Število ur praktičnega usposabljanja po programih


Predmet

Program

Način ocenjevanja

Število ur

Diplomski praktikum

AS

diploma

30

Metodološki praktikum

DI - UNI

številčna ocena

0

Praksa

DI - UNI

številčna ocena

60

Praksa

DI - VSP

številčna ocena

240

Praktikum

KULT

številčna ocena

60

Praktikum

MO

opisno

60

Časopisni praktikum

NOV

številčna ocena

60

Radijski praktikum

NOV

številčna ocena

30

Televizijski prtaktikum

NOV

številčna ocena

0

Novinarska praksa I

NOV

opisno

150

Novinarska praksa II

NOV

opisno

150

Strokovna praksa

POL -ŠDU

opisno

90

Vojaška praksa I

POL - OBR

številčna ocena

120

Vojaška praksa II

POL - OBR

številčna ocena

120

Vojaška praksa III

POL - OBR

številčna ocena

120

Vojaška praksa IV

POL - OBR

številčna ocena

120

Strokovna praksa

POL - OBR

opisno

90

Praktikum

SOC - UOČVZ

opisno

120