Skoči do osrednje vsebine

Center za politološke raziskave

  • Center za politološke raziskave

O centru

Center razvija temeljno in aplikativno znanstveno raziskovalno delo na ključnih področjih sodobne politične znanosti. Med ključnimi raziskovalnimi temami so naslednje: raziskovanje razvoja in delovanja slovenskega političnega sistema v mednarodno primerjalni perspektivi (predvsem preučevanje delovanja političnih ustanov kot npr. državnega zbora, vlade, državnega sveta, lokalne samouprave, političnih strank, volitev in javne uprave), analiza politik (vključno z evalvacijskimi študijami), raziskovanje državljanstva, predstavništva, demokracije , civilne družbe, politične kulture, uveljavljanja načel enakosti spolov, javnopolitičnih omrežij  in lobiranja v kontekstu globalizacije (še posebej evropeizacije),  preučevanje zgodovine političnih idej in politične znanosti.

Politološke raziskave

Nosilec projekta: prof.dr. Danica Fink Hafner | Trajanje projekta: 1. januar 2022 - 30. november 2027

NRP Politološke raziskave

Nosilec projekta: prof.dr. Danica Fink Hafner | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2020

Politološke raziskave

Nosilec projekta: prof.dr. Danica Fink Hafner | Trajanje projekta: 1. januar 2009 - 31. december 2014

RSF A.II.1, Odprta učna gradiva za predmet Politike drž. in človekovih pravic...

Nosilec projekta: asist. Nina Vombergar | Trajanje projekta: 1. oktober 2023 - 31. december 2023

CRP V5-2329 Digitalna zrelost mladih: družbene potrebe in neformalno izobraževanje mladih v digitalni dobi - MDP

Nosilec projekta: prof.dr. Tanja Oblak Črnič | Trajanje projekta: 1. oktober 2023 - 30. september 2025

RSF, S.C.1.2, Prilagajanje študijskih programov potrebam netradicionalnih skupin, Vombergar

Nosilec projekta: asist. Nina Vombergar | Trajanje projekta: 1. september 2023 - 31. december 2023

RSF s.E.2.1 v okviru EUTOPIA MORE

Nosilec projekta: prof.dr. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. september 2023 - 30. november 2026

EU-EU+ Mapping and Organizing Research on Dictationships: Open Acces Repository (M.O.R.D.O.R.) - 2021-1-PL01-KA220-HED-000023034

Nosilec projekta: doc.dr. Marko Hočevar | Trajanje projekta: 1. november 2023 - 31. oktober 2024

E+ Flexible LEarning Communities Supporting Lifelong learning Across Borders

Nosilec projekta: prof.dr. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. avgust 2023 - 31. december 2024

TrueDem - Zaupanje v demokracijo in evropske institucije

Nosilec projekta: prof.dr. Alenka Krašovec | Trajanje projekta: 1. januar 2023 - 31. december 2025

BuildEU/ Do močnejše Evrope s poučevanjem in izobraževanjem

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Meta Novak | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2025

Sodelovanje

Povezave

Dokumenti in publikacije