Center za politološke raziskave

  • Center za politološke raziskave

O centru

Center razvija temeljno in aplikativno znanstveno raziskovalno delo na ključnih področjih sodobne politične znanosti. Med ključnimi raziskovalnimi temami so naslednje: raziskovanje razvoja in delovanja slovenskega političnega sistema v mednarodno primerjalni perspektivi (predvsem preučevanje delovanja političnih ustanov kot npr. državnega zbora, vlade, državnega sveta, lokalne samouprave, političnih strank, volitev in javne uprave), analiza politik (vključno z evalvacijskimi študijami), raziskovanje državljanstva, predstavništva, demokracije , civilne družbe, politične kulture, uveljavljanja načel enakosti spolov, javnopolitičnih omrežij  in lobiranja v kontekstu globalizacije (še posebej evropeizacije),  preučevanje zgodovine političnih idej in politične znanosti.

Mladi raziskovalec Matevž Malčič

Nosilec projekta: Matevž Malčič | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 30. september 2021

Substantivna zastopanost mladih v predstavniških organih

Nosilec projekta: izredni profesor Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020

Primerjalno raziskovanje organizacijskega razvoja interesnih skupin v Evropi – Flamsko slovenski projekt

Nosilec projekta: redni profesor Danica Fink-Hafner | Trajanje projekta: 1. oktober 2014 - 30. september 2018

Razvoj kritičnega mišljenja o sodobnih družbenih procesih in aktualnih političnih problemih med mladimi

Nosilec projekta: redni profesor Danica Fink-Hafner | Trajanje projekta: 1. marec 2013 - 30. november 2013

EU/E+/Jean Monnet-Chair: DebatEU – The University of Ljubljana Centre of Excellence

Nosilec projekta: izredni profesor Damjan Lajh | Trajanje projekta: 1. september 2017 - 31. avgust 2020

EU/E+/Knowledge Alliance: IEWEXHE - Integrating Entrepreneurship and Work Experience into Higher Education

Nosilec projekta: izredni profesor Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2019

EU/E+/Jean Monnet-Project: EU4Me - Learning European Diversity: Respecting Multiculturalism, Multilingualism, Minorities and Migration in the EU

Nosilec projekta: izredni profesor Damjan Lajh | Trajanje projekta: 1. september 2016 - 31. avgust 2018

EU/E+/Jean Monnet-Project: trACES - Tacking Radicalism through Active Citizenship of Europe in Schools

Nosilec projekta: izredni profesor Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. september 2016 - 31. avgust 2018

Sodelovanje

Povezave

Dokumenti in publikacije