Skoči do osrednje vsebine

prof. dr. Zlatko Šabič

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Zlatko Šabič, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-198
  Email: is.jl-inu.vdf@cibas.oktalz
  Govorilne in uradne ure:
  OBVESTILO: GOVORILNE URE V SREDO, 9. MARCA, SE ZARADI ZNANIH RAZLOGOV ZAČNEJO OB 19H - VSI DOGOVORI GLEDE OBISKA GU OSTANEJO.

  ZLATKO ŠABIČ


  Govorline ure prof. dr. Zlatka Šabiča bodo izključno po zoomu, in sicer:
  https://uni-lj-si.zoom.us/j/93960424076?pwd=cXhiTDNTdGgvK0oxVHdFYkdnVHRJdz09
  Meeting ID: 939 6042 4076, Passcode: 176428
  Termin: sreda od 17:00 - 19:00. Vljudno prosim, da svojo prisotnost na govorilnih urah najavite najkasneje 24 ur prej.


  Professor Zlatko Šabič's office hours will be by zoom session only:
  https://uni-lj-si.zoom.us/j/93960424076?pwd=cXhiTDNTdGgvK0oxVHdFYkdnVHRJdz09 
  Meeting ID: 939 6042 4076, Passcode: 176428
  Date and time: Wednesday from 17:00 - 19:00. Please announce your interest in attending the office hours at least 24 hrs ahead.
  Prostor:
  C 219
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Aktualni problemi mednarodne skupnosti
  Mednarodne organizacije s praktikumom
  Mednarodni odnosi
  Mednarodno varstvo okolja

  Podiplomski študij
  Praksa MO
  Vladanje in mednarodni odnosi

  Doktorski študij
  Politika in vladanje v Evropski uniji
  Ekspertna področja:

 • Dr. Zlatko Šabič je profesor mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, katedra za mednarodne odnose in raziskovalec na Centru za mednarodne odnose na isti fakulteti. Je direktor Raziskovalnega središča za Vzhodno Azijo (East Asia Resource Library – EARL). Je član upravnega odbora Fakultete za družbene vede, član Habilitacijske komisije Univerze v Ljubljani in akademski koordinator doktorskega programa Mednarodni odnosi. Prof. Šabič je član Strateškega sveta Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. V tem svetu je sodeloval na povabilo več ministrov za zunanje zadeve. Na Ministrstvu za zunanje zadeve tudi predava. Njegove mednarodne aktivnosti vključujejo članstvo v Upravnem odboru Združenja za mednarodne študije (International Studies Association – ISA) za obdobje 2021–2023. Gre za funkcijo, ki jo člani/-ce izglasujejo neposredno na volitvah. Članstvo ISA obsega več kot 7.000 raziskovalcev in strokovnjakov za mednarodne odnose s celega sveta. Prof. Šabič je tudi eden od ustanovnih članov Združenja za mednarodne študije Srednje in Vzhodne Evrope (Central and East European International Studies Association – CEEISA) ter Evropskega združenja za mednarodne študije (European International Studies Association – EISA).

  Na Fakulteti za družbene vede je nosilec in poučuje več predmetov na prvi stopnji, in sicer Mednarodni odnosi, Mednarodne organizacije s praktikumom, Mednarodno varstvo okolja ter Aktualna vprašanja v mednarodni skupnosti. Na drugi stopnji je nosilec predmeta Vladanje in mednarodni odnosi. Pod njegovim mentorstvom je več študentk in študentov dobilo nagrade in priznanja: štiri priznanja Fakultete za družbene vede za najboljšo diplomsko delo, osem priznanj Društva za Združene narode za odlično diplomsko delo, eno priznanje za najboljšo doktorsko disertacijo na Fakulteti za družbene vede, dve nagradi Urada Vlade Republike Slovenije za informiranje za najboljše diplomsko delo s področja evropskih zadev ter ena nagrada Klinarjevega sklada za najboljše diplomsko delo.

  Prof. Šabič je študiral, poučeval ali raziskoval na univerzah v Gradcu (1993), Bergnu (1996), Salzburgu (2002–2003), na Watsonovem inštitutu za mednarodne študije (Watson Institute for International Studies) na Univerzi Brown (2006), na Mednarodnem raziskovalnem centru Woodrow Wilson (Woodrow Wilson International Center for Scholars) v Washingtonu, D.C. (2006) ter  na Univerzi v Passauu (2020). Sodeloval je pri izvedbi skupnega evropskega magistrskega študija za področje primerjalnega lokalnega razvoja (CoDe), v okviru katerega je predaval na Univerzi v Trentu (2009), Univerzi v Regensburgu (2010) in na Korvinovi univerzi v Budimpešti (2011). Na Mednarodnem centru za promocijo podjetij (mednarodna organizacija s sedežem v Ljubljani) je predaval predmet Regionalne mednarodne organizacije (2010–2011). Predaval je še za civilno-družbeno organizacijo Vanjsko politička iniciativa BiH (2011–2013). Več let je predaval na Diplomatski akademiji Armenije, in sicer predmet Mednarodne organizacije.

