Center za mednarodne odnose

 • Raziskovalna področja:

  mednarodni odnosi, mednarodna ekonomija in poslovanje, politike mednarodnega prava, diplomacija in človekove pravice, mednarodne organizacije in evropska integracija.

 • Raziskovalni projekti:

  Pripravljamo raziskave na nacionalni in mednarodni ravni. Izsledki naših projektov so podlaga za oblikovanje strategij in politik različnih institucij, predstavljajo pa tudi pomemben del poučevanja.

 • Konference in delavnice:

  Organiziramo konference, delavnice in seminarje z vrhunskimi predavatelji iz akademske in poslovne sfere. Prav tako so naši raziskovalci redno gostujoči predavatelji na številnih dogodkih v Sloveniji in tujini.

 • Zbirke in revije:

  Center izdaja zbirki Analize CMO in Acta Diplomatica, v sodelovanju z založbo Palgrave pa tudi revijo Journal of International Relations and Development (uradna revija CEEISA).

Objavljen članek o razvoju raziskovanja s področja mednarodnega poslovanja v regiji Srednje in Vzhodne Evrope

JBR

Andreja Jaklič, Krzysztof Obloj, Marjan Svetličič in Luka Kronegger so v znanstveni reviji Journal of Business Research objavili članek ‘Evolution of Central and Eastern Europe related international business research’ (slo. Razvoj raziskovanja s področja mednarodnega poslovanja v regiji Srednje in Vzhodne Evrope).

9. september 2019 | Obvestila

Objavljen članek o Kitajski in državah Srednje in Vzhodne Evrope v kontekstu iniciative '16+1'

EBER

Andreja Jaklič in Marjan Svetličič s CMO sta v znanstveni reviji Entrepreneurial Business and Economics Review objavila prispevek ‘China and Central and Eastern European Countries within '16+1': Group or Bilateral Relations?’ (slo. Kitajska in države Srednje in Vzhodne Evrope v kontekstu iniciative '16+1': skupinski ali bilateralni odnosi?).

9. september 2019 | Obvestila

Faris Kočan gost oddaje Studio ob 17h: Pomen Turčije v mednarodnem prostoru

Faris Kočan

Faris Kočan, član CMO, je sodeloval v radijski oddaji Studio ob 17h o pomenu Turčije v mednarodnem prostoru. Z nekdanjim slovenskim veleposlanikom v Ankari Igorjem Jukičem in dr. Simono Kustec Lipicer je razpravljal o odnosu med Turčijo in EU, njeno vlogo v zavezništvu NATO ter njenih odnosih z ZDA in Rusijo, pa tudi o prihodnosti odnosov med Turčijo in Slovenijo.

23. avgust 2019 | Obvestila

Iris Koleša udeleženka doktorskega seminarja v okviru letne konference AOM v Bostonu

AOM_2019

Iris Koleša, mlada raziskovalka na CMO, se je udeležila doktorskega konzorcija za študente s področja kadrovskega managementa, ki je bila organizirana v okviru letne konference Academy of Management. Konferenca, posvečena raziskovanju vključujočih organizacij, je potekala v Bostonu (Massachusetts, ZDA) med 9. in 13. avgustom 2019.

21. avgust 2019 | Obvestila

O centru:

Center za mednarodne odnose (CMO) se ukvarja z interdisciplinarnimi raziskavami na področju mednarodnih odnosov, mednarodne ekonomije in poslovanja, politik mednarodnega prava, diplomacije in človekovih pravic, mednarodnih organizacij in evropske integracije. Člani centra so vrhunski raziskovalci, ki sodelujejo s številnimi mednarodnimi znanstvenimi mrežami, kot so TEPSA, EADI, WISC, EIBA, RESER, CEEISA, EISA, ISA, ECSA, IPSA, ECPR, ILA in SGIR. Vključujejo se tako v nacionalne, kot tudi evropske in mednarodne projekte, rezultate raziskav pa objavljajo v širšem mednarodnem prostoru. Center izdaja tudi zbirki Analize CMO in Acta Diplomatica, v sodelovanju z založbo Palgrave pa revijo Journal of International Relations and Development (uradna revija CEEISA).

Kontaktni podatki:

Telefon: +386 (0)1 580 5250
E-pošta: is.jl-inu.vdf@ciranilM.anoloP

Vrhunski raziskovalci Centra za mednarodne odnose svoje izsledke raziskav redno objavljajo v uveljavljenih znanstvenih revijah in monografijah tako v Sloveniji kot v tujini. Več njihovih del je nagrajenih. 
Center za mednarodne odnose je vpet v številne mednarodne mreže , kot so EISA, TEPSA, ECPR, EIBA, EADI, RESER, CEEISA, ISA, WISC in ILA. Člani centra tako intenzivno sodelujejo z akademiki in raziskovalci z vsega sveta ter se vključujejo v različne mednarodne raziskovalne projekte.

Mladi raziskovalec Faris Kočan

Nosilec projekta: Faris Kočan | Trajanje projekta: 1. december 2018 - 30. november 2022

CRP ITzaSKP – Zasnova informacijskih rešitev v podporo izvajanju Skupne kmetijske politike Evropske unije na podlagi podatkov MKGP del

Nosilec projekta: doc.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. november 2018 - 31. oktober 2020

ITzaSKP - Zasnova informacijskih rešitev v podporo izvajanju Skupne kmetijske politike Evropske unije na podlagi podatkov

Nosilec projekta: doc.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. november 2018 - 31. oktober 2020

CRP Premostitev vrzeli v biogospodarstvu: od gozdne in kmetijske biomase do inovativnih tehnoloških rešitev ARRS del

Nosilec projekta: doc.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. november 2018 - 31. oktober 2021

EU/E+/SP-HE: VCL4IB – knjižnica video študijskih primerov za poučevanje mednarodnega poslovanja (odprt dostop)

Nosilec projekta: prof.dr. Andreja Jaklič | Trajanje projekta: 1. september 2018 - 31. avgust 2021

EU/E+/Jean Monnet-Network: VIADUCT - Enhancing VIsibility of the Academic DialogUe on EU-Turkey

Nosilec projekta: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. september 2017 - 31. avgust 2020