Center za politološke raziskave

  • Center za politološke raziskave

O centru

Center razvija temeljno in aplikativno znanstveno raziskovalno delo na ključnih področjih sodobne politične znanosti. Med ključnimi raziskovalnimi temami so naslednje: raziskovanje razvoja in delovanja slovenskega političnega sistema v mednarodno primerjalni perspektivi (predvsem preučevanje delovanja političnih ustanov kot npr. državnega zbora, vlade, državnega sveta, lokalne samouprave, političnih strank, volitev in javne uprave), analiza politik (vključno z evalvacijskimi študijami), raziskovanje državljanstva, predstavništva, demokracije , civilne družbe, politične kulture, uveljavljanja načel enakosti spolov, javnopolitičnih omrežij  in lobiranja v kontekstu globalizacije (še posebej evropeizacije),  preučevanje zgodovine političnih idej in politične znanosti.

NRP Politološke raziskave

Nosilec projekta: prof.dr. Danica Fink Hafner | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2020

Politološke raziskave

Nosilec projekta: prof.dr. Danica Fink Hafner | Trajanje projekta: 1. januar 2009 - 31. december 2014

TP E+ RAY Research Based of European Youth Programmes

Nosilec projekta: prof.dr. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. avgust 2021 - 31. december 2027

Mlada raziskovalka Sara Bauman

Nosilec projekta: asist. Sara Bauman | Trajanje projekta: 1. oktober 2020 - 30. september 2024

Medijski repertoarji mladih: Socialni, politični in kulturni aspekti digitaliziranega vsakdana

Nosilec projekta: prof.dr. Tanja Oblak Črnič | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023

Odstiranje javnopolitičnih posvetovanj v fazi oblikovanja EU politik

Nosilec projekta: prof.dr. Damjan Lajh | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023

EU-JM-VotEU Strenghthening active citizenship and increasing EU knowledge among youth

Nosilec projekta: prof.dr. Damjan Lajh | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2022

EU-E+ CREST Creative Repurposing of Educational Spaces for Innovative Student-centred Environments

Nosilec projekta: prof.dr. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 30. september 2022

EU-E+ Eutopia European Universities Transforming to an Open, Inclusive Academy for 2050

Nosilec projekta: prof.dr. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. december 2019 - 30. november 2022

EU/E+/SP: SEEYW - Supporting Evidence-based Education of Youth Workes

Nosilec projekta: prof.dr. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. februar 2019 - 31. avgust 2021

Sodelovanje

Povezave

Dokumenti in publikacije