Praksa na programu Družboslovna informatika

 • Ključni koraki za opravljanje prakse

  1. Preberite navodila.
  2. Izberite primerno organizacijo (iz spiska ali sami).
  3. Izpolnite najavno formo na spletni strani.
  4. Osebno se oglasite za formalno odobritev prakse.
  5. Izpolnite obrazec v spletnem referatu.
  6. Pridobite in naložite potrdilo o sprejemu na prakso.
  7. Opravite prakso v organizaciji.
  8. V spletni referat naložite potrdilo, poročilo in ppt.
  9. Izvedite zagovor.

Pomembni datumi

 • 3. april - predvideni rok za najavo podjetja/organizacije

V kolikor do predvidenega roka ne boste uspeli poiskati ustreznega praktičnega usposabljanja, vas naprošamo, da izpolnite spodnji formular, v katerem navedite razloge za podaljšanje roka najave in predvideni datum najave podjetja.

Vloga za podaljšanje roka najave podjetja/organizacije

 • 1. zagovor - 11. junij ob 13h
 • 2. zagovor - 2. julij ob 13h
 • 3. zagovor - 27. avgust ob 13h
 • 4. zagovor - 10. september ob 13h

Gradiva

Po najavi organizacije in obisku govorilnih ur študent izpolni "Potrdilo o sprejemu na obvezno študijsko prakso" (uradna forma FDV). Na osnovi izpolnjenega potrdila se izpiše formular o pričetku prakse, študent pridobi podpis organizacije in ga naloži v spletni referat (4., 5. in 6. korak).

Navodila

Formularji in predloge

Dokumentacija

 

Interna gradiva, dostopna v spletnem referatu - zavihek Gradiva

Primeri dobrih praks; Letno poročilo predmeta Praksa; Evalvacijsko poročilo UL, Smernice za praktično usposabljanje na UL.

Več o praktičnem usposabljanju na FDV

Foreign employers

In case when organisation proactively seeks our students (i.e. wants to offer practical training to students of Social Informatics), the first step is to fill the related FORM.

Sodelovanje s podjetji

Podjetja in organizacije - izpolnite najavo interesa po praktikantih preko spletnega obrazca.

Podrobne informacije: