Skoči do osrednje vsebine

Center za politološke raziskave

  • Center za politološke raziskave

O centru

Center razvija temeljno in aplikativno znanstveno raziskovalno delo na ključnih področjih sodobne politične znanosti. Med ključnimi raziskovalnimi temami so naslednje: raziskovanje razvoja in delovanja slovenskega političnega sistema v mednarodno primerjalni perspektivi (predvsem preučevanje delovanja političnih ustanov kot npr. državnega zbora, vlade, državnega sveta, lokalne samouprave, političnih strank, volitev in javne uprave), analiza politik (vključno z evalvacijskimi študijami), raziskovanje državljanstva, predstavništva, demokracije , civilne družbe, politične kulture, uveljavljanja načel enakosti spolov, javnopolitičnih omrežij  in lobiranja v kontekstu globalizacije (še posebej evropeizacije),  preučevanje zgodovine političnih idej in politične znanosti.

Politološke raziskave

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Danica Fink Hafner | Trajanje projekta: 4. april 2019 - 31. december 2027

NRP Politološke raziskave

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Danica Fink Hafner | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2020

Politološke raziskave

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Danica Fink Hafner | Trajanje projekta: 1. januar 2009 - 31. december 2014

RSF, A.I.1, Mladi raziskujejo mladino - raziskovalni projekt v okviru predmeta "Mladi in politika"

Vodja projekta na FDV: asist.mag. Marko Majce | Trajanje projekta: 1. december 2023 - 31. januar 2024

RSF A.II.1, Odprta učna gradiva za predmet Politike drž. in človekovih pravic...

Vodja projekta na FDV: asist. Nina Vombergar | Trajanje projekta: 1. oktober 2023 - 31. december 2023

CRP V5-2329 Digitalna zrelost mladih: družbene potrebe in neformalno izobraževanje mladih v digitalni dobi - MDP

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Tanja Oblak Črnič | Trajanje projekta: 1. oktober 2023 - 30. september 2025

RSF, S.C.1.2, Prilagajanje študijskih programov potrebam netradicionalnih skupin, Vombergar

Vodja projekta na FDV: asist. Nina Vombergar | Trajanje projekta: 1. september 2023 - 31. december 2023

Strengthening Capacities and Mechanisms for Enhancement of Quality Assurance System in Higher Education in Bosnia and Herzegovina

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. januar 2024 - 31. december 2026

Mapping and Organizing Research on Dictatorship: Open Access Repository (M.O.R.D.O.R.)

Vodja projekta na FDV: doc.dr. Marko Hočevar | Zunanji vodja: Jeroen Van den Bosch (Adam Mickiewicz University, Poznań) | Trajanje projekta: 1. november 2021 - 31. oktober 2024

MILEAGE: Mentorship development for quality practices in higher education

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. september 2023 - 31. avgust 2025

E+ Flexible LEarning Communities Supporting Lifelong learning Across Borders

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. avgust 2023 - 31. december 2024

Sodelovanje

Povezave

Dokumenti in publikacije