prof. dr. Tomaž Deželan

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Tomaž Deželan, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-231
  Email: is.jl-inu.vdf@nalezed.zamot
  Govorilne in uradne ure:

  Vsak ponedeljek od 12. do 14. ure.


  Prostor:
  C 206
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Mladi in politika
  Raziskovanje na področju zaposljivosti diplomantov
  Uvod v primerjalne politike

  Podiplomski študij
  Strokovna praksa POL-PJPU
  Ekspertna področja:
  klasični in sodobni koncepti državljanstva, volilne študije, politična participacija, kohezija poslanskih/političnih skupin v zakonodajnih organih, politične stranke in strankarskimi sistemi, migracijske študije ter enakopravnost spolov v politiki

  citizenship concepts, debates and regimes, new modes of governance, parliamentary cohesion, electoral studies, youth, gender and civil society
 • Redni profesor na Fakulteti za družbene vede, raziskovalec na Centru za politološke raziskave (CPR). Raziskovalno se ukvarja s klasičnimi in sodobnimi koncepti državljanstva, volilnimi študijami, politično participacijo, kohezijo poslanskih/političnih skupin v zakonodajnih organih, političnimi strankami in strankarskimi sistemi na nacionalni in nadnacionalni ravni, migracijskimi študijami ter enakopravnostjo spolov v politiki. 

  Professor of Political Science at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana. He also acts as a researcher at the Centre for Political Science Research at the same faculty. He acted as associate researcher at the University of Edinburgh, School of Law and is a research partner of the Slovenian Erasmus + Youth in Action National Agency (member of the RAY group), and policy advisor for youth political participation of the Organization for the Security and Cooperation in Europe (OSCE), European Youth Forum (EYF) and the International IDEA. His research interests include citizenship concepts, debates and regimes, new modes of governance, parliamentary cohesion, electoral studies, youth, gender and civil society. He has authored or co-authored more than 30 peer reviewed articles in international journals (more than 10 indexed in the Web of Science database), more than 20 chapters in scientific edited volumes (more than 10 published by the most distinguished scientific publishers) and authored or co-authored more than 10 scientific monographs. He has experience with international research projects and networks, either as coordinator (4 projects) responsible or as a researcher. Past projects he worked on have been funded by the Slovenian research agency, European Union’s FP6 framework, European Science Foundation of the European Union and various other national agencies. He actively acts as an higher education accreditation expert, EVS accreditation expert and expert evaluator of the European Commission and Erasmus+ National Agency.
 • Izbrana aktualna bibliografija: 

  DEŽELAN, Tomaž, MAKSUTI, Alem, URŠIČ, Matjaž. Capacity of local development planning in Slovenia : strengths and weaknesses of local sustainable development strategies. Lex localis, ISSN 1581-5374, 2014, letn. 12, št. 3, str. 547-573, doi: 10.4335/12.3.547-573(2014).

  DEŽELAN, Tomaž. Državljan v razmerju do države : ureditve in razprave skozi čas. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2014. 220 str., ilustr. ISBN 978-961-235-656-9.

  DEŽELAN, Tomaž, FINK-HAFNER, Danica, MELINK, Mateja. First-job educational and skill match : an empirical investigation of political science graduates in Slovenia. International journal of manpower, ISSN 0143-7720. [Print ed.], 2014, vol. 35, iss. 4, str. 553-575, tabele, doi: 10.1108/IJM-05-2013-0103. 

  KRAŠOVEC, Alenka, JOHANNSEN, Lars, HILMER PEDERSEN, Karin, DEŽELAN, Tomaž. Nevarnost sistemske korupcije v Sloveniji : spodbude in ovire. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, ISSN 0034-690X, jul.-sep. 2014, letn. 65, št. 3, str. 207-220.

  FINK-HAFNER, Danica, DEŽELAN, Tomaž. The political science professional project in Slovenia : from communist monism, democratisation and Europeanisation to the financial crisis. Društvena istraživanja, ISSN 1330-0288, 2014, god. 23, br. 1, str. 133-153, ilustr., doi: 10.5559/di.23.1.07.

  DEŽELAN, Tomaž, MAKSUTI, Alem. The relevance of higher education in Slovenia for creating virtuous citizens and a working democracy : an underexploited source?. V: LAKER, Jason A. (ur.). Citizenship, democracy and higher education in Europe, Canada and the USA, (Palgrave studies in global citizenship, education and democracy). Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2014, str. 147-172.

  DEŽELAN, Tomaž, VOBIČ, Igor, MAKSUTI, Alem. Twitter campaigning in the 2011 national election in Slovenia : strategy and application of the Twitter social media outlet in party election campaigns. V: PATRUT, Bogdan (ur.), PATRUT, Monica (ur.). Social media in politics : case studies on the political power of social media, (Public administration and information technology, vol. 13). Cham [etc.]: Springer, cop. 2014, str. 141-163, ilustr.

  Osebna bibliografija
 • http://www.dezelan.si

  http://www.civict.eu