Skoči do osrednje vsebine

Posledice diskriminacije na družbeno, politično in socialno vključenost mladih v Sloveniji: analiza glede na spol, spolno usmerjenost ter etnično pripadnost


NOSILKA RAZISKAVE: Alenka Švab

NAROČNIK: ARRS, Urad Vlade RS za enake možnosti, Služba Vlade RS za razvoj

LETO ZAČETKA PROJEKTA: 2006

LETO KONCA PROJEKTA: 2008

Namen projekta je na podlagi analize obstoječih empiričnih podatkov ter uradnih statističnih podatkov ter lastnih empiričnih podatkov oblikovati predloge za oblikovanje in izboljšavo antidiskriminacijskih politik na področju socialne zaščite, zmanjševanja družbene izključenosti in socialne ogroženosti ter preprečevanja diskriminacije na podlagi analiziranih osebnih okoliščin. Projekt zajema analizo dejavnikov socialne izključenosti in ranljivosti glede na naslednje osebne okoliščine, pri čemer bo posebna pozornost dana intersekciji s spolom in starostjo: invalidnost, spolna usmerjenost, etnična pripadnost in verska pripadnost. Projekt zajema tri vsebinske sklope:

  1. Pregled, sistematizacija in analiza obstoječih dostopnih podatkov o oblikah diskriminacije na osnovi naslednjih osebnih okoliščin: spolna usmerjenost, etnična pripadnost, invalidnost in verska pripadnost. Vse naštete osebne okoliščine bodo obravnavane skozi intersekcijo spola in starosti (multipla diskriminacija).
  2. Identifikacija ključnih in za posamezne okoliščine specifičnih oblik diskriminacije na podlagi kvalitativne metodologije (fokusne skupine, polstrukturirani intervjuji).
  3. Oblikovanje predlogov za antidiskriminacijske politike.

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 14. januar 2016 | v kategoriji: Projekti