Skoči do osrednje vsebine

Center za družboslovno informatiko

Projekt TRACeD: Pet psihologov razpravlja o spletnem nasilju nad ženskami in dekleti

traced16_9

Pogovor o spolnem nasilju nad ženskami ni novost, vendar se je v zadnjih letih še bolj zaostril zaradi spletne razsežnosti. Ženske se na spletu lahko soočajo s številnimi izzivi, od prejemanja žaljivih in spolno eksplicitnih sporočil do javnega sramotenja in groženj.

29. februar 2024 | Obvestila

Zaključna konferenca TRACeD – Vidiki spletnega nasilja zaradi spola: prepoznava, preprečevanje in načini spoprijemanja s fenomenom

IMG_20240222_115520_thumb

Na konferenci so se zbrali deležniki, pristojni organi, strokovnjaki in pravniki s tega področja, da bi razmislili o rezultatih projekta, izmenjali izkušnje in razpravljali o nadaljnjih strategijah za boj proti spletnemu nasilju zaradi spola.

23. februar 2024 | Obvestila

Safe.si: Konferenca ob izidu priročnika za šolske delavce o spletnem nasilju

sid2024_thumb

Udeležence konference so s svečanim nagovorom pozdravili dr. Samo Uhan, prodekan Fakultete za družbene vede, dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica za digitalno preobrazbo in dr. Darjo Felda, minister za vzgojo in izobraževanje.

21. februar 2024 | Obvestila

SurveyWeightingGUI: Odprtokodna aplikacija za uteževanje anketnih podatkov

2945055_28507

Luka Štrlekar (študent programa Uporabna statistika, modul Družboslovna statistika) in prof. dr. Vasja Vehovar sta razvila odprtokodno aplikacijo za uteževanje anketnih podatkov.

12. februar 2024 | Obvestila

Začetek projekta: Analiza spletnega sovražnega govora in dezinformacij v Sloveniji ter izdelava predloga ukrepov

aw-logo-aris-thumb

Center za družboslovno informatiko (CDI) je kot partner začel z izvajanjem ciljnega raziskovalnega projekta "Analiza spletnega sovražnega govora in dezinformacij v Sloveniji ter izdelava predloga ukrepov." Na CDI projekt vodi prof. dr. Vasja Vehovar, na Mirovnem inštitutu pa ga koordinira dr. Veronika Bajt.

5. januar 2024 | Obvestila

O centru

V Centru za družboslovno informatiko (CDI), ustanovljenem leta 2011, trenutno deluje 29 raziskovalcev. Pojem družboslovne informatike se nanaša na interakcijo med novimi informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami (IKT) in sodobnimi družbami; splošni pregled družboslovne informatike je na voljo v Vehovar, Smutny, Bartol, 2022. V tem širokem kontekstu družboslovne informatike se dejavnosti CDI osredotočajo predvsem na uporabo IKT kot raziskovalnega orodja v družboslovju, spletne ankete, tveganja, povezana z internetom (zlasti med mladimi), ter vprašanja digitalne neenakosti, e-zdravja in e-oskrbe (zlasti med starejšimi).

Raziskovalci CDI smo izvedli številne projekte, od temeljnih raziskav do strokovnega znanja za vladne organe in podjetja. V zadnjem času so posebej pogosti projekti o digitalni neenakosti, e-zdravju in e-oskrbi. Raziskovalci CDI zelo pozdravljamo mednarodno sodelovanje. Znanstvena odličnost je prav tako pomemben del našega poslanstva, zato raziskovalci CDI objavljamo v najprestižnejših revijah in sodelujemo z globalno vodilnimi znanstveniki na svojih področjih. Izpostaviti velja tri največje projekte, ki neprekinjeno potekajo že več kot desetletje: Center za varnejši internet, temeljni raziskovalni program Internetno raziskovanje in orodje za spletne ankete 1KA.

