Skoči do osrednje vsebine

Center za družboslovno informatiko

Člani Centra za družboslovno informatiko objavili članek v reviji Information, Communication & Society

ICS-pic-thumb

Dr. Andraž Petrovčič, dr. Bianca Reisdorf, dr. Vasja Vehovar in Jošt Bartol so v eni najpomembnejših revij s področja komunikologije in internetnih študij, Information, Communication & Society, objavili izvirni znanstveni članek z naslovom »Disentangling the role of algorithm awareness and knowledge in digital inequalities: an empirical validation of an explanatory model«.

14. junij 2024 | Obvestila, Publikacije

Vzpostavitev verjetnostnega spletnega panela na CDI

CDI-logo-EN

Na Centru za družboslovno informatiko z junijem 2024 vzpostavljamo verjetnostni spletni panel, ki omogoča vključevanje anketnih vprašanj v infrastrukturo, v kateri je doseženo optimalno ravnovesje med stroški in napakami.

31. maj 2024 | Obvestila

Poletna šola anketne metodologije

ESRA

European Survey Research Association (ESRA) in Center za družboslovno informatiko organizirata Poletno šolo Survey Methodology Summer School 2024. Potekala bo od ponedeljka, 1. julija 2024, do srede, 3. julija 2024, na Fakulteti za družbene vede.

29. maj 2024 | Obvestila

Center za družboslovno informatiko gostil prof. dr. Kelly Quinn (ZDA)

OTZ_Kelly2_thumb

Center za družboslovno informatiko je med 13. in 15. majem gostil prof. dr. Kelly Quinn. Njeno raziskovalno delo se osredotoča na razumevanje povezav med zasebnostjo in novimi oblikami komunikacijskih tehnologij v različnih življenjskih obdobjih posameznikov.

20. maj 2024 | Obvestila

Znan. sod. dr. Barbara Brečko v oddaji Intelekta: Kako je v naši domovini biti mlad?

Screenshot_104

Mladost je življenjsko obdobje, za katerega so značilne velike spremembe. Kakšno je danes poslavljanje od otroštva in kako poteka stopanje v odraslost? Koliko je negotovosti? Kaj radosti mlade in kaj jih skrbi? Kakšen je pogled na svet prek zaslonov in aplikacij?

15. maj 2024 | Obvestila

O centru

V Centru za družboslovno informatiko (CDI), ustanovljenem leta 2011, deluje 29 raziskovalcev. Pojem družboslovne informatike se nanaša na interakcijo med informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami (IKT) in sodobnimi družbami; splošni pregled družboslovne informatike je na voljo v Vehovar, Smutny, Bartol, 2022. V širšem okviru družboslovne informatike se dejavnosti CDI osredotočajo predvsem na uporabo IKT kot raziskovalnega orodja v družboslovju (posebej spletne ankete), na internetna tveganja (zlasti med mladimi) ter na vprašanja digitalne neenakosti, e-zdravja in e-oskrbe (zlasti med starejšimi).

Raziskovalci CDI smo izvedli številne projekte, od temeljnih raziskav do ekspertiz za javni in zasebni sektor. V zadnjem času so posebej pogosti projekti o digitalni neenakosti, e-zdravju in e-oskrbi. Raziskovalci CDI izrazito negujemo in spodbujamo mednarodno sodelovanje. Znanstvena odličnost je prav tako nadvse pomemben del našega poslanstva. V tem okviru objavljamo v najprestižnejših revijah in sodelujemo z globalno vodilnimi raziskovalci. Posebej velja izpostaviti tri največje projekte CDI, ki neprekinjeno potekajo že več kot desetletje: Center za varnejši internet, temeljni raziskovalni program Internetno raziskovanje in orodje za spletne ankete 1KA.

