Skoči do osrednje vsebine

Health and Medicine in Transition


Health_and_Medicine_in_Transition

Avtorji_ice: Mirjana Ule, Brina Malnar, Slavko Kurdija

Leto izida: 2014

Založba: Fakulteta za družbene vede

ISBN: 978-3-901941-44-3

Knjiga želi pozornost domače in tuje javnosti usmeriti na 30 let dolgo časovno vrsto zdravstvenih kazalnikov s katerimi razpolagajo avtorji in so dostopni v okviru raziskave Slovensko javno mnenje. Središčna tema je sociološka obravnava samoocene zdravja kot poglavitnega empiričnega kazalnika. S tem pa odpira tudi aktualno vprašanje uspešnosti sistema socialne varnosti v Sloveniji v zadnjih tridesetih letih, še posebej pri zagotavljanju cilja enekega dostopa do zdravstvenih uslug. Z drugimi besedami, avtorje zanima, v kolikšni meri se socialne neenakosti v Sloveniji odražajo tudi kot neenakosti v zdravju. Monografija ponuja tudi empirično podprt pregled sodobnih teoretičnih razprav vezanih za področje socialne medicine ter tematizira razredno in spolno določene okvire medikalizacije vsakdanjega življenja in družbene učinke farmacevtske industrije.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 15. februar 2016 | v kategoriji: Dokumenti