Skoči do osrednje vsebine

Centre for Political Science Research

  • Centre for Political Science Research

The Centre for Political Science Research developes basic and applicative research in key areas of political science. These  include: research into  Slovenia’s political system in international comparison (e.g., the structure and function of parliament, government, state council, local communities and local self-government, political parties, elections and public administration); policy analysis (including evaluation studies); research into citizenship, representation, democracy, civil society, political culture, gender equality, policy networks and lobbying – all in the context of globalization (particularly Europeanization);  history of political ideas and political science developments.

RSF, S.C.1.2, Prilagajanje študijskih programov potrebam netradicionalnih skupin, Vombergar

asist. Nina Vombergar | 1. September 2023 - 31. December 2023

RSF s.E.2.1 v okviru EUTOPIA MORE

prof.dr. Tomaž Deželan | 1. September 2023 - 30. November 2026

CRP V5-2278 Vzpostavitev sistema spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih v vzgoji in izobraževanju MIZŠ

prof.dr. Tomaž Deželan | 1. October 2022 - 30. September 2023

Vzpostavitev sistema spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih v vzgoji in izobraževanju

Head: prof.dr. Tomaž Deželan | Period: 1. October 2022 - 30. September 2023

E+ Flexible LEarning Communities Supporting Lifelong learning Across Borders

prof.dr. Tomaž Deželan | 1. August 2023 - 31. December 2024

TrueDem - Zaupanje v demokracijo in evropske institucije

Head: prof.dr. Alenka Krašovec | Period: 1. January 2023 - 31. December 2025

BuildEU/ Do močnejše Evrope s poučevanjem in izobraževanjem

Head: izr.prof.dr. Meta Novak | Period: 1. October 2022 - 30. September 2025

EU - E+ EVI-DEMS Enhancing Volunteer Impact - Developing European Management Standards

prof.dr. Tomaž Deželan | 1. March 2022 - 31. March 2023