Skoči do osrednje vsebine

Mikrodokazila

  • Mikrodokazila

    Razširi obzorja, doseži svoje cilje: z mikrodokazili do uspeha

Kaj je mikrodokazilo?

Sistem mikrodokazil se skladno s smernicami in priporočili Sveta Evropske unije intenzivno uvaja v evropski izobraževalni prostor kot nova oblika dopolnjevanja (že formalno pridobljenega) znanja. Usposabljanja z mikrodokazili predstavljajo prilagojena krajša usposabljanja, ki posameznika opremijo s specifičnim znanjem, spretnostmi in kompetencami, ki naslavljajo trenutne potrebe trga dela, pa tudi družbene, osebne in kulturne zahteve spreminjajočega se okolja. Pridobljeno mikrodokazilo pa pomeni zapis učnih izidov na podlagi jasno definiranih standardov, ki jih posameznik doseže v krajšem  časovnem obsegu.

Mikrodokazila dopolnjujejo in spodbujajo že pridobljena znanja v okviru formalnega izobraževanja in ne predstavljajo nadomestitve le-tega. V nasprotju z makrodokazili (diplome, certifikati, licence …), ki zahtevajo dolgo in poglobljeno dobo celovitega študija, se mikrodokazila osredotočajo na specifične kompetence in omejene učne izide, do katerih je mogoče priti v kratkem časovnem obdobju. Mikrodokazila torej ne nadomeščajo že pridobljenih kvalifikacij in diplom in v nobenem pogledu ne spodbujajo prehoda od celostnega formalnega izobraževanja h kratkotrajnemu učenju.

Na Univerzi v Ljubljani mikrodokazilo razumemo kot potrdilo kakovosti učenja, odličnosti, hitrega prenosa znanja in pridobivanja kompetenc na zaupanja vredni instituciji, ki prispeva k upravljanju z razvojem in tveganji našega časa. Poleg prenosa znanja Univerza namreč jamči za visoke standarde usposabljanja in kakovosti.

Za koga?

Usposabljanja so prilagojena specifičnim ciljnim skupinam – nekatera so zastavljena zelo široko in so ponujena več skupinam, druga pa so namenjena ozkim ciljnim skupinam, ki želijo pridobiti zelo specifična znanja. Usposabljanj se tako lahko udeležijo študentje, alumni, osipniki, zaposleni v podjetjih, zaposleni v javni upravi in druga splošna javnost.

Kontakt in informacije

mikrodokazila@fdv.uni-lj.si

 

 

Pilotni projekt ULTRA na UL in na FDV

Uvajanje mikrodokazil na Univerzi v Ljubljani poteka v okviru enega od enajstih pilotnih projektov, ki se izvajajo v okviru projekta »UL za trajnostno družbo – ULTRA«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

Fakulteta za družbene vede je nosilka štirih pilotnih projektov, ki se ukvarjajo s pripravo predlogov vzpostavitve celovitega sistema mikrodokazil na UL:

1. Program usposabljanja za zeleni in digitalni prehod v trajnostno družbo – nabor interdisciplinarnih modulov z mikrodokazili
Vodja projekta: doc. dr. Jana Arbeiter

2. Komuniciranje znanosti in krizno komuniciranje za trajnostni razvoj
Vodja projekta: doc. dr. Tanja Kerševan

3. Sodobna družbena tveganja: begunstvo, demokracija in trajnostni družbeni razvoj
Vodja projekta: izr. prof. dr. Simona Zavratnik

4. Mapiranje obštudijskih aktivnosti na članicah UL
Vodja projekta: doc. dr. Jana Arbeiter

Partnerski projekti ULTRA na katerih sodeluje FDV