  Na Fakulteti za družbene vede je prof. Šabič opravljal številne funkcije. Bil je prodekan za študentske zadeve (2003–2005) in prodekan za mednarodno sodelovanje (2015–2017). Bil je predstojnik Katedre za mednarodne odnose ( 2003–2005) ter Oddelka za politologijo (2009–2011). Bil je član senata fakultete (2001–2003, 2003–2005, 2019–2021) in član upravnega odbora Fakultete za družbene vede (2009–2011). Bil je tudi član Delovne skupine za pripravo druge bolonjske reforme (2013–2015).

  Na ravni države je bil prof. Šabič član Stalne delovne skupine za družboslovje v Znanstvenem svetu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2010–2015).

  Na mednarodnem področju je bil prof. Šabič glavni urednik revije Journal of International Relations and Development (1998–2003), ki velja za eno najvplivnejših znanstvenih revij na področju mednarodnih odnosov. Bil je izvoljen za predsednika Združenja za mednarodne študije Srednje in Vzhodne Evrope (Central and East European International Studies Association – CEEISA, 2003–2006). Bil je direktor delavnic za mlade raziskovalce pri Evropskem združenju za mednarodne odnose (European International Studies Association – EISA, 2013–2015) Bil je sourednik knjižne zbirke CEEISA-Palgrave Book Series on Central and East European Perspectives, skupaj s Petrom Drulákom (2013–2019). Je ali je bil član več uredniških odborov vodilnih revij za mednarodne odnose, vključno z European Journal of International Relations, International Studies Quarterly in Zeitschrift für Internationale Beziehungen. Njegova mednarodna dejavnost vključuje tudi organizacijo in vsebinsko koordinacijo mednarodnih konference. Prof. Šabič je tako bil programski vodja konferenc CEEISA v Pragi (1999) in Varšavi (2000). Skupaj s Knudom Erikom Jørgensenom z Univerze v Aarhusu je programsko souredil konferenco CEEISA-NISA-RISA v Moskvi leta 2002, s Phillipom Hopmannom z Univerze Brown in Felicio Krishna-Hensel z Univerze v Auburnu pa  konvencijo CEEISA-ISA v Budimpešti leta 2003. Bil je tudi soorganizator in član organizacijskega odbora konference Svetovnega odbora za mednarodne študije (World International Studies Committee – WISC), ki se je leta 2008 odvijala v Ljubljani. Konference se je udeležilo 1.107 znanstvenikov iz 70 držav. V Sloveniji aktivno pomaga študentom pri organizaciji mednarodnih dogodkov, kot npr. mednarodne poletne šole Academia Aestiva Internationalis.

  Prof. Šabič je sodeloval, pridobil in/ali koordiniral več raziskovalnih projektov. Ti so se osredotočali na teme, kot so "Vloga članov ameriškega kongresa pri odločanju v čezatlantskih mednarodnih parlamentarnih institucijah" (2006–2008; raziskava delno temelji na podeljeni Fulbrightovi štipendiji) ter na potenciale raziskovalnih omrežij na Zahodnem Balkanu (Post-Yugoslav Network on the EU iz programa Jean Monnet, 2014). Sodeloval je v PADEMIA, akademski mreži na temo parlamentarne demokracije v Evropi (2011–2015). V zadnjem obdobju pa je proučeval parlamentarno diplomaciji Tajvana v primerjalni perspektivi (2015–2021). Raziskavo sta delno podprli Tajvanska raziskovalna štipendija (Taiwan Fellowship, 2016) in štipendija Tajvanske fundacije za demokracijo za gostujoče raziskovalce/-ke (2017).

  Njegova strokovna področja so oblike vladanja v mednarodnih odnosih, mednarodne organizacije, medparlamentarne mreže in institucije ter mednarodno varstvo okolja. O teh in sorodnih temah je objavil več knjig, člankov in drugih prispevkov. Podrobnejši seznam je v javno dostopni zbirki podatkov (https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl). Mednarodne odnose je pogosto komentiral tako za slovenske kot za tuje medije. V mednarodnem okvirju je med drugim dajal izjave oz. opravil intervjuje za International Herald Tribune (danes New York Times International Edition), Al Jazeera Balkans, BBC China,  Welt Trends, TRT World, ter za Radio in Televizijo Bosne in Hercegovine. V Sloveniji objavlja mnenja, daje izjave, komentira in/ali daje intervjuje za vse večje tiskane in elektronske medije Bil je tudi kolumnist slovenskega tednika Finance (2017–2020).

  Prof. Šabič je prejemnik zlate plakete Univerze v Ljubljani za izjemne prispevke pri razvoju znanstvenega, pedagoškega in umetniškega delovanja ter za krepitev ugleda Univerze v Ljubljani (2020).

  Jeziki: slovenščina (materni jezik), angleščina (prvi tuji jezik), nemščina, italijanščina in hrvaščina/bosanščina/srbščina/črnogorščina.