Center za politološke raziskave

  • Center za politološke raziskave

O centru

Center razvija temeljno in aplikativno znanstveno raziskovalno delo na ključnih področjih sodobne politične znanosti. Med ključnimi raziskovalnimi temami so naslednje: raziskovanje razvoja in delovanja slovenskega političnega sistema v mednarodno primerjalni perspektivi (predvsem preučevanje delovanja političnih ustanov kot npr. državnega zbora, vlade, državnega sveta, lokalne samouprave, političnih strank, volitev in javne uprave), analiza politik (vključno z evalvacijskimi študijami), raziskovanje državljanstva, predstavništva, demokracije , civilne družbe, politične kulture, uveljavljanja načel enakosti spolov, javnopolitičnih omrežij  in lobiranja v kontekstu globalizacije (še posebej evropeizacije),  preučevanje zgodovine političnih idej in politične znanosti.

Radikalizacija in nasilni ekstremizem: filozofski, sociološki in vzgojo izobraževalni vidiki

Nosilec projekta: izr.prof. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. julij 2018 - 30. junij 2021

Mladi raziskovalec Matevž Malčič

Nosilec projekta: Matevž Malčič | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 30. september 2021

Substantivna zastopanost mladih v predstavniških organih

Nosilec projekta: izr.prof. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020

EU/E+/SP: SEEYW - Supporting Evidence-based Education of Youth Workes

Nosilec projekta: izr.prof. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. februar 2019 - 31. avgust 2021

EU/European Social Fund: INOVUP- Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo

Nosilec projekta: izr.prof. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. oktober 2018 - 30. september 2022

EU/E+/Jean Monnet Project: EU@Home - Bringing EU and youth closer together

Nosilec projekta: doc.dr. Meta Novak | Trajanje projekta: 1. september 2018 - 31. avgust 2020

EU/E+/SP-HE: BLUES - Blended learning international entrepreneurship skills program

Nosilec projekta: izr.prof. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 31. januar 2020

Sodelovanje

Povezave

Dokumenti in publikacije