Center za socialno psihologijo

  • Raziskovalna področja

    Mikropolitike vsakdanjega življenja, študije mladine, študije življenjskih potekov in prehodov, študije družin, študije zdravja in prehranjevalnih navad, študije spolov in seksualnosti, študije diskurza ter socialno psihološke študije

csp_logo1

Center za socialno psihologijo (CSP) je bil ustanovljen leta 1994 in je integralni del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. V okviru CSP se izvajajo temeljni, aplikativni in razvojni raziskovalni projekti analiz procesov, praks in insititucij, ki sodijo v mikrosfere vsakdanjega življenja.

Osnovna raziskovalna usmeritev Centra je kritično in emancipatorno raziskovanje tistih področij, ki so bila dolgo podcenjena v znanstveni in politični javnosti. Teme kot so vsakdanji svet, vsakdanje življenje, življenjski potek so namreč postale šele v zadnjem desetletju pomembne in ponekod prednostne teme družboslovnih znanosti. Refleksivna modernizacija, zlom velikih industrijskih sistemov, svobodni trg, so povzročili, da se kreativni elementi same produkcije v tendenci pomikajo v vsakdanjost, zasebnost, prosti čas, da se ukinja ostra delitev na javnost/zasebnost, delovni/prosti čas, delovno mesto/gospodinjstvo.
Usmeritev k temam vsakdanjega življenja zahteva tudi spremembe metodologije družboslovnega raziskovanja; od kvantitativnih h kvalitativnim metodam; intervjujem, fokusnim skupinam, analizam diskurzov, študijam primerov, biografij, interakcijskih strategij, ki temeljijo na raziskovanju prikrite vsebine in form vsakdanjega ravnanja ali konkretnih življenjskih dogodkov.

Članice Centra sodelujemo tudi v različnih razvojnih projektih, kot so nacionalne strategije socialnega razvoja, izobraževanja in usposabljanja in pri pripravi znanstvenih in strokovnih podlag za različne politike (družinske, socialne, prebivalstvene, izobraževalne, zaposlovalne). Hkrati sodelujemo na dodiplomskem in podiplomskem študiju na Fakulteti za družbene vede in Fakulteti za socialno delo. Članice CSP pomembno prispevamo v domačo in mednarodno zakladnico znanja s svojimi objavami v znanstvenih in strokovnih revijah in knjigah, s predstavitvijo referatov na znanstvenih konferencah ter s sodelovanjem v mednarodnih raziskovalnih projektih in mrežah.


ESMC 2018

IMG_2275

V začetku septembra sta se članici centra Tanja Kamin in Sinja Čož udeležili Evropske socialno-marketinške konference v Antwerpu, Belgiji.

5. oktober 2018 | Obvestila

FoodKom 2017

IMG_0369[1]

Center za socialno psihologijo (FDV-UL) je letos že drugič gostil dvodnevni mednarodni seminar FOODKOM, ki je potekal 11. in 12. septembra v City Hotelu.

15. september 2017 | Obvestila

[Foto] "Lepo je v naši domovini biti mlad - mladost v socializmu"

284A8026

V četrtek, 25. 5., se je v Muzeju novejše zgodovine Slovenije odvilo predavanje prof. Mirjane Ule z naslovom »Lepo je v naši domovini biti mlad - mladost v socializmu«. Beseda je tekla o genealogiji mladine v socialistični Jugoslaviji. Foto: Sašo Kovačič, Muzej novejše zgodovine Slovenije

27. maj 2017 | Obvestila

Vabilo na predavanje "Lepo je v naši domovini biti mlad: mladost v socializmu"

vabilo na predavanje

Vljudno vabljeni na predavanje prof. Mirjane Ule z naslovom "Lepo je v naši domovini biti mlad: mladost v socializmu", ki bo v Muzeju novejše zgodovine, v sredo, 25. maja 2017, ob 18h. Predavanje je organizirano v sklopu razstave "Nikoli jim ni bilo bolje? Modernizacija vsakdanjega življenja v socialistični Jugoslaviji".

18. maj 2017 | Obvestila

1. Simpozij projekta Družbeni vidiki darovanja organov in tkiv v Sloveniji

simpozij1

V četrtek, 16. februarja 2017, smo na Fakulteti za družbene vede v okviru Centra za socialno psihologijo in temeljnega raziskovalnega projekta Družbeni vidiki darovanja organov in tkiv v Sloveniji: analiza spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikov za oblikovanje programov za doseganje vedenjskih sprememb, organizirali 1. simpozij.

22. februar 2017 | Obvestila

Objava publikacije: Governance of Educational Trajectories in Europe – Pathways, Policy and Practice

GOETE-book.mini

Pri založbi Bloomsbury Academic je izšla nova knjiga z naslovom "Governance of Educational Trajectories in Europe – Pathways, Policy and Practice", pri kateri sta sodelovali dve članici Centra za socialno psihologijo, Mirjana Ule in Andreja Živoder, z dvema poglavjema.

28. junij 2016 | Obvestila
 

Mlada raziskovalka Sinja Čož

Nosilec projekta: asist. Sinja Čož | Trajanje projekta: 1. oktober 2018 - 30. september 2021

CRP Enakost spolov na področju izobraževanja, vodja projekta

Nosilec projekta: doc.dr. Marjeta Mencin Čeplak | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 31. marec 2020

EU/H2020: NEWCOMERS - New clean energy communities in a changing European energy system

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Tanja Kamin | Trajanje projekta: 1. junij 2019 - 31. maj 2022