Skoči do osrednje vsebine

Novi trendi v starševstvu: analiza očetovstva ter predlogi za izboljšave družinske politike na tem področju


NOSILKA RAZISKAVE: Tanja Rener

NAROČNIK: Agencija za raziskovalno dejavnost RS in Urad vlade RS za enake možnosti

LETO ZAČETKA PROJEKTA: 2004

LETO KONCA PROJEKTA: 2008

V zahodnih družbah sociologi družine že nekaj desetletij opažajo trend k t.i. novem očetovstvu, ki pomeni aktivnejše vključevanje očetov v družinsko življenje. Osnovna raziskovalna hipoteza predlaganega raziskovalnega projekta je, da se v Sloveniji fenomen novega očetovstva še ne razvija v takšni intenziteti kot kažejo trendi v zahodnih družbah. Eden od načinov spodbujanja aktivnejšega očetovanja so tudi normativne oz. zakonske spodbude znotraj družinske politike in zajemajo ukrepe za enake možnosti obeh spolov, usklajevanje dela in družine itd. Namen raziskovalnega projekta je identifikacija tistih temeljnih ovir, ki preprečujejo ali zavirajo razvoj potencialnega novega očetovstva pri nas, na podlagi tega pa bomo oblikovali predloge za izboljšave družinske politike na tem področju.

Projekt v svojem empiričnem delu zajema raziskovanje različnih vidikov fenomena novega očetovstva: analiza učinkov očetovskega dopusta, delitev dela v družini, usklajevnaje dela in družine, diskurzivno analizo reprezentacij očetovstva v starševskih revijah, diskurzivno analizo sklepov sodišč o delitvi otrok po razvezi očetom itn.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 14. januar 2016 | v kategoriji: Projekti