Skoči do osrednje vsebine

Število ur praktičnega usposabljanja v organizaciji

Predmet Odgovorni nosilec Program Število ur v organizaciji Letnik izvajanja

1. STOPNJA

B1 Kadrovska praksa Kovačič Helena Univerzitetni program Sociologija - Kadrovski menedžment 120 3. letnik
B1 Novinarska praksa Logar Nataša Univerzitetni program Novinarstvo 150 3. letnik
B1 Praksa DI Vehovar Vasja Univerzitetni program Družboslovna informatika 150 3. letnik
B1 Praksa KULT ŠKU Komel Mirt Univerzitetni program Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti 120 3. letnik
B1 Strokovna praksa OBR Garb Maja Univerzitetni program Obramboslovje 120 2. letnik

2. STOPNJA

B2 Praksa DI Vehovar Vasja Magistrski program Družboslovna informatika 150 2. letnik
B2 Praksa EŠ Danijel Crnčec Magistrski program Evropske študije 145 2. letnik
B2 Praksa MO Šabič Zlatko Magistrski program Mednarodni odnosi 140 1. letnik
B2 Praksa SOC Živoder Andreja Magistrski program Sociologija 110 1. letnik
B2 Praksa TKOJ Podnar Klement Magistrski program Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi 320 2. letnik
B2 Praksa v novinarskem uredništvu Logar Nataša Magistrski program Novinarstvo 150 2. letnik
B2 Praktikum KŠ Komel Mirt Magistrski program Kulturne študije 120 2. letnik
B2 Strokovna praksa OBR in VŠ Juvan Jelena Magistrski program Obramboslovje in varnostne študije 120 2. letnik
B2 Strokovna praksa POL-PJPU Deželan Tomaž Magistrski program Politologija – Primerjalne javne politike in uprava 170 1. letnik