Center za mednarodne odnose

 • Raziskovalna področja:

  mednarodni odnosi, mednarodna ekonomija in poslovanje, politike mednarodnega prava, diplomacija in človekove pravice, mednarodne organizacije in evropska integracija.

 • Raziskovalni projekti:

  Pripravljamo raziskave na nacionalni in mednarodni ravni. Izsledki naših projektov so podlaga za oblikovanje strategij in politik različnih institucij, predstavljajo pa tudi pomemben del poučevanja.

 • Konference in delavnice:

  Organiziramo konference, delavnice in seminarje z vrhunskimi predavatelji iz akademske in poslovne sfere. Prav tako so naši raziskovalci redno gostujoči predavatelji na številnih dogodkih v Sloveniji in tujini.

 • Zbirke in revije:

  Center izdaja zbirki Analize CMO in Acta Diplomatica, v sodelovanju z založbo Palgrave pa tudi revijo Journal of International Relations and Development (uradna revija CEEISA).

Ana Bojinović Fenko v oddaji Slovenija 30 na RTV Slovenija o zunanji politiki Slovenije

Slovenija 30_web

Izr. prof. dr. Ana Bojinović Fenko, članica CMO in KMO, je 6. 4. 2021 sodelovala v strokovni razpravi o 30 letih slovenske zunanje politike. Oddajo Slovenija 30, ki jo je pripravil RTV Slovenija, si lahko ogledate v arhivu RTV Slovenija.

8. april 2021 | Obvestila

Nov evropski projekt na temo demokratične in evropske prihodnosti Zahodnega Balkana

WB2EU

Naslednjih nekaj let bo odločilnih za demokratično in evropsko prihodnost Zahodnega Balkana. Način, kako to doseči, bo naslavljala WB2EU mreža, ki bo povezovala/raziskovala/razširjala in ustvarjala skupne rezultate tako, da bo vključevala akademsko skupnost, civilno družbo in zainteresirane posameznike na lokalni, regionalni, nacionalni in EU ravni.

17. marec 2021 | Obvestila

Vabljeni k spremljanju Tepsinih zanimivih dejstev o EU tudi na KMO profilih

Wednesday Twitter Facebook LinkedIn_03 03 2021_small

CMO je aktiven član mednarodnih združenj. Eno izmed slednjih – TEPSA; trenutno izvaja projekt EP4U, katerega cilj je državljane EU ozavestiti o politikah EU ter dijake in študente, pa tudi širšo javnost, spodbuditi k sodelovanju v razpravah o delu EU in Evropskega parlamenta. Tepsina dejstva o EU bomo delili tudi na KMO/CMO Facebook in Instagram profilih. Vabljeni k spremljanju.

5. marec 2021 | Obvestila

Dekanja prof. dr. Monika Kalin Golob in prof. dr. Maja Bučar na mednarodni e-konferenci Oživljanje globalne ekonomije v novi normalnosti

Oživljanje ekonomije

Dekanja FDV UL prof. dr. Monika Kalin Golob in prof. dr. Maja Bučar s CMO sta 26. in 27. februarja 2021 sodelovali na mednarodni e-konferenci 'Oživljanje globalne ekonomije v novi normalnosti', kjer sta predstavili poglede na družbene in ekonomske izzive v po-pandemičnem svetu. Konferenca je združila več kot 200 raziskovalcev iz Azije, Amerike in Evrope, organizirali pa sta jo Fakulteta za družbene in humanistične vede Birla in Birla Global University, Bhubaneswar, Odisha, Indija.

27. februar 2021 | Obvestila

O centru:

Center za mednarodne odnose (CMO) se ukvarja z interdisciplinarnimi raziskavami na področju mednarodnih odnosov, mednarodne ekonomije in poslovanja, politik mednarodnega prava, diplomacije in človekovih pravic, mednarodnih organizacij in evropske integracije. Člani centra so vrhunski raziskovalci, ki sodelujejo s številnimi mednarodnimi znanstvenimi mrežami, kot so TEPSA, EADI, WISC, EIBA, RESER, CEEISA, EISA, ISA, ECSA, IPSA, ECPR, ILA in SGIR. Vključujejo se tako v nacionalne, kot tudi evropske in mednarodne projekte, rezultate raziskav pa objavljajo v širšem mednarodnem prostoru. Center izdaja tudi zbirki Analize CMO in Acta Diplomatica, v sodelovanju z založbo Palgrave pa revijo Journal of International Relations and Development (uradna revija CEEISA).

Kontaktni podatki:

Telefon: +386 (0)1 580 5250
E-pošta: is.jl-inu.vdf@ciranilM.anoloP

Vrhunski raziskovalci Centra za mednarodne odnose svoje izsledke raziskav redno objavljajo v uveljavljenih znanstvenih revijah in monografijah tako v Sloveniji kot v tujini. Več njihovih del je nagrajenih. 
Center za mednarodne odnose je vpet v številne mednarodne mreže , kot so EISA, TEPSA, ECPR, EIBA, EADI, RESER, CEEISA, ISA, WISC in ILA. Člani centra tako intenzivno sodelujejo z akademiki in raziskovalci z vsega sveta ter se vključujejo v različne mednarodne raziskovalne projekte.

Slovenija in njeni akterji v mednarodnih odnosih in evropskih integracijah

Nosilec projekta: prof.dr. Andreja Jaklič | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2020

Možnosti in priložnosti Slovenije in njenih akterjev v procesih globalizacije

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Matija Rojec | Trajanje projekta: 1. januar 2009 - 31. december 2014

TAP Prenos norm v EU in Sloveniji – ocena napredka k okoljski in trajnostni preobrazbi

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023

CRP Prestrukturiranje podjetij: sistem zgodnjega opozarjanja in primeren odziv države MGRT del

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Anže Burger | Trajanje projekta: 1. november 2019 - 31. oktober 2020

Prestrukturiranje podjetij: sistem zgodnjega opozarjanja in primeren odziv države

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Anže Burger | Trajanje projekta: 1. november 2019 - 31. oktober 2020

Spremljanje in presoja učinkov strateških razvojno-inovacijskih partnerstev

Nosilec projekta: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. november 2019 - 31. oktober 2022

EU/E+/SP-HE: VCL4IB – knjižnica video študijskih primerov za poučevanje mednarodnega poslovanja (odprt dostop)

Nosilec projekta: prof.dr. Andreja Jaklič | Trajanje projekta: 1. september 2018 - 31. avgust 2021

Europe for Citizens: PopEU - Anti EU-rhetoric versus own national interests? Nationalistic populism and its reception in Central Europe

Nosilec projekta: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. september 2017 - 28. februar 2019

EU/E+/Jean Monnet-Network: VIADUCT - Enhancing VIsibility of the Academic DialogUe on EU-Turkey

Nosilec projekta: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. september 2017 - 31. avgust 2020

Jean Monnet Modul: Okoljska politika EU: notranje in zunanje dimenzije (EU ENVI)

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Ana Bojinović Fenko | Trajanje projekta: 1. september 2016 - 31. avgust 2019