Predstojnik: prof. dr. Vasja Vehovar

> CDI zloženka
> Delovna gradiva CDI
> SICRIS profil
> LinkedIn profil

E-mail: cdi@fdv.uni-lj.si; Tel: 01 580 5 278

Objavljen članek v eni najuglednejših revij s področja evalvacij v visokem šolstvu

Assesment and Evaluation in Higher Education

Prof. dr. Vasja Vehovar in Luka Štrlekar sta v ameriški reviji Assessment & Evaluation in Higher Education objavila članek o izvajanju študentskih anket: When to conduct student evaluation of teaching surveys: before or after the final examination?

5. januar 2024 | Obvestila, Publikacije

Znanstveni članek: Vpliv značilnosti aspiracijskih referentov na proces prisvajanja novosti

6535584c2845a4410ae84937_30. Akademija MM-01

Avtorici Lina Gorjup in doc. dr. Urška Tuškej Lovšin v prispevku preučita, kako različne značilnosti aspiracisjkih referentov, kot so zvezdniki, spletni vplivneži in strokovnjaki, vplivajo na oblikovanje porabnikovih stališč do novosti ter posledično na namero za njihovo prisvojitev.

22. december 2023 | Publikacije

Družbeni mediji in dogodki

 LinkedIn_logo_small_slo

Nacionalni projekti

1KA – Brezplačno orodje za spletno anketiranje, ki omogoča izdelavo spletnih anket, izvedbo anketiranja in analizo podatkov. Več >>

1ka_logo_sl (3)

 

Internetno raziskovanje - Raziskovalni program, ki proučuje internet kot objekt in internet kot orodje v družboslovnem raziskovanju. Več >>

ARRS-logo-2021

 

Ovrednotenje verjetnostnih in neverjetnostnih spletnih panelov. Več >>

ARRS-logo-2021

 

Verjetnostni spletni paneli v državni statistiki za osebe in gospodinjstva. Več >>

SURS-logo-2021

 

Dejavniki, ki v kontekstu oskrbovanja na daljavo vplivajo na namen uporabe pametnih tehnološko podprtih storitev oskrbe med družinskimi oskrbovalci starejših ljudi. Več >>

ARRS-logo-2021

 

Razumevanje in analiza potreb uporabnikov za razvoj e-storitev integrirane socialne in zdravstvene oskrbe v družbi staranja. Več >>

ARRS-logo-2021

 

Posledice posredne uporabe interneta za internetne veščine starejših. Več>>

ARRS-logo-2021

 
Vsi nacionalni projekti >>

Mednarodni projekti

CYBERSAFE MOOC - Strokovnjaki s področja spletnega nasilja in spolnih neenakosti pripravljajo izobraževalne materiale. Več >>

Cybersafemooc_logo_spl_stran

 

D-CARE - Oskrba starejših in izboljšanje dostopnosti storitev za starejše v regijah Podonavja s pomočjo podpornih tehnologij. Več >>

D-CARE_logo_original

 

ITHACA - Inovacije na področju pametnega zdravja in oskrbe za bolj aktivno in zdravo staranje populacije. Več >>

ITHACA_logo_pomanjšan

 

Safe.Si - Točka osveščanja o varni rabi interneta. Več >>

safe_nova_naslovna

 

Spletno oko - Točka za prijavo posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu. Več >>

 

TRACeD - Boj proti kibernetskemu nasilju nad mladostnicami in mladimi ženskami zaradi spola. Več >>

Traced_logo_obrezan

 

Str-ESFRI - Projekt v podporo Evropskemu strateškemu forumu za raziskovalne infrastrukture. Več >>

Str-ESFRI

Vsi mednarodni projekti >>

Izbrane znanstvene objave

VEHOVAR, Vasja, ŠTRLEKAR, Luka. When to conduct student evaluation of teaching surveys : before or after the final examination?. Assessment and evaluation in higher education. 2023, vol. , no. , str. 1-14, ilustr. ISSN 0260-2938. DOI: 10.1080/02602938.2023.2298771. [COBISS.SI-ID 179231747]


BARTOL, JoštVEHOVAR, Vasja, BOŠNJAK, Michael, PETROVČIČ, Andraž. Privacy concerns and self-efficacy in e-commerce : testing an extended APCO model in a prototypical EU country. Electronic commerce research and applications. Jul.-Aug. 2023, vol. 60, [article no.] 101289, str. 1-11, ilustr. ISSN 1567-4223. DOI: 10.1016/j.elerap.2023.101289. [COBISS.SI-ID 157488643]


