Koordinatorji po študijskih programih

Za podrobnejše informacije o izvajanju praktičnega usposabljanja na posameznem programu kontaktirajte naslednje koordinatorje:

Analitska sociologija

Andreja Živoder

Družboslovna informatika

Vasja Vehovar

Kulturologija

Mirt Komel

Mednarodni odnosi

Zlatko Šabič

Novinarstvo

Nataša Logar

Politologija - študije demokracije in upravljanja

Tomaž Deželan

Politologija - obramboslovje

Maja Garb

Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Andrej Kohont