Skoči do osrednje vsebine

Socialna psihologija: analitični pristop k življenju v družbi


analitični pristop k življenju v družbi

Avtorica: Mirjana Ule

Leto izida: 2009

Zbirka: Psihologija vsakdanjega življenja

Založba: Fakulteta za družbene vede

ISBN: 978-961-235-378-0

Mirjana Ule nas s svojim delom uvaja v socialno življenje človeka in nam ga približa takšnega, kot je. Z vsemi vrlinami in napakami. V knjigi poda objektivni prikaz sodobne socialne psihologije, hkrati pa se ne odpoveduje razgrnitvi osebnega razumevanja in interpretaciji, kar da temeljnemu delu osebni pečat. Knjiga skuša  vzbuditi refleksijo in samorefleksijo bralcev in bralk o prikazanih temah. Zlasti to velja za tiste teme, ki predstavljajo prelome v razmerju posameznika do družbe in so izvor temeljnih etičnih dilem sodobnega človeka: vprašanja o agresivnosti in altruizmu, predsodkih in diskriminaciji, socialnih pritiskih, moči in konformizmu. Ko se zavemo vzrokov in razlogov teh prelomov v sebi in okrog sebe, povečamo občutek samoodgovornosti za te probleme. V tem smislu skuša knjiga delovati tudi emancipatorno, ne le razlagalno.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 18. januar 2016 | v kategoriji: Dokumenti