TRKMAN, Marina, POPOVIČ, Aleš, TRKMAN, Peter. The roles of privacy concerns and trust in voluntary use of governmental proximity tracing applications. Government information quarterly : an international journal of policies, resources, services, and practices. Jan. 2023, vol. 40, iss. 1, [article no.] 101787, str. 1-17, ilustr. ISSN 0740-624X. DOI: 10.1016/j.giq.2022.101787. [COBISS.SI-ID 134798083]


KAVČIČ, Matic, PETROVČIČ, AndražDOLNIČAR, Vesna. Model of acceptance and use of market-ready home-based e-care services : a qualitative study with care receivers and informal caregivers. International journal of human-computer interaction. 2023, vol. 39, no. 5, str. 988-1002, ilustr. ISSN 1044-7318. DOI: 10.1080/10447318.2022.2041898. [COBISS.SI-ID 105330179]


ČEHOVIN, Gregor, BOŠNJAK, Michael, LOZAR MANFREDA, Katja. Item nonresponse in Web versus other survey modes : a systematic review and meta-analysis. Social science computer review. 2023, vol. 41, no. 3, str. 926-945, ilustr. ISSN 1552-8286. DOI: 10.1177/08944393211056229. [COBISS.SI-ID 99554819]


PETROVČIČ, Andraž, REISDORF, Bianca Christin, GROŠELJ, DarjaPREVODNIK, Katja. A typology of aging internet users : exploring digital gradations in internet skills and uses. Social science computer review. Oct. 2023, vol. 41, no. 5, str. 1921-1940, ilustr. ISSN 0894-4393. DOI: 10.1177/08944393221117753. [COBISS.SI-ID 119492867]


VEHOVAR, Vasja, COUPER, Mick P., ČEHOVIN, Gregor. Alternative layouts for grid questions in PC and mobile web surveys : an experimental evaluation using response quality indicators and survey estimates. Social science computer review. 2023, vol. 41, iss. 6, str. 2122-2144, ilustr. ISSN 0894-4393. DOI: 10.1177/08944393221132644. [COBISS.SI-ID 125849091]


PREVODNIK, KatjaVEHOVAR, Vasja. Methodological issues when interpreting changes in social phenomena over time : perceptions of relative difference, absolute difference, and time distance. Sociological methods & research. May 2023, vol. 52, no. 2, str. 803-840, ilustr. ISSN 0049-1241. DOI: 10.1177/0049124120914948. [COBISS.SI-ID 36686941]


Bibliografija (2019 - 2024)

Ključna raziskovalna področja 

BOLJŠI INTERNET

 • Preprečevanje spletnega ustrahovanja
 • Preprečevanje zlorab otrok na internetu
 • Preprečevanje odvisnosti od spleta
 • Izboljšanje digitalne pismenosti in etike
 • Preprečevanje spletnega nasilja zaradi spola

INTERNETNA DRUŽBA

 • Družboslovna informatika
 • Načrtovanje politik informacijske družbe
 • Internet stvari
 • Aktivno podprto življenje
 • Storitve eZdravja in eOskrbe
 • IKT v izobraževanju

DIGITALNE (NE)ENAKOSTI

 • IKT in starejši
 • IKT in mladi
 • Merjenje digitalnega razkoraka in spretnosti
 • Digitalna in socialna vključenost
 • Indikatorji informacijske družbe

DRUŽBOSLOVNA METODOLOGIJA

 • Metodologija spletnih anket
 • Družboslovna statistika
 • Anketna metodologija
 • Kombinirani načini anketiranja
 • Nove tehnologije v družboslovnem raziskovanju
 • Mobilne raziskave
 • Podatkovna znanost

SPLETNE STORITVE

 • Družbeni mediji
 • Spletna socialna omrežja
 • Digitalne igre
 • E-učenje in E-vodenje

UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

 • Interakcija človek-računalnik
 • Uporabnost spletnih mest
 • Uporabnost mobilnih tehnologij
 • Oblikovanje za starejše
 • Interaktivni dizajn