Skoči do osrednje vsebine

Center za politološke raziskave

  • Center za politološke raziskave

O centru

Center razvija temeljno in aplikativno znanstveno raziskovalno delo na ključnih področjih sodobne politične znanosti. Med ključnimi raziskovalnimi temami so naslednje: raziskovanje razvoja in delovanja slovenskega političnega sistema v mednarodno primerjalni perspektivi (predvsem preučevanje delovanja političnih ustanov kot npr. državnega zbora, vlade, državnega sveta, lokalne samouprave, političnih strank, volitev in javne uprave), analiza politik (vključno z evalvacijskimi študijami), raziskovanje državljanstva, predstavništva, demokracije , civilne družbe, politične kulture, uveljavljanja načel enakosti spolov, javnopolitičnih omrežij  in lobiranja v kontekstu globalizacije (še posebej evropeizacije),  preučevanje zgodovine političnih idej in politične znanosti.

Politološke raziskave

Nosilec projekta: prof.dr. Danica Fink Hafner | Trajanje projekta: 1. januar 2022 - 30. november 2027

NRP Politološke raziskave

Nosilec projekta: prof.dr. Danica Fink Hafner | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2020

Politološke raziskave

Nosilec projekta: prof.dr. Danica Fink Hafner | Trajanje projekta: 1. januar 2009 - 31. december 2014

CRP V5-2278 Vzpostavitev sistema spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih v vzgoji in izobraževanju MIZŠ

Nosilec projekta: prof.dr. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023

Vzpostavitev sistema spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih v vzgoji in izobraževanju

Nosilec projekta: prof.dr. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023

Mladi raziskovalec Samo Smole

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Meta Novak | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2026

Politični repertoarji mladih

Nosilec projekta: prof.dr. Tanja Oblak Črnič | Trajanje projekta: 1. julij 2022 - 30. junij 2024

TrueDem - Zaupanje v evropske demokracije in institucije

Nosilec projekta: prof.dr. Alenka Krašovec | Trajanje projekta: 1. januar 2023 - 31. december 2025

BuildEU/ Do močnejše Evrope s poučevanjem in izobraževanjem

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Meta Novak | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2025

EU - E+ EVI-DEMS Enhancing Volunteer Impact - Developing European Management Standards

Nosilec projekta: prof.dr. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. marec 2022 - 31. marec 2023

DIFFABILITY - Visokošolski učni načrti in programi prehoda za opolnomočenje študentov z različnimi zmožnostmi

Nosilec projekta: prof.dr. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. januar 2022 - 30. junij 2024

Sodelovanje

Povezave

Dokumenti in publikacije