraž, TAIPALE, Sakari, ROGELJ, Ajda, DOLNIČAR, Vesna
International journal of human-computer interaction, ISSN 1044-7318, 2018, vol. 34, no. 3, str. 251-264


Meta-Analyses in Survey Methodology: A Systematic Review

ČEHOVIN, Gregor, BOSNJAK, Michael, LOZAR MANFREDA, Katja
Public Opinion Quarterly, ISSN 0033-362X, 2018, vol. 82, no. 4, str. 641-660


Web survey methodology
CALLEGARO, Mario, LOZAR MANFREDA, Katja, VEHOVAR, Vasja
Sage, 2015. XX, 318 str.Bibliografija (Marec 2020)

Ključna raziskovalna področja 

BOLJŠI INTERNET

 • Preprečevanje spletnega ustrahovanja
 • Preprečevanje zlorab otrok na internetu
 • Preprečevanje sovražnega govora
 • Preprečevanje odvisnosti od spleta
 • Izboljšanje digitalne pismenosti in etike

INTERNETNA DRUŽBA

 • Družboslovna informatika
 • Načrtovanje politik informacijske družbe
 • Internet stvari
 • Aktivno podprto življenje
 • Storitve eZdravja in eOskrbe
 • IKT v izobraževanju

DIGITALNE (NE)ENAKOSTI

 • IKT in starejši
 • IKT in mladi
 • Merjenje digitalnega razkoraka in spretnosti
 • Digitalna in socialna vključenost
 • Indikatorji informacijske družbe

DRUŽBOSLOVNA METODOLOGIJA

 • Metodologija spletnih anket
 • Družboslovna statistika
 • Anketna metodologija
 • Kombinirani načini anketiranja
 • Nove tehnologije v družboslovnem raziskovanju
 • Mobilne raziskave
 • Podatkovna znanost

SPLETNE STORITVE

 • Družbeni mediji
 • Spletna socialna omrežja
 • Digitalne igre
 • E-učenje
 • E-vodenje

UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

 • Interakcija človek-računalnik
 • Uporabnost spletnih mest
 • Uporabnost mobilnih tehnologij
 • Oblikovanje za starejše
 • Interaktivni dizajn