Praktično usposabljanje in strokovna praksa

  • V času študija je pravi čas za začetek

    Kako uspešna bo vaša kariera, je odvisno od vaših ambicij in pričakovanj, ki jih imate v življenju - gradnja posameznikove kariere se prične že v času študija.

  • FDV Kariernik

    Po kariernih poteh diplomantk in diplomantov FDV. Prelistajte spletno različico kariernega časopisa >>

  • Tečaji učenja tujih jezikov

    Dragi bodoči študentje, v kolikor bi želeli še pred začetkom študijskega leta osvojiti, dopolniti in izpopolniti svoje znanje iz tujih jezikov, smo za vas pripravili nekaj intenzivnih začetnih in nadaljevalnih tečajev tujih jezikov.

Z bolonjsko reformo postaja praktično usposabljanje sestavni del študijskega procesa, s ciljem povečati ustvarjanje, pridobivanje, prenos in uporabnost znanja ter okrepiti neposredne povezave med univerzo in podjetji ter drugimi organizacijami. Bolonjska reforma nagovarja k prožnosti na področju študijskih procesov, ki naj pomagajo študentom  pridobiti uporabna znanja. Ključna je usposobljenost študentov, bodočih diplomantov, da se čimprej soočijo z dolgoročnim načrtovanjem razvoja varne kariere, ki temelji na:  fleksibilnem učenju za potrebe delovnih mest, pridobivanju veščin za prehajanje med izobraževanjem, usposabljanjem in zaposljivostjo.

Formalno znanje samo po sebi ni več dovolj, da bi bil prehod na trg dela enostaven in pomanjkanje delovnih izkušenj ter delovne usposobljenosti ni popotnica, kaj bi jo fakulteta dala svojemu diplomantu. Tako je premostitev vrzeli med fakulteto ter skupnostjo dvosmerni proces, ki predstavlja izziv za vzpodbujanje zaposljivosti in kariernega uspeha.

Praktično usposabljanje omogoča študentom, da oblikujejo svoje stališče, katera znanja so pri študiju temeljna, dobijo vpogled v realne delovne razmere in pogoje ter delovne naloge, ki jih bodo opravljali na tematskem področju, v katerega se usmerjajo. Študentje imajo tako možnost presojati podjetja in institucije iz lastne izkušnje ter spoznati možne poklicne poti. Istočasno imajo priložnost spoznati svoje dejanske in potrebne kompetence in veščine znotraj področja, ki jih zanima.

Analize številnih raziskav s področja praktičnega usposabljanja v času študija govorijo o tem, da strokovna praksa lahko pomembno vpliva na zaposljivost, saj se mnogo mladih diplomantov zaposli v prav podjetju, kjer so opravljali strokovno prakso.

Fakulteta na tem mestu prevzema del odgovornosti za osebni in poklicni razvoj diplomantov, za njihovo avtonomnost in samostojnost na karierni poti. V ta proces nabiranja neformalnih izkušenj pa je nujna vključitev tako pedagogov, študentov tutorjev ter alumnov - dragocene skupine diplomantov, soočenih s prehodom na trg dela. 

Na FDV se izvajajo različne oblike praktičnega usposabljanja, kot so učenje z delom v organizacijah, vključevanje strokovnjakov iz prakse v študijski proces, problemsko naravnano (skupinsko) delo, mentoriranje na fakulteti in v podjetjih oz. drugih organizacijah, prostovoljno delo, aplikativni raziskovalni projekti, organizacija dogodkov, demonstratorstvo, tutorstvo, ipd.

Oblike praktičnega usposabljanja se razlikujejo po študijskih programih. Za podrobnejše informacije o izvajanju praktičnega usposabljanja na posameznem programu prosimo kontaktirajte koordinatorje.

Kontakt

Renata Mukavec Čuka

Službeni telefon: 01/ 5805-125

Email: renata.mukavec-cuka@fdv.uni-lj.si 
Lokacija: DS 35 

 

Koordinatorji strokovne prakse

Koordinatorji 1. stopnja

Koordinatorji 2. stopnja