Predstojnik: prof. dr. Vasja Vehovar

> Delovna gradiva CDI
> CDI panel

Dodatne informacije:
> CDI zloženka
> SICRIS profil
> LinkedIn profil

E-mail: cdi@fdv.uni-lj.si; Tel: 01 580 5 278

Člani Centra za družboslovno informatiko objavili članek v reviji Information, Communication & Society

ICS-pic-thumb

Dr. Andraž Petrovčič, dr. Bianca Reisdorf, dr. Vasja Vehovar in Jošt Bartol so v eni najpomembnejših revij s področja komunikologije in internetnih študij, Information, Communication & Society, objavili izvirni znanstveni članek z naslovom »Disentangling the role of algorithm awareness and knowledge in digital inequalities: an empirical validation of an explanatory model«.

14. junij 2024 | Obvestila, Publikacije

Objavljen članek v eni najuglednejših revij s področja evalvacij v visokem šolstvu

Assesment and Evaluation in Higher Education

Prof. dr. Vasja Vehovar in Luka Štrlekar sta v ameriški reviji Assessment & Evaluation in Higher Education objavila članek o izvajanju študentskih anket: When to conduct student evaluation of teaching surveys: before or after the final examination?

5. januar 2024 | Obvestila, Publikacije

Družbeni mediji in dogodki

 LinkedIn_logo_small_slo

Nacionalni projekti

1KA – Brezplačno orodje za spletno anketiranje, ki omogoča izdelavo spletnih anket, izvedbo anketiranja in analizo podatkov. Več >>

1ka_logo_sl (3)

 

Internetno raziskovanje - Raziskovalni program, ki proučuje internet kot objekt in internet kot orodje v družboslovnem raziskovanju. Več >>

ARRS-logo-2021

 

Ovrednotenje verjetnostnih in neverjetnostnih spletnih panelov. Več >>

ARRS-logo-2021

 

Verjetnostni spletni paneli v državni statistiki za osebe in gospodinjstva. Več >>

SURS-logo-2021

 

Dejavniki, ki v kontekstu oskrbovanja na daljavo vplivajo na namen uporabe pametnih tehnološko podprtih storitev oskrbe med družinskimi oskrbovalci starejših ljudi. Več >>

ARRS-logo-2021

 

Razumevanje in analiza potreb uporabnikov za razvoj e-storitev integrirane socialne in zdravstvene oskrbe v družbi staranja. Več >>

ARRS-logo-2021

 

Posledice posredne uporabe interneta za internetne veščine starejših. Več>>

ARRS-logo-2021

 
Vsi nacionalni projekti >>

Mednarodni projekti

CYBERSAFE MOOC - Strokovnjaki s področja spletnega nasilja in spolnih neenakosti pripravljajo izobraževalne materiale. Več >>

Cybersafemooc_logo_spl_stran

 

D-CARE - Oskrba starejših in izboljšanje dostopnosti storitev za starejše v regijah Podonavja s pomočjo podpornih tehnologij. Več >>

D-CARE_logo_original

 

ITHACA - Inovacije na področju pametnega zdravja in oskrbe za bolj aktivno in zdravo staranje populacije. Več >>

ITHACA_logo_pomanjšan

 

Safe.Si - Točka osveščanja o varni rabi interneta. Več >>

safe_nova_naslovna

 

Spletno oko - Točka za prijavo posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu. Več >>

 

TRACeD - Boj proti kibernetskemu nasilju nad mladostnicami in mladimi ženskami zaradi spola. Več >>

Traced_logo_obrezan

 

Str-ESFRI - Projekt v podporo Evropskemu strateškemu forumu za raziskovalne infrastrukture. Več >>

Str-ESFRI

Vsi mednarodni projekti >>

Izbrane znanstvene objave

VEHOVAR, Vasja, ŠTRLEKAR, Luka. When to conduct student evaluation of teaching surveys : before or after the final examination?. Assessment and evaluation in higher education. 2023, vol. , no. , str. 1-14, ilustr. ISSN 0260-2938. DOI: 10.1080/02602938.2023.2298771. [COBISS.SI-ID 179231747]


BARTOL, JoštVEHOVAR, Vasja, BOŠNJAK, Michael, PETROVČIČ, Andraž. Privacy concerns and self-efficacy in e-commerce : testing an extended APCO model in a prototypical EU country. Electronic commerce research and applications. Jul.-Aug. 2023, vol. 60, [article no.] 101289, str. 1-11, ilustr. ISSN 1567-4223. DOI: 10.1016/j.elerap.2023.101289. [COBISS.SI-ID 157488643]


TRKMAN, Marina, POPOVIČ, Aleš, TRKMAN, Peter. The roles of privacy concerns and trust in voluntary use of governmental proximity tracing applications. Government information quarterly : an international journal of policies, resources, services, and practices. Jan. 2023, vol. 40, iss. 1, [article no.] 101787, str. 1-17, ilustr. ISSN 0740-624X. DOI: 10.1016/j.giq.2022.101787. [COBISS.SI-ID 134798083]


KAVČIČ, Matic, PETROVČIČ, AndražDOLNIČAR, Vesna. Model of acceptance and use of market-ready home-based e-care services : a qualitative study with care receivers and informal caregivers. International journal of human-computer interaction. 2023, vol. 39, no. 5, str. 988-1002, ilustr. ISSN 1044-7318. DOI: 10.1080/10447318.2022.2041898. [COBISS.SI-ID 105330179]


ČEHOVIN, Gregor, BOŠNJAK, Michael, LOZAR MANFREDA, Katja. Item nonresponse in Web versus other survey modes : a systematic review and meta-analysis. Social science computer review. 2023, vol. 41, no. 3, str. 926-945, ilustr. ISSN 1552-8286. DOI: 10.1177/08944393211056229. [COBISS.SI-ID 99554819]


PETROVČIČ, Andraž, REISDORF, Bianca Christin, GROŠELJ, DarjaPREVODNIK, Katja. A typology of aging internet users : exploring digital gradations in internet skills and uses. Social science computer review. Oct. 2023, vol. 41, no. 5, str. 1921-1940, ilustr. ISSN 0894-4393. DOI: 10.1177/08944393221117753. [COBISS.SI-ID 119492867]


VEHOVAR, Vasja, COUPER, Mick P., ČEHOVIN, Gregor. Alternative layouts for grid questions in PC and mobile web surveys : an experimental evaluation using response quality indicators and survey estimates. Social science computer review. 2023, vol. 41, iss. 6, str. 2122-2144, ilustr. ISSN 0894-4393. DOI: 10.1177/08944393221132644. [COBISS.SI-ID 125849091]


PREVODNIK, KatjaVEHOVAR, Vasja. Methodological issues when interpreting changes in social phenomena over time : perceptions of relative difference, absolute difference, and time distance. Sociological methods & research. May 2023, vol. 52, no. 2, str. 803-840, ilustr. ISSN 0049-1241. DOI: 10.1177/0049124120914948. [COBISS.SI-ID 36686941]


Bibliografija (2019 - 2024)

Ključna raziskovalna področja 

BOLJŠI INTERNET

 • Preprečevanje spletnega ustrahovanja
 • Preprečevanje zlorab otrok na internetu
 • Preprečevanje odvisnosti od spleta
 • Izboljšanje digitalne pismenosti in etike
 • Preprečevanje spletnega nasilja zaradi spola

INTERNETNA DRUŽBA

 • Družboslovna informatika
 • Načrtovanje politik informacijske družbe
 • Internet stvari
 • Aktivno podprto življenje
 • Storitve eZdravja in eOskrbe
 • IKT v izobraževanju

DIGITALNE (NE)ENAKOSTI

 • IKT in starejši
 • IKT in mladi
 • Merjenje digitalnega razkoraka in spretnosti
 • Digitalna in socialna vključenost
 • Indikatorji informacijske družbe

DRUŽBOSLOVNA METODOLOGIJA

 • Metodologija spletnih anket
 • Družboslovna statistika
 • Anketna metodologija
 • Kombinirani načini anketiranja
 • Nove tehnologije v družboslovnem raziskovanju
 • Mobilne raziskave
 • Podatkovna znanost

SPLETNE STORITVE

 • Družbeni mediji
 • Spletna socialna omrežja
 • Digitalne igre
 • E-učenje in E-vodenje

UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

 • Interakcija človek-računalnik
 • Uporabnost spletnih mest
 • Uporabnost mobilnih tehnologij
 • Oblikovanje za starejše
 • Interaktivni